logoCuza.png        logoLitere.png 

Informatii studenti

  Informatii studenti

Blogul studentilor germanistihttps://diefederiasi.wordpress.com/blog/

În atenția studentelor și studenților la germanistică

(principal, secundar, limbi și literaturi, LMA)

Oportunități:

•    Posibilitatea începătorilor de a ajunge la finalul ciclului de studiu Bachelor la nivelul B1 sau B2 (conform cadrului de referință european). Exemple pozitive: Există studenți care au pornit ca începători, au accesat in anul al II-lea grupa de avansati, ajungand la B1, după doar un an de studii.
•    Beneficiu de a folosi 6 biblioteci aflate in cartierul Copou cu fond de carte si alte materiale în limba germană (BCU ,,Mihai Eminescu“, Biblioteca Facultății de Litere, Lesesaal, Österreich-Bibliothek, Biblioteca ,,Traian Bratu”, Biblioteca Centrului Cultural German).
•    Beneficiu de a lua parte la programul cultural oferit de către: Centrul Cultural German și Forumul Austriac.
•   Posibilitatea de a fi membru în cadrul Clubului Studenților Germaniști (CSG).
•   Posibilitatea de a efectua practică atât în domeniul pedagogic (privat și de stat) cât și în domeniul firmelor din industria privată.
•   Perspective de a ocupa locuri de muncă în domeniile: educație (privat și de stat), traduceri, office management, achizitii, etc. imediat după absolvirea ciclului de licenţă
•    Oportunități de burse (Erasmus, Erasmus+, DAAD, KAAD, ÖAD etc.)
•    Posibilitatea de a accesa programul de tutoriat gratuit începând cu semestrul al II-lea

Drepturi:

•    Puteți desemna câte un reprezentant al grupei, care va ține legatura cu responsabilul de an.
•   Puteți recupera în mod gratuit, fără taxă, examene în cadrul celor două sesiuni de restanță din iarnă și din vară.
Menţiune: Studentţii au dreptul de a se prezenta gratuit la 2 examinări în cadrul aceluiaşi an (caz concret: în sesiune şi în restanţa imediată. Există şi scenariul în care pentru un examen din iarnă nu s-au prezentat nici în sesiune, nici în restanţă, au dreptul de a se prezenta în vară gratuit la cele două re-examinări, dar dacă nu s-au prezentat deloc in anul curent, anul următor plătesc automat taxă de participare)

Îndatoriri:

•    Prezenţa la cursuri este facultativă, prezenţa la seminarii şi cursuri practice este obligatorie.

•    La cursurile practice se admit:
             - max. 4 absente (motivate+nemotivate) /semestru, la anul I si
             - max. 3 absente (motivate+nemotivate) /semestru, la anii II si III.

•    Nerespectarea îndatoririlor de mai sus anulează dreptul de a susține examen de curs practic în sesiunea curenta - examenul se poate da în sesiunea de restante.
     Observatie: cine acumuleaza numarul maxim de absenta pana la sustinerea examenului partial, va intra si cu acest examen în sesiunea de restante!

•    Îndatoririle de mai sus derivă din reguli. Prin urmare, nu se negociază.

Catedra de Limbă şi Literatură Germană
Admitere Masterat 2018
„Cultura germană în context european”

Condiţii de admitere:

Media de admitere: 60% media examenului de licenţă şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

Criterii de departajare: 1. Media ECTS a anilor de studii; 2. Media la bacalaureat.

Proba de admitere (23 iulie 2017) (este permis interviul pe Skype)

Proba de admitere va consta dintr-un interviu alcătuit din două părţi:

1. Autoprezentare şi motivarea alegerii acestui master (în limba germană)

2. Candidata/Candidatul va alege între:  

a) o traducere din germană în română. Se pot utiliza dicţionare.

b) prezentarea (în germană) a unei opere literare, la alegerea candidatei/candidatului, din bibliografia alcătuită pe baza programei de literatură germană a ciclului de licență. 

Bibliografie: 

"Suferintele tinarului Werther" de J. W. von Goethe 

"Urciorul de aur" de E.T.A. Hoffmann

„Procesul“ de Franz Kafka

„Moartea la Veneția“ de Thomas Mann

„Opiniile unui clovn” de Heinrich Böll

„Homo Faber” de Max Frisch

Îndrumători de an:

An I (Germană A+B): Lect. Dr. Casia Zaharia: casiazaharia@yahoo.de
An I (LMA A+B): Drd. Andreea Huţanu: andreeahutanu07@yahoo.com
An II (Germană A+B): Lect. Dr. Cristina Spinei: cristinaspinei@yahoo.de
An II (LMA A+B): Drd. Andreea Huţanu: andreeahutanu07@yahoo.com
An III (Germană A+B): Lect. Dr. Alexandra Chiriac: axypricop03@yahoo.com
An III (LMA A+B): Drd. Andreea Huţanu: andreeahutanu07@yahoo.com
Master An I+II: Lect. Dr. Ana-Maria Pălimariu: anamaria.palimariu@uaic.ro