logoCuza.png        logoLitere.png 

Lect. Dr. Dragoş Carasevici

Lect. dr. Dragoş Carasevici


Email: d_carasevici@yahoo.com
Consultații săptămânale: Marti, 14:00 - 16:00, la Lactorat DAAD.

Curriculum vitae 


Născut în Iași, la 21 mai 1979, Dragoş Carasevici urmează între anii 1990-1998 Colegiul Naţional Iaşi, secţia de limbi străine. Apoi, între anii 1998-2002, frecventează Facultatea de Litere, secţia germană-engleză a Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi cu nota de absolvire 9,50. Ulterior urmează cursurile programului de masterat “Cultură germană în context european”, la aceeaşi universitate, între anii 2002-2004. In 2004 se înscrie la doctorat la Catedra de Germanistică a Universității “Al. I. Cuza” Iaşi (sub îndrumarea domnului prof. dr. Andrei Hoişie), doctorat realizat din 2006 în cotutelă cu Universitatea din Geneva, Elveţia (sub indrumarea domnului prof. dr. Hans-Jürgen Schrader). Teza, care poartă titlul "Receptare productivă în teatrul de limbă germană. Drame ale literaturii universale în prelucrarea lui Friedrich Dürrenmatt", a fost susţinută în iunie 2011 şi distinsă cu "magna cum laude".

Intre 2007-2011 Dragoş Carasevici este preparator universitar la Catedra de Germanistică, Facultatea de Litere a Universității “Al. I. Cuza” Iaşi, iar din 2011 asistent universitar la aceeasi catedra. Este beneficiar a numeroase burse de studii şi de cercetare, cum ar fi bursa DAAD la Universitatea din Konstanz, Germania (2000-2001), bursa Socrates/Erasmus la aceeași universitate (2002–2003), bursa KAAD la Institutul de Teatrologie al Universității din München (2006), bursa de cercetare la Universitatea din Geneva, Elveţia (2007). Limbile străine vorbite sunt germana (nivel foarte bun), engleza (nivel foarte bun), franceza (nivel bun).


Domenii de interes  

Teatrul de limbă germană din a doua jumătate a secolului XX, istoria teatrului de limbă germană din spaţiul central-est european, receptarea productivă în literatură, teatru şi film, semiotica teatrală.


Publicații 

1. Contribuții științifice, studii şi articole 

1.1. Despre fantoma unei colaborări, în caietul de sală al spectacolului „Biedermann şi incendiatorii” de Max Frisch, regia: Felix Alexa, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ Iaşi (TNI), stagiunea 2009/2010.                                                                                                            
1.2. Performanz von Gender auf der Bühne aus semiotischer Sicht, în Die fiktive Frau. Konstruktionen von Weiblichkeit in der deutschsprachigen Literatur (seria „Jassyer Beiträge zur Germanistik“), editat de Ana-Maria Pălimariu şi Elisabeth Berger. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Editura Hartung-Gorre, Iaşi/Konstanz 2009
1.3. Das Traummotiv zwischen der Romantik und der modernen Tiefenpsychologie. Studienfall: Ludwig Tiecks ‘Die Freunde’ în „Acta Iassyensia Comparationis”, nr. 6 / 2008
1.4. Un joc cu păpuşi vii, în „Suplimentul de cultură”, nr. 140 / 2007.
1.5. Teatru în oglindă în „Teatrul Azi“, nr. 3 (2007).
1.6. Die Präsenz des Czernowitzer Stadttheaters im Jahrbuch der GDBA (1891-1923), în Czernowitz bei Sadagora (seria „Jassyer Beiträge zur Germanistik“), editat de Andrei Corbea-Hoişie şi Alexander Rubel, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Editura Hartung-Gorre, Iaşi/Konstanz 2006.
1.7. Interferenţe româno-franco-germane în peisajul teatral moldovean prepaşoptist, în „Acta Iassyensia Comparationis”, nr. 3 (2005).

