logoCuza.png        logoLitere.png 

Conf. dr. Ion Lihaciu

Conf. dr. Ion Lihaciu

 

Ore de consultații: marțea 10:00 - 11:30, sala 109
E-mail: lihaciu@uaic.ro
Telefon: 004-0232-20.17.76
Mobil: 004-0723.841.800
 

CURRICULUM VITAE şi LISTA DE PUBLICAŢII

Nume: Ioan-Constantin Lihaciu
Data naşterii: 12. 07. 1972, Codlea, jud. Braşov
Starea civilă: căsătorit cu Ana-Maria Minuţ, un fiu: Tudor-Mihai
Cetăţenia: română
Contact:
E-mail: lihaciu@uaic.ro
Mobil: 004-0723.841.800

Cuprins:

I.                   Studii

II.                Activitate didactică;

III.             Activitate administrativă;

IV.              Burse de studiu şi stagii de cercetare şi predare în străinătate: - 18

V.                 Membru în proiecte: - 14

VI.              Membru în colectivul unor centre de cercetare: - 3

VII.           Participări la congrese, simpozioane şi conferinţe: - 57

a) organizate în străinătate: - 32

b) organizate în ţară: - 25

VIII.   Volume: (autor, coautor, coeditor) - 12

IX. Studii, articole şi recenzii publicate în reviste de specialitate şi volume colective:-65

a)      publicate în străinătate: - 34

b)      publicate în ţară: - 31

 X.        Traduceri - 14

XI.       Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzie: - 137

XII.     Indexări ale volumelor în biblioteci din străinătate: - 142

XII.     Varia.

 

I.   -  Studii:

1991 - 1995: Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, secţia Limbă şi literatură germană - Limbă şi literatură engleză, diplomă de licenţă – iunie 1995. 

1993 – 1994: Karl-Franzens Universität, Graz, (01.10.1993 - 01.07.1994) studii de germanistică şi anglistică, în calitate de bursier al Serviciului austriac de schimburi academice.

1997 – 1998: Universitatea din Viena - (01.10.1997 - 01.07.1998) studii de germanistică şi istorie în calitate de bursier al Serviciului austriac de schimburi academice. 

1999 – 2000: Universitatea din Viena - (01.03.1999 - 01.03.2000) studii de germanistică în calitate de bursier al Serviciului austriac de schimburi academice. 

2004: Freie Universität din Berlin (iunie-decembrie), stagiu de studiu şi de cercetare doctorală. 

1999 – 2005: Studii doctorale la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; martie 2005 susţinerea tezei doctorat cu lucrarea Das kulturelle Leben einer Provinzmetropole: Czernowitz 1848-1918 (trad. rom. Viaţa culturală a unei metropole de provincie: Cernăuţi 1848-1918); conducător ştiinţific prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie.

 

II. - Activitate didactică:

- din octombrie 1995 - ianuarie1999, preparator la Catedra de Germanistică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

- din februarie 1999 – ianuarie 2003, asistent la Catedra de Germanistică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

- din ianuarie 2003 - ianuarie 2013 lector la Catedra de Germanistică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

- din februarie 2013 conferenţiar la Catedra de Germanistică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

III. - Activitate administrativă:

- cancelar al Facultăţii de Litere (2005-2012)

- prodecan al Facultăţii de Litere (2012-2016)

- decan al Facultății de Litere (2016-2020)

                                             .

- membru în Consiliul Facultăţii de Litere din 2003

- membru în Senatul Universităţii (2012, 2016-2020)                                  .

- director / responsabil al Departamentului de Cercetare al Facultăţii de Litere (2007-2012)

- membru în Consiliul pentru cercetare ştiinţifică al UAIC (2008-2012)

- membru în Comisia Naţională de Evaluare - CEEPUS University Network din 2009.

- membru în Consiliul de coordonare al Institutului Limbii Române (ILR-Bucureşti), din  2018

 

 

IV. - Burse de studiu şi stagii de cercetare şi predare în străinătate:

(Berlin, Budapesta, Elazig, Giessen, Graz, Innsbruck, Jena, Konstanz, Viena)

 1. Bursă de studiu - DAAD (iulie - august 1993) la «Justus Liebig» Universität, Giessen, Germania.
 2. Bursă de studiu - ÖAD (octombrie 1993- iunie 1994) la «Karl Franzens» Universität, Graz, Austria.
 3. Bursă - CEU (iunie - iulie 1997) la Central European University Budapesta, Ungaria.
 4. Bursă - DAAD (ianuarie – februarie 1997) la «Friedrich Schiller» Universität Jena, Germania.
 5. Stagiu de studiu şi cercetare – ÖAD, Franz Werfel (01.10.1997 - 01.07.1998) la Universitatea din Viena, Austria.
 6. Stagiu studiu şi cercetare – ÖAD, Franz Werfel (01.03.1999-01.02.2000) la Universitatea din Viena, Austria.
 7. Stagiu de documentare MOE (august 2001) la Universitatea din Konstanz, Germania.
 8. Stagiu de documentare - ÖAD (01.02.2004 – 01.03.2004) la Universitatea din Viena, Austria.
 9. Stagiu de cercetare Thyssen (01.07.2005 – 30.11.2005) oferit de Fundaţia Alexander von Humboldt la Freie Univerität Berlin, Germania.
 10. Mobilitate Socrates-Erasmus (iulie 2006), «Friedrich Schiller» Universität Jena, Germania.
 11. Stagiu de documentare CNCSIS (martie 2009), Universitatea din Innsbruck, Austria.
 12. Stagiu de cercetare CNCSIS (octombrie 2011), Österreichische Nationalbibliothek, Viena, Austria
 13. Mobilitate Erasmus (septembrie 2012), «Firat» Universitesi Elazig, Turcia.
 14. Stagiu de documentare CNCSIS (noiembrie 2012), Österreichische Nationalbibliothek, Viena, Austria.
 15. Stagiu de documentare CNCSIS (aprilie 2014), Staatsbibliothek zu Berlin, Berlin, Germania.
 16. Stagiu de predare alături de Prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie şi Dr. Ana-Maria Pălimariu la seminarul „…,wo Menschen und Bücher lebten“ (Paul Celan). Deutschsprachige Literatur der Bukowina, condus de Prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie. Responsabil pentru două unităţi de prelegere: 1) Nationalitäten und Glaubensgemeinschaften in der Habsburgermonarchie. Status der Juden şi  2) Deutschