logoCuza.png        logoLitere.png 

Cursuri de limbă norvegiană

Cursuri de norvegiană

E-mail: norvegiana_iasi@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/limba.norvegiana.iasi

Bibliotecă: http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/bibliotec/

Curs de limbă norvegiană

Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează cursuri facultative de limbă norvegiană. Cursurile pot fi urmate în mod gratuit de către studenţii filologi din ciclul de licenţă de la Universitatea Cuza.

Obiectivul cursurilor: dezvoltarea capacităţii studenţilor de a înţelege, exprima şi interpreta gânduri, sentimente şi fapte, oral şi în scris în limba norvegiană, într-o diversitate de contexte socio-culturale. 

Modalităţi de evaluare: evaluare pe parcurs. Disciplină facultativă, număr de credite: 3.

Bibliografie:

Referinţe principale:

•  Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, På vei: tekstbok, Cappelen Damm, Oslo, 2012

•  Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, På vei: arbeidsbok, Cappelen Damm, Oslo, 2012

•  Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, Stein på stein: tekstbok, Cappelen Damm, Oslo, 2014

•  Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, Stein på stein: arbeidsbok, Cappelen Damm, Oslo, 2014

•  Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, På vei: nettoppgaver, Cappelen Damm, Oslo, 2012, https://pavei-oppgaver.cappelendamm.no/

•  Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, Stein på stein: nettoppgaver, Cappelen Damm, Oslo, 2014, https://steinpastein-oppgaver.cappelendamm.no/

Referinţe secundare:

•  Manne, Gerd; Nilsen, Gölin Kaurin, Ny i Norge: tekstbok, Fagbokforlaget, Bergen, 2010 

•  Manne, Gerd; Nilsen, Gölin Kaurin, Ny i Norge: arbeidsbok, Fagbokforlaget, Bergen, 2010

•  Manne, Gerd; Nilsen, Gölin Kaurin, Nøkler til Norge: tekstbok, Fagbokforlaget, Bergen, 2010 

•  Manne, Gerd; Nilsen, Gölin Kaurin, Nøkler til Norge: arbeidsbok, Fagbokforlaget, Bergen, 2010

Curs de cultură şi civilizaţie norvegiană

Cursul facultativ de cultură şi civilizaţie norvegiană poate fi urmat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în mod gratuit, de către studenţii Facultăţii de Litere din ciclul de licenţă. Disciplină facultativă, număr de credite: 3.

Obiectivul cursului: familiarizarea studenţilor cu anumite aspecte ale spaţiului socio-cultural norvegian, dar şi dezvoltarea cunoştinţele studenţilor cu privire la aspecte deja cunoscute.

Bibliografie:

Drîmba, Ovidiu, Scriitori scandinavi în cultura lumii, Casa de Editură Excelsior „Multi Press”, Bucureşti, 1997

Iorga, Nicolae, Ţări scandinave: Suedia şi Norvegia. Note de drum şi conferinţă, editor Silviu Miloiu, Valahia University Press, Târgovişte, 2008

Leon, Crina, Ghid de conversaţie român-norvegian, Editura Polirom, Iaşi, 2007

Miloiu, Silviu, O istorie a Europei Nordice şi Baltice. De la Epoca Naţionalismului la Războiul Rece, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2004

Miloiu, Silviu, O istorie a Europei Nordice şi Baltice: de la Războiul Rece la era globalizării, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2005

O’Leary, Margaret Hayford, Culture and customs of Norway, Greenwood Press, 2010

*** Fakta Blad, UD

*** Ghid complet Norvegia, Editura Aquila ’93, 2005

*** Minifacts about Norway 2013, Norwegian Ministry of Foreign Affairs