logoCuza.png        logoLitere.png 

Mobilităţi cadre didactice

Mobilităţi cadre didactice

Lect. dr. Crina Leon efectuează o mobilitate de predare (1-8 septembrie 2016) la Departamentul de limbă și literatură, Facultatea de Științe Umaniste, NTNU, Trondheim (https://www.ntnu.no/isl), în cadrul parteneriatului SEE.

C.S. dr. Crina Leon efectuează o mobilitate de predare (16-19 martie 2015), în cadrul parteneriatului Erasmus+, la Colegiul Universitar din Volda, Norvegia.

Asist. Dr. Delia Eşian pleacă la Universitatea din Regensburg în calitate de lector de limbă si literatura română.

Drd. Nora Chelaru pleacă în perioada  1 octombrie 2013 – 31 iulie 2014 la Universitatea Konstanz cu o bursă oferită de Universitatea Konstanz cu scopul de a preda limba română ca limbă străină.

Drd. Andreea Scrumeda se află în perioada  octombrie 2013 - ianuarie 2014 la Universitatea din Viena cu o mobilitate de practică Erasmus.