logoCuza.png        logoLitere.png 

Centrul de cercetare ZDK-Iasi

Centrul de cercetare ZDK - Iasi

Centrul de cercetare a culturii germane (presă, literatură, limbă, civilizație) / Zentrum für Erforschung der deutschen Kultur (Presse, Literatur, Sprache, Zivilisation)  - ZDK


Director: Prof. dr. Andrei Corbea-Hoisie
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iași, Catedra de germanistică, Bulevardul Carol I nr. 11  Iași 700506 / Corpul R, Sala 109, Strada Alexandru Lăpușneanu Nr. 26, Iași 700057
Telefon: 0040-232-201243; 0040-201244; 0040-232-201251
e-mail: germanistik@uaic.ro

In ședința din 27 februarie 2014 Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ a recunoscut Centrul de cercetare a culturii germane / Zentrum für Erforschung der deutschen Kultur (ZDK), în baza Raportului de autoevaluare și acreditare prezentat, drept „Centru de cercetare de excelență“ al Universității „Alexandru Ioan Cuza“.

In ședința din 18 martie 2016 a Adunării generale a membrilor Institutului de Cultură și Istorie Germană în Europa de Sud-Est al Universității „Ludwig-Maximilian“ din München s-a decis admiterea ZDK in calitate de membru cu drepturi depline al Institutului și cooptarea Directorului său în Prezidiu.

Direcții de cercetare

1. Literatura de limbă germană (din spațiul germanofon și dinafara acestuia)
2. Limbă germană contemporană, frazeologie, semantică
3. Istoria limbii germane, dialecte, onomastică
4. Traductologie cu aplicație la spațiul germanofon
5. Teatrul de limba germana (text & punere în scenă)
6. Istoria comparată a culturii germanofone în Europa Centrală și Bucovina
7. Metodologia predării limbii germane ca limbă străină
8. Interferențe culturale româno-germane
9. Teorie estetică


Echipe de cercetare:

1. Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană / Dicţionar al presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848-1940) 

Perioada de derulare: 2009-prezent 

Echipa: Prof. univ. dr. Andrei Corbea-Hoișie (directorul proiectului); Conf. univ. dr. Ion Lihaciu; Conf. univ. dr. Raluca Rădulescu (Universitatea din București);  Dr. Markus Winkler (Berlin); Lect. univ. dr. Hans Neumann; Lect. univ. dr. Dragoş Carasevici; Lect. univ. dr. Cristina Spinei; Lect. univ. dr. Ana-Maria Pălimariu; Lect. univ. dr. Francisca Solomon (coordonare organizatorică); Lect. Univ. dr. Iulia Zup; Dr. Nora Chelaru; Drd. Philippe Blasen (Cluj-Napoca).

Website: http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/proiecte-na-ionale/ 

2. Ediţia Friedrich Schiller în limba română 

Perioada de derulare: 2014 – prezent 

Echipa: Prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie (directorul proiectului); Conf. dr. Grigore Marcu;  Conf. Dr. Octavian Nicolae (Aachen);  Lect. dr. Mariana Bărbulescu;  Lect. dr. Casia Zaharia; Lect. dr. Ana-Maria Pălimariu;  Lect. dr. Hans Neumann;  Lect. dr. Cristina Spinei;  Lect. dr. Dragoş Carasevici (coordonare organizatorică) 

3.  Proiectul Learning communities (Comunități de învățare) - Contract de colaborare cu The Jewish Galicia&Bukovina Project și cu Universitatea din Haifa  

Perioada de derulare: septembrie 2016-decembrie 2017

Website: http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/evenimente/evenimente-curente/ http://galiciabukovinaproject.com/ 

 

 

Noutati:

5-6/04/2019

Va invităm în zilele de 5 și 6 aprilie la colocviul intitulat Terra Iudaica. Perspective asupra constelației evreiești din Bucovina și Galiția organizat de centrul  de excelență ZDK Iași în colaborare cu The Jewish Galicia&Bukovina Project și cu Universitatea din Haifa. Printre invitații speciali se numără profesorii Moshe Idel (Ierusalim), Alexandru Florin Platon (Iași) și Carol Iancu (Montpellier).

Organizatorii colocviului sunt Prof. univ. dr. Andrei Corbea-Hoișie și Lect. univ. dr. Francisca Solomon. Din comitetul de organizare fac parte: Conf. univ. dr. Ioan Lihaciu, Lect. univ. dr. Ana-Maria Pălimariu și drd. Mădălina Tvardochlib. De asemenea, la buna desfășurare a colocviului contribuie studenții Andreea Nicuță și Ștefan Baciu.

