logoCuza.png        logoLitere.png 

Cursuri de limbă norvegiană

Cursuri de norvegiană

E-mail: norvegiana_iasi@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/limba.norvegiana.iasi

Bibliotecă: http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/bibliotec/

Curs de limbă norvegiană

Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează cursuri facultative de limbă norvegiană. Cursurile pot fi urmate în mod gratuit de către studenţii filologi din ciclul de licenţă de la Universitatea Cuza.

Obiectivul cursurilor: dezvoltarea capacităţii studenţilor de a înţelege, exprima şi interpreta gânduri, sentimente şi fapte, oral şi în scris în limba norvegiană, într-o diversitate de contexte socio-culturale. 

Modalităţi de evaluare: evaluare pe parcurs. Disciplină facultativă, număr de credite: 3.

Bibliografie:

Referinţe principale:

•  Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, På vei: tekstbok, Cappelen Damm, Oslo, 2012

•  Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, På vei: arbeidsbok, Cappelen Damm, Oslo, 2012

•  Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, Stein på stein: tekstbok, Cappelen Damm, Oslo, 2014

•  Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, Stein på stein: arbeidsbok, Cappelen Damm, Oslo, 2014

•  Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, På vei: nettoppgaver, Cappelen Damm, Oslo, 2012, https://pavei-oppgaver.cappelendamm.no/

•  Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, Stein på stein: nettoppgaver, Cappelen Damm, Oslo, 2014, https://steinpastein-oppgaver.cappelendamm.no/

Referinţe secundare:

•  Inke Hach-Rathjens, Ernst Klett Sprachen, Norsk for deg, Klett, Stuttgart, 2017 

•  Gölin Kaurin Nilsen, Ingeborg Gjerseth, Mer norsk, Fagbokforlaget, Bergen, 2012 

Curs de cultură şi civilizaţie norvegiană

Cursul facultativ de cultură şi civilizaţie norvegiană poate fi urmat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în mod gratuit, de către studenţii Facultăţii de Litere din ciclul de licenţă. Disciplină facultativă, număr de credite: 3.

Obiectivul cursului: familiarizarea studenţilor cu anumite aspecte ale spaţiului socio-cultural norvegian, dar şi dezvoltarea cunoştinţele studenţilor cu privire la aspecte deja cunoscute.

Bibliografie:

•  Maagerø, Eva; Simonsen, Birte (eds.), Norway: Society and Culture, 2nd edition, Portal, Kristiansand, 2019

•  O’Leary, Margaret Hayford, Culture and customs of Norway, Greenwood Press, 2010

•  Ghid complet Norvegia, Editura Aquila ’93, 2005

•  *** Samfunnskunnskap.no, http://www.samfunnskunnskap.no/?lang=en

•  *** Mitologie nordică, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1992

 

 

Burse în Norvegiaan universitar 2021-2022:

Burse de studiu SEE: https://litere.uaic.ro/burse-erasmus-si-see-studiu/

Burse de practică SEE: instituțiile partenere pot fi identificate și de candidați

 

Stagii de predare SEE: Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Volda University College, University of Agder, University of Stavanger, University of Bergen 

Stagii de formare SEE pentru cadre didacticeinstituțiile partenere pot fi identificate și de candidați