logoCuza.png        logoLitere.png 

Lect. dr. Mariana Cristina Bărbulescu

Lect. dr. Mariana Cristina Bărbulescu

Email: bmariana@uaic.ro
Consultații săptămânale: Joi, 16:00-18:00, la Biblioteca Austria

Curriculum vitae 

Născută in anul 1953 în Iaşi, Mariana Bărbulescu încheie studiile la Facultatea de Litere, la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, secţia engleză-germană, în iunie 1976. În 2000 susţine examenul de doctorat cu teza: Poetica lui S. T. Coleridge. Între Romantism si Modernism. Între anii 1976–1982 este profesoară  de limba engleză la Liceul industrial ,,Victoria”, Iaşi; în 1979 susţine examenul de definitivare în învăţământ, la Bucureşti. Între anii 1982–1990, este asistentă la catedra de germanistică, facultatea de litere, Universitatea ,,Al.I.Cuza”, Iaşi. Între anii 1990-2008  este lector la catedra de germanistică; specializare: literatură, teoria şi practica traducerii. În anii 2001 şi 2004 este beneficiara unor burse de cercetare la Universitatea din Konstanz (parteneriat MOE). În anii 2005, 2006, 2007 predă limba germană pentru studenţi străini la Universitatea Konstanz.

Domenii de interes 

Literatura germană (secolele IX-XX); teoria şi practica traducerii.

Publicații 

1.Traduceri


1.1. Hermann Hesse, Gertrud, Bucureşti, Editura Rao, 1999.
1.2. Gisela Bock, Femeia în istoria Europei. Din Evul Mediu până în zilele noastre, Iaşi, Editura Polirom, 2002.
1.3. Urs Altermatt, Deznaţionalizarea – un cod cultural al anilor treizeci şi patruzeci, „Secolul XXI”, 2003.
1.4. Hermann Hesse, Cele mai frumoase povestiri, Bucureşti, Editura Rao, 2004.
1.5. Cătălin Dorian Florescu, Drumul scurt spre casă, Iaşi, Editura Polirom, 2006.
1.6. Cătălin Dorian Florescu, Maseurul orb, Iaşi, Editura Polirom, 2007.
1.7. Heimito von Doderer, Ultima aventura. Un roman cavaleresc, Humanitas, 2008.
1.8. Günter Grass, Pisica si soarecele, Polirom 2009.
1.9. Cătălin Dorian Florescu, Zaira, Polirom 2010.
1.10 C.D.Florescu, Jacob se hotaraste sa iubeasca, Polirom, 2012.
1.11 Hermann Hesse, Gertrud, Bucuresti, Editura Rao, 2014 (reeditare).
1.12 Hermann Hesse, Cele mai frumoase povestiri, Bucuresti, Polirom, 2014 (reeditare).
1.13 Gunter Grass, Ani de ciine, Ed. Polirom, 2014.

2. Contribuţii ştiinţifice şi studii

2.1. S. T. Coleridge şi Romantismul german, ,,Zeitschrift der Germanisten Rumäniens”, Bucureşti 1998, pp. 177-180.
2.2. Emanoil Grigorowitza, în Internationales Germanistenlexikon 1800-1950, Marbach, Germania, 2001.
2.3. Arthur Schnitzlers Traumnovelle, Versuch einer Interpretation, în: ,,Zeitschrift der Germanisten Rumäniens” (2005).
2.4 Das - gescheiterte - Projekt einer rumänischen Schillergesamtausgabe in Iasi nach 1989 Schillers Dramen,in "Jassyer Beitrage zur Germanistik", 2011.

În lucru/în curs de apariţie:

Poetica lui S.T.Coleridge – între Romantism şi Modernism.
În căutarea identităţii: „exotismul” lui Cătălin Dorian Florescu.
Graefin Franziska zu Reventlow – Begebenheiten aus einem merkwürdigen Stadtteil.
G. Grass, Ani de ciine, Polirom (plan editorial 2013).

