logoCuza.png        logoLitere.png 

Proiecte naţionale

Proiecte naţionale

Grant intern pentru tineri cercetători acordat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Perioada de derulare: 1.12.2014-31.11.2015
Titlu de proiect: Ecaterina cea Mare a Rusiei. „Traducerea culturală” şi rolul acesteia pentru „oglinda principelui” în Moldova sfârşitului de secol al XVIII-lea
Director de proiect: Asist. Dr. Alexandra Chiriac
Instituţie coordonatoare: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Proiect de cooperare bilaterală România-Austria 2014-2015
Acronim: DNATPRESA
Titlu: Discursuri naţionale în presa bucovineană şi în periodicele româneşti din perioada interbelică. Tipologie, similitudini şi determinări ale diferenţei
Director de proiect român: Lect. Dr. Cristina Spinei
Instituţie coordonatoare: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Director de proiect austriac: Prof. Dr. Oliver Jens Schmitt
Instituţie coordonatoare: Universitatea din Viena, Institutul pentru istorie est-europeană

Proiect de cooperare bilaterală România-Austria 2014-2015
Acronim: Zepter
Titlu: Centru şi periferie în literaturi succesoare unui imperiu. Austria şi România după 1918
Director de proiect român: Lect. Dr. Ana-Maria Pălimariu
Instituţie coordonatoare: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Director de proiect austriac: Prof. Dr. Wolfgang Müller-Funk
Instituţie coordonatoare: Universitatea din Viena

Grant - PN-II-RU-PD-2012-3-0241
Titlu: Evoluţia terminologiei juridice în germană şi română în Bucovina între 1775 şi 1914
Perioada de derulare: 01.05.2013-30.04.2015
Website: http://bucovina.ucoz.ro/
Echipa:
Director: dr. Iulia Elena Zup
Mentor: dr. Mihai-Ştefan Ceauşu

Grant - PN-II-RU-PD-2012-3-0233
Titlu: Dezrădăcinare, deportare și supraviețuire. Modele literare ale identității și memoriei evreilor din Bucovina
Perioada de derulare: 2013-2015
Finanțare: 295.625 Lei
Website: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=3928
Echipa:
ACS dr. Francisca Solomon – director
Prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie – mentor

Grant - PN II IDEI – cod. 2207/ 2008
Titlu: Dicționar al presei de limbă germană din Bucovina Istorică (1848-1940)
Perioada de derulare: 2008-2011
Finanțare: 884.478 Lei
Website: http://media.lit.uaic.ro/?p=373
Echipa:
Prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie – director
Lect. dr. Hans Neumann – membru
Lect. dr. Ion Lihaciu – membru
Asist. dr. Dragoș Carasevici – membru

Grant -  PN-II-ID-PCE-2011-3-0722
Titlu: Începuturile modernizării culturii române şi racordarea ei la Occident prin traduceri,
Perioada de derulare: 2011-2014
Finanțare: 1.300.000 Lei
Echipa:
Prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie – director
CS. I. dr. Eugenia Dima - membru
Prof. dr. Magda Jeanrenaud –membru
Conf. dr. Mirela Aioanei – membru
Conf. dr Ana-Maria Minuț – membru
Lect. dr. Gabriela Dima – membru
ACS. dr. Alina Stanciu - membru
ACS. dr.Alexandra Chiriac - membru

Grant - ID PN II-CT-ERC-2012 – 1 – 5ERC
Titlu: Impulsul Iluminismului în unele traduceri românești din secolul al XVIII-lea  
Perioada de derulare: 2012-2014
Finanțare: 1.480.026 Lei
Echipa:
Prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie – director
CS. I. dr. Eugenia Dima - membru
Prof. dr. Magda Jeanrenaud –membru
Lect. dr. Gabriela Dima – membru
Lecr. dr. Ion Lihaciu – membru
ACS. dr. Alexandra Chiriac – membru
ACS. drd. Ionuț Irimiea – membru

Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană
Finanțare: 108.000 Euro din Fondul Social European
Perioada de derulare: 2010-2013
POSDRU/89/1.5/S/49944 = http://postdoc-uaic.ro/
POSDRU/89/1.5/S/63663 = http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/
Echipa:
Prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie – tutore de grup, expert pe termen lung, (POSDRU/89/1.5/S/49944)
Lect. dr. Ion Lihaciu, membru, expert pe termen lung (POSDRU/89/1.5/S/49944)
Dr. Raluca Rădulescu – postdoc, (POSDRU/89/1.5/S/49944)
Dr. Markus Winkler – postdoc (POSDRU/89/1.5/S/49944)
Dr. Dragoş Carasevici – cercetător asociat
Dr. Cristina Spinei –  postdoc (POSDRU/89/1.5/S/63663)
Dr. Ana-Maria Pălimariu – postdoc (POSDRU/89/1.5/S/63663)
Dr. Francisca Solomon –  postdoc (POSDRU/89/1.5/S/63663)
Dr. Iulia Zup - cercetător asociat
Drd. Nora Chelaru – cercetător asociat