logoCuza.png        logoLitere.png 

Evenimente

  Evenimente

S-a stins din viață Horst Fassel (1942-2017), profesor și coleg al unora dintre noi, asistent și apoi lector la Catedra de limbă și literatură germană a Universității „Alexandru Ioan Cuza“ între 1965-1981. A contribuit hotărîtor la renașterea germanisticii ieșene după perioada de mai bine de un deceniu în care secția fusese desființată în cadrul Facultății de Filologie. După emigrarea în Republica Federală Germania a lucrat ca redactor șef la ziarul „Banater Post“ (1985-1987), iar între 1987-2007 la Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde al Universității din Tübingen, al cărui director executiv a fost din 1989. Dintre numeroasele sale contribuții la cercetarea istoriei literaturii germane amintim: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis 1770, Iași 1978; Die deutsche Reisebeschreibung und ihre Form in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Iași 1983; Deutschunterricht in Jassy (1830-1992). Wissenschaftler und Lehrer als Vermittler im West-Ost-Dialog, Tübingen 1993; Deutsches Staatstheater Temeswar (1953-1993). Entwicklungsmöglichkeiten einer Kultureinrichtung der deutschen Minderheit in Rumänien, Freiburg 1993; Pannonien vermessen. Ungarnbilder in der deutschen Literatur von Ekkehard IV bis Siegfried Lenz, Stuttgart 2004.
Fie binecuvîntată amintirea sa .

Colectivul Catedrei de germanistică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“