Programe analitice pentru anul curent 

Bachelor


Limbaje de specialitate (curs, anul 1, semestrul 1)

Obiectivul cursului: Cursul abordează teme referitoare la natura, problemele şi obiectivele specifice traducerii axate pe decodificarea limbajelor de specialitate precum şi aspecte concrete ale feluritelor domenii. Conţinutul cursului:  Traducerea în perspectivă istorică; Rolul şi valoarea traducerii; Traducerea, o formă de comunicare; Traducerea computerizată; perspective, limite; Invazia anglo-americana; Traducerea textelor ştiinţifice/tehnice; Corespondenţă şi echivalenţă. Polisemie;  Dimensiuni conotative şi denotative; Gramatica şi traducătorul; Strategii utilizate în funcţie de tipul şi destinaţia textului; strategii de decodare; Limbaje specializate: informatică; electro-tehnică;  mecanica.  Bibliografie recomandată: Kapp, Volker: Übersetzer und Dolmetscher, Franke Verlag, München, 1984; Koller, Werner: Einführung in die Übersetzugswissenschaft, Quelle u. Meyer Verlag, Wiesbaden, 1987; Reiss, Katharina: Texttyp und Übersetzungsmethode, Julius Groos Verlag, 1983; Dicţionar german-român, Univers enciclopedic, 2007; Dicţionar tehnic german-român, Editura tehnică, 1966; Modalităţi de evaluare:  (a) test intermediar (scris) ; (b) test final (scris). Limba de predare: germană. Disciplină obligatorie.


Traductologie (curs, anul 2, semestrul 3)

Obiectivul cursului: Cursul abordează probleme referitoare la natura, problemele şi obiectivele specifice domeniului cuprins între „ştiinţa” şi „arta” traducerii precum şi aspecte concrete privind modalităţile de evaluare ale unei traduceri. Conţinutul cursului:  Ştiinţa/arta traducerii - definiţii; istoric; modalităţi de depăşire a barierelor lingvistice. Perspective istorice - Traducerea simultană, traducerea consecutivă, traducerea „pe text”. Traducerea computerizată; probleme lingvistice - Teoria traducerii - Teorii şi modele. Teorii privind traducerea literară. Traducerea textelor ştiinţifice. Teoria traducerii din perspectiva lingvisticii. Caracterul relativ al traducerii; reflecţii privind metodele folosite în traducere. „Treptele” traducerii; modele de reprezentare ale traducerii ca proces. Bibliografie recomandată: Albrecht, Jörn. Literarische Übersetzung. Geschichte. Theorie.Kulturelle Wirkung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1998; Kapp, Volker. Übersetzer und Dolmetscher, Franke Verlag, München, 1984; Koller, Werner. Einführung in die Übersetzugswissenschaft, Quelle u. Meyer Verlag, Wiesbaden, 1987; Reiss, Katharina. Texttyp und Übersetzungsmethode, Julius Groos Verlag, 1983; Steiner, George. După Babel. Aspecte ale limbi şi traducerii, Univers, Bucureşti 1983; Snell-Hornby, Mary. Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung, Francke Verlag, Tübingen, 1986. Modalităţi de evaluare:  (a) test intermediar (scris) ; (b) test final (scris). Limba de predare: germană. Disciplină obligatorie.


Traductologie (curs, anul 2, semestrul 4)   

Obiectivul cursului: Cursul abordează probleme referitoare la natura, problemele şi obiectivele specifice domeniului cuprins între „ştiinţa” şi „arta” traducerii precum şi aspecte concrete privind modalităţile de evaluare ale unei traduceri. Conţinutul cursului: Traductibilitate vs. intraductiblitate; perspective filosofice; teorii lingvistice. Critica tezei intraductibilităţii şi motivarea caracterului relativ al traductibilităţii - Problema traductibilităţii din perspectivă stilistică. Traducerea „intraductibilului”. Echivalenţa din perspectiva lingvisticii contrastive - Corespondenţă şi echivalenţă. Dimensiuni conotative şi denotative - Evaluarea traducerii. Criterii comparatiste de evaluare; critica traducerii. Bibliografie recomandată: Eco, Umberto. A spune cam acelaşi lucru, Polirom, Iaşi, 2008; Jeanrenaud, Magda. Universaliile traducerii. Studii de traductologie, Polirom, Iaşi, 2006; Reiss, Katharina. Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik, Max Huber Verlag, München, 1971; Ricoeur, Paul. Despre traducere. Polirom 2005. Modalităţi de evaluare:  (a) test intermediar (scris) ; (b) test final (scris). Limba de predare: germană. Disciplină obligatorie.