2. Traduceri:      

 2.1. Traduceri pentru volumul Studii de lingvistică şi filologie românească de Rudolf Windisch, Editura Universității, Iaşi 2006.
2.2. Traducerea volumului de poezii Martirizat rămâne sorocul de Joachim Wulf, Editura Timpul, Iaşi 2004.
2.3. Traduceri din Erich Kästner, în revista Poezia, anul X, nr.1, vol. 27 (2004).

3. Recenzii:     

 3.1. Erika-Fischer Lichte – Ästhetik des Performativen în “Transcarpathica. Germanistisches Jahrbuch Rumänien”, nr. 3-4 / 2004-2005 (apărut: 2008)
3.2. Cătălin Constantinescu, Ioan Lihaciu, Ana-Maria Ştefan – Dicţionar de literatură comparată în “Acta Iassyensia Comparationis”, nr. 6 / 2008
3.3. Doris A. Karner – Lachen unter Tränen. Jüdisches Theater in Ostgalizien und der Bukowina în Czernowitz bei Sadagora, editat de Andrei Corbea-Hoişie şi Alexander Rubel, Editura Universității, Editura Hartung-Gorre, Iaşi/Konstanz 2006
3.4. Michaela Tonitza-Iordache, George Banu – Arta teatrului în: Acta Iassyensia Comparationis, nr. 3 (2005).

4. Comunicări ştiinţifice 

4.1. Colocviul internaţional „Friedrich Schiller – 250. Geburtstag, Journée d’études“, Iaşi,  10 noiembrie 2009, titlul comunicării: ‘Wallenstein’ auf der Bühne – zwei Regievisionen.
4.2. Conferinţa internaţională de germanistică: “Performative Konstruktionen von Weiblickeit in der rumäniendeutschen Literatur nach 1945”, Iaşi, 5-6 decembrie 2008, titlul comunicării: Performanz von Weiblichkeit auf der Bühne aus semiotischer Sicht.
4.3. IPP Performance and Media Studies Summer School 2008: “Theatralität und Schrift / Kultur 1968-2008”, Mainz, 4 – 17 iulie 2008, titlul comunicării (doctoral presentation panel): Productive reception in the German-language theatre. Plays of the world literature in Friedrich Dürrenmatt’s adaptation.
4.4. “Zilele germanisticii ieşene”, Iaşi, 3-4 noiembrie 2006, titlul comunicării: Das Verhältnis zwischen Dramentext und Inszenierung als Beispiel von Intertextualität. Bertolt Brechts ‘Die heilige Johanna der Schlachthöfe’  in Giorgio Strehlers Vision.
4.5. Simpozionul “Prezenţa teatrului german în Moldova”, Iaşi, 14-15 octombrie 2004, titlul comunicării: Interferenţe româno-franco-germane în peisajul teatral moldovean prepaşoptist.


Alte activități  

Între anii 1998-2000 este membru al trupei de teatru în limba germană a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi participă la festivalul “Comediale”, Bratislava, 1999. Din 2004 este membru al centrului de traduceri al Universităţii “ Alexandru Ioan Cuza ” din Iaşi. Din 2005 este membru al Societăţii Culturale Româno-Germane Iaşi, unde este de asemenea iniţiator şi membru fondator al Clubului de Teatru al Goethe-Zentrum şi organizator al atelierului “Teatru în oglindă” (noiembrie 2005, Goethe-Zentrum). În 2006 face un stagiu în cadrul Institutului de Teatrologie al Universităţii din München (atelierul de tehnici regizorale, mai-iulie 2006) iar între anii 2004/2006 colaborează la realizarea coloanelor sonore originale ale pieselor de teatru radiofonic "Der perfekte Mord zum Zeitvertreib" de Dieter Lohr şi "Scarlattis Wintergarten" de Angela Kreuz. În anul 2010 devine membru fondator al Konstanz-Iaşi Alumni Club (KIAC).

