logoCuza.png        logoLitere.png 

Proiecte naţionale

Proiecte naţionale

Grant: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131

Titlu: Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și cîmpuri culturale.

Perioada de derulare: 2018-2021

Coordonatori ai proiectului: prof. dr. Andrei Corbea-Hoisie (director) si prof. dr. Rudolf Gräf. Participă din ZDK, pe linga colegi de la Istorie si de la Drept de la Iasi, precum si colegi germaniști și istorici de la Universitatea Babeș-Bolyai, Ion Lihaciu, Mariana Barbulescu, Casia Zaharia, Ana Maria Palimariu, Francisca Solomon, Alexandra Chiriac, Iulia Zup, Mihaela Aanei, Cezara Humă, Andreea Huțanu, Ana Dănculesei, Madalina Tvardochlib (pe lista din 2016, nedefinitiva).

Grant: PN-III-P1-1.1-TE2016-0968

Titlu: Literatura și cultura idiș în contextul multicultural bucovinean. Cristalizarea și dinamica unei identități culturale.

Perioada de derulare: 2018-2021

Director de proiect: Dr. Francisca Solomon

Grant intern pentru tineri cercetători acordat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Perioada de derulare: 1.12.2014-31.11.2015
Titlu de proiect: Ecaterina cea Mare a Rusiei. „Traducerea culturală” şi rolul acesteia pentru „oglinda principelui” în Moldova sfârşitului de secol al XVIII-lea
Director de proiect: Asist. Dr. Alexandra Chiriac
Instituţie coordonatoare: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Proiect de cooperare bilaterală România-Austria 2014-2015
Acronim: DNATPRESA
Titlu: Discursuri naţionale în presa bucovineană şi în periodicele româneşti din perioada interbelică. Tipologie, similitudini şi determinări ale diferenţei
Director de proiect român: Lect. Dr. Cristina Spinei
Instituţie coordonatoare: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Director de proiect austriac: Prof. Dr. Oliver Jens Schmitt
Instituţie coordonatoare: Universitatea din Viena, Institutul pentru istorie est-europeană

Proiect de cooperare bilaterală România-Austria 2014-2015
Acronim: Zepter
Titlu: Centru şi periferie în literaturi succesoare unui imperiu. Austria şi România după 1918
Director de proiect român: Lect. Dr. Ana-Maria Pălimariu
Instituţie coordonatoare: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Director de proiect austriac: Prof. Dr. Wolfgang Müller-Funk
Instituţie coordonatoare: Universitatea din Viena

Grant - PN-II-RU-PD-2012-3-0241
Titlu: Evoluţia terminologiei juridice în germană şi română în Bucovina între 1775 şi 1914
Perioada de derulare: 01.05.2013-30.04.2015
Website: http://bucovina.ucoz.ro/
Echipa:
Director: dr. Iulia Elena Zup
Mentor: dr. Mihai-Ştefan Ceauşu

Grant - PN-II-RU-PD-2012-3-0233
Titlu: Dezrădăcinare, deportare și supraviețuire. Modele literare ale identității și memoriei evreilor din Bucovina
Perioada de derulare: 2013-2015
Finanțare: 295.625 Lei
Website: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=3928
Echipa:
ACS dr. Francisca Solomon – director
Prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie – mentor

Grant - PN II IDEI – cod. 2207/ 2008
Titlu: Dicționar al presei de limbă germană din Bucovina Istorică (1848-1940)
Perioada de derulare: 2008-2011
Finanțare: 884.478 Lei
Website: http://media.lit.uaic.ro/?p=373
Echipa:
Prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie – director
Lect. dr. Hans Neumann – membru
Lect. dr. Ion Lihaciu – membru
Asist. dr. Dragoș Carasevici – membru

Grant -  PN-II-ID-PCE-2011-3-0722
Titlu: Începuturile modernizării culturii române şi racordarea ei la Occident prin traduceri,
Perioada de derulare: 2011-2014
Finanțare: 1.300.000 Lei
Echipa:
Prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie – director
CS. I. dr. Eugenia Dima - membru
Prof. dr. Magda Jeanrenaud –membru
Conf. dr. Mirela Aioanei – membru
Conf. dr Ana-Maria Minuț – membru
Lect. dr. Gabriela Dima – membru
ACS. dr. Alina Stanciu - membru
ACS. dr.Alexandra Chiriac - membru

Grant - ID PN II-CT-ERC-2012 – 1 – 5ERC
Titlu: Impulsul Iluminismului în unele traduceri românești din secolul al XVIII-lea  
Perioada de derulare: 2012-2014
Finanțare: 1.480.026 Lei
Echipa:
Prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie – director
CS. I. dr. Eugenia Dima - membru
Prof. dr. Magda Jeanrenaud –membru
Lect. dr. Gabriela Dima – membru
Lecr. dr. Ion Lihaciu – membru
ACS. dr. Alexandra Chiriac – membru
ACS. drd. Ionuț Irimiea – membru

Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană
Finanțare: 108.000 Euro din Fondul Social European
Perioada de derulare: 2010-2013
POSDRU/89/1.5/S/49944 = http://postdoc-uaic.ro/
POSDRU/89/1.5/S/63663 = http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/
Echipa:
Prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie – tutore de grup, expert pe termen lung, (POSDRU/89/1.5/S/49944)
Lect. dr. Ion Lihaciu, membru, expert pe termen lung (POSDRU/89/1.5/S/49944)
Dr. Raluca Rădulescu – postdoc, (POSDRU/89/1.5/S/49944)
Dr. Markus Winkler – postdoc (POSDRU/89/1.5/S/49944)
Dr. Dragoş Carasevici – cercetător asociat
Dr. Cristina Spinei –  postdoc (POSDRU/89/1.5/S/63663)
Dr. Ana-Maria Pălimariu – postdoc (POSDRU/89/1.5/S/63663)
Dr. Francisca Solomon –  postdoc (POSDRU/89/1.5/S/63663)
Dr. Iulia Zup - cercetător asociat
Drd. Nora Chelaru – cercetător asociat