Traduceri juridice (curs practic, anul 2, semestrul 4)

Obiectivul cursului: Dezvoltarea unor abilităţi care să asigure traduceri şi retroversiuni performante. Familiarizarea cu diferite tehnici si aplicarea acestora. Recunoaşterea particularităţilor diferitelor tipuri de texte. Conţinutul cursului:  Textele selectate sunt din domeniul juridic, studenţii fiind confruntaţi cu particularităţile, cerinţele şi dificultăţile specifice atât limbii germane cât şi limbii române. Date fiind diferenţele dintre cele două sisteme juridice, exerciţiile de traducere vor fi însoţite de explicaţii care vizează istoria, civilizaţia şi cultura germană. Bibliografie recomandată: Köbler Gerhard: Rechtsrumänisch. Deutsch-rumänisches und rumänisch-deutsches Rechstwörterbuch für jedermann, München 2006; Leca, Magdalena: Dicţionar german-român de termeni economici. Polirom, 2002; Muscalu, Cristina-Daniela: Dicţionar de termeni juridici, Ed. Universitară, 2008; Dicţionar german-român, Univers enciclopedic, 2007; Dicţionar român-german, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1990; Modalităţi de evaluare:  (a) test intermediar (scris) ; (b) test final (scris). Limba de predare: germană. Disciplină obligatorie.


Curs practic traduceri (curs practic, anul 2, semestrul 3)

Obiectivul cursului: Dezvoltarea unor abilităţi care să asigure traduceri şi retroversiuni performante. Familiarizarea cu diferite tehnici si aplicarea acestora. Recunoaşterea particularităţilor diferitelor tipuri de texte.  Conţinutul cursului:  Textele selectate sunt din domenii diferite  astfel încât studenţii să fie confruntaţi cu particularităţile, cerinţele şi dificultăţile fiecăruia. Vor fi traduse texte literare, tehnice şi din domeniul juridic. De asemenea, pentru o mai bună familiarizare cu însuşirile stilului publicistic, vor fi traduse articole din presă. Alegerea textelor variază în funcţie de performanţele şi interesele studenţilor. Bibliografie recomandată: Dicţionar german-român, Univers enciclopedic, 2007; Dicţionar român-german, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1990. Modalităţi de evaluare:  (a) test intermediar (scris); (b) test final (scris). Limba de predare: germana. Disciplină obligatorie.


Literatură germană (curs, anul 3, semestrul 6)
 
Obiectivul cursului: Cursul are ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu literatura de limbă germană din perioada care a urmat celui de-al doilea Război Mondial (consecinţe literare ale războiului, particularităţi, tendinţe, evoluţii, reprezentanţi) precum şi aprofundarea şi sintetizarea informaţiilor referitoare la fenomenele care însoţesc şi definesc divizarea/reunificarea Germaniei ca spaţiu cultural. Conţinutul cursului:  Tendinţe ale dezvoltării literaturii de limbă germană după 1945 (proză scurtă, lirică, dramă, roman); Critica războiului (Gruppe ’47, W. Borchert, H.Böll);  Orientări şi direcţii; Periodizare, problematică, structuri narative (H.Böll, G. Grass, S. Lenz, M. Walser, Ch. Wolf,  M.Frisch); Consecinţe literare ale divizării Germaniei; Literatura din RDG; Tendinţe literare în Germania reunificată. Bibliografie recomandată: Barner, Wilfried (HG.): Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. München, Verlag C.H.Beck, 1994; Borchmeier, Dieter/Zmegac, Viktor: Moderne Literatur in Grundbegriffen, Tübingen, 1995; Schnell, Ralf: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart, Verlag J.B.Metzler, 1995; Steinecke, Hartmut: Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts, Berlin,1994; Böll, Heinrich. Ansichten eines Clowns; Grass, Günther: Die Blechtrommel; Frisch, Max: Homo Faber; Walser Martin: Ein Fliehendes Pferd. Modalităţi de evaluare:  (a) test intermediar (scris); (b) test final (scris). Limba de predare: germană. Disciplină obligatorie.


fara_poza.jpg