 

Programe analitice pentru anul curent 


PROGRAMA ANALITICA

Denumirea cursului: Literatură germană VI
Codul cursului:
Tipul cursului: seminar
Nivelul cursului: licenţă
Anul de studiu: III A+B
Semestrul: VI
Numărul de credite (ECTS):: 5
Titularul disciplinei: prep. drd. Dragoş Carasevici
Obiectivul cursului: Prin tematică, seminarul se doreşte a fi o completare a cursului de literatură. Se are în vedere o abordare interactivă. Conţinutul cursului: Seminarul are ca obiect de interes dramaturgia de limbă germană de după 1945. Se vor discuta texte dramatice provenind din spaţiul german, austriac şi elveţian, cu un accent special pe cel din urmă (Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch), fără a neglija importantele contribuţii pe care unii din dramaturgii discutaţi le-au adus în materie de teorie teatrală.
Bibliografie recomandată:
- Buddecke, Wolfram/Fuhrmann, Helmut, Das deutschsprachige Drama seit 1945, München 1981
- Simhandl, Peter, Theatergeschichte in einem Band, Berlin 2001
- Balme, Christopher/Lazarowicz, Klaus (Hg.), Texte zur Theorie des Theaters, Stuttgart  1991
- Pfister, Manfred, Das Drama. Theorie und Analyse, München 1977
Metode de predare: abordări interactive.
Modalităţi de evaluare:  (a) referat (oral) ; (b) test final (scris).
Limba de predare: germană


PROGRAMA ANALITICA

Denumirea cursului: Curs practic traduceri medicale
Codul cursului:
Tipul cursului: curs practic
Nivelul cursului: licenţă
Anul de studiu: II (LMA)
Semestrul: IV
Numărul de credite (ECTS):: 5
Titularul disciplinei: prep. drd. Dragoş Carasevici
Obiectivul cursului: Se vizează formarea competenţelor de traducere medicală din şi în limba germană. Conţinutul cursului: Cursul îşi propune iniţierea studenţilor în practica traducerii medicale. Traducerea pedagogică, axată pe probleme terminologice specifice acestui domeniu, este folosită în mod permanent în scopul fixării termenilor specializaţi.
Bibliografie recomandată:
- Birtea, Patricia, Medicina în cuvinte (engleză, franceză, germană), Timişoara 2009
- Pop, Carmen, Culegere de texte medicale în limbile engleză, franceză, germană, română, Timişoara 2006
Metode de predare: abordări interactive.
Modalităţi de evaluare:  evaluare pe parcurs.
Limba de predare: germană

PROGRAMA ANALITICA

Germana ca limbă străină pentru începători și avansați (anii 1 și 2)

Conform noului cadru comun de referință european, gradele de cunoaștere a limbilor străine se structurează în 6 niveluri: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Catedra de germană a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă șansa de a atinge orice nivel (inclusiv de a dobândi Certificatul de limba germană), astfel încât orice student al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de la orice disciplină, să aibă posibilitatea de a învăța limba germană, începând de la orice nivel, chiar și în timpul studenției. Cu ajutorul unor probleme de gramatică selecționate, se pun sau se solidifică bazele deja existente de cunoștințe gramaticale ale studenților. Prin exerciții de dificultate progresivă, studenții sunt conduși către un nivel de exprimare corect, la fel cum, prin metode comunicative, pornind de la faza de receptare, trecând prin cea de imitatoare și ajungând la faza productivă, le este facilitată învățarea limbii. La cursuri sunt abordate situații și teme tipice de conversație din cotidianul studenților, din mediul universitar și din cadrul cercului de preocupări studențești, precum referate, prezentări și discursuri în limba germană. Focalizarea principală este asupra facilitării comunicării prin abordarea vocabularului de limba germană prin aplicarea practică a lucrurilor asimilate teoretic. Manualele după care se lucreaza sunt din cele mai moderne și mai atractive, concepute în Germania, de către specialiști în domeniul predării limbii germane ca limbă  străină, materiale ce sunt însoțite de suport audio (CD-uri) și sunt puse la dispoziția tuturor studenților o dată cu manualele. Pentru consultarea manualelor, vezi secțiunea „Programe de studii”.


dragoscarasevici.jpg