26/10/2017

Centrul de excelență ZDK – Zentrum für die Erforschung der Deutschen Kultur afiliat Catedrei de Germanistică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași vă invită pe data de 26 octombrie, ora 10, la Catedra de Germanistică la prelegerea susținută de doamna lect. univ. dr. Camelia Crăciun (Universitatea din Bucureşti şi Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti), intitulată „Cultura idiş între Cernăuţi, Chişinău şi Bucureşti: traiectorii intelectuale interbelice”. Aceasta este a cincea prelegere din cadrul seriei de manifestări ale Centrului de excelență ZDK Iaşi în colaborare cu The Jewish Galicia&Bukovina Project si cu Universitatea din Haifa.

27/04/2017

Centrul de excelență ZDK – Zentrum für die Erforschung der Deutschen Kultur afiliat Catedrei de Germanistică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași vă invită pe data de 27 aprilie, ora 11, la Catedra de Germanistică la prelegerea susținută de domnul prof. dr. Carol Iancu (Universitatea "Paul Valéry" din Montpellier), intitulată „Das ștetl” în Galiția și Bucovina ca model de conviețuire socială, religioasă și culturală. Aceasta este a patra prelegere din cadrul seriei de manifestari ale Centrului de excelență ZDK Iaşi în colaborare cu The Jewish Galicia&Bukovina Project si cu Universitatea din Haifa.

7/04/2017

Centrul de excelență ZDK – Zentrum für die Erforschung der Deutschen Kultur afiliat Catedrei de Germanistică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași vă invită pe data de 7 aprilie, ora 16, la Catedra de Germanistică la prelegerea susținută de domnul prof. dr. Victor Neumann (Universitatea de Vest din Timișoara) intitulată «Westjuden»/«Ostjuden“. Evreii din Banat și Transilvania între asimilare și traditionalismul modelului „galițian“. Aceasta este a treia prelegere din cadrul seriei de manifestari ale Centrului de excelență ZDK Iaşi în colaborare cu The Jewish Galicia&Bukovina Project si cu Universitatea din Haifa.

26/01/2017

Centrul de excelență ZDK – Zentrum für die Erforschung der Deutschen Kultur afiliat Catedrei de Germanistică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași a organizat în data de 26 ianuarie 2017 la Catedra de Germanistică prelegerea susținută de doamna conf. univ. dr. Felicia Waldman (Universitatea din Bucureşti) intitulată Şi lespezile vorbesc. Cimitirele evreieşti din Moldova şi Bucovina. Aceasta a reprezentat a doua prelegere din cadrul seriei de manifestări ale Centrului de excelență ZDK Iaşi în colaborare cu The Jewish Galicia&Bukovina Project și cu Universitatea din Haifa. Prelegerea a fost precedată de proiecția filmului documentar Şi lespezile vorbesc. Cimitirele evreieşti din Moldova şi Bucovinarealizat de Fundaţia Art Promo, cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice, consultantul științific al documentarului fiind doamna conf. univ. dr. Felicia Waldman. Documentarul prezintă o călătorie în cimitirele evreiești din Târgu Neamţ, Piatra Neamţ, Stefăneşti, Botoşani, Hârlău, Rădăuţi, Siret, aceste cimitire adăpostind pietre tombale de o inestimabilă valoare prin complexitatea simbolistică a lucrăturilor realizate de diverși meșteri pietrari. Interpretarea acestor simboluri relevă informații importante despre istoria individuală a membrilor comunităților evreiești din Bucovina și Moldova, dar și despre istoria colectivă a acestor regiuni.
 
Din partea ZDK/Catedra de Germanistică au avut întrebări și intervenții: prof. univ. dr. Andrei Corbea-Hoișie, conf. univ. dr. Ion Lihaciu, conf. univ. dr. Lucia Nistor, lect. univ. dr. Ana-Maria Pălimariu.
De asemenea, în discuția care a încheiat prelegerea doamnei conf. univ. dr. Felicia Waldman, au mai intervenit: prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava/cercet. științific I dr, membru asociat al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, filiala Iași și cercet. științific II dr. Cătălina Mihalache, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, filiala Iași.

19/09/2016

Centrul de excelență ZDK – Zentrum für die Erforschung der Deutschen Kultur afiliat Catedrei de Germanistică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași vă invită pe data de 19 septembrie, ora 11, Catedra de Germanistică la prelegerea susținută de cercet. științ. princ. I Dr. Mihai Ștefan Ceaușu (Academia Română - Filiala Iași, Institutul de Istorie A. D. Xenopol) intitulată: Evreii în viața politică a Bucovinei Habsburgice care va inaugura manifestarile Centrului de excelență ZDK Iaşi în colaborare cu The Jewish Galicia&Bukovina Project si cu Universitatea din Haifa.

***

Adunarea generală a IKGS a aprobat includerea Centrului de cercetari ZDK (Zentrum für Erforschung der deutschen Kultur) al Catedrei de germană între membrii cu drepturi depline ai IKGS (Institut für deutsche Kultur und Geschichte in Südosteuropa an der Ludwig-Maximilians-Universität München).

http://www.ikgs.de/#!gremien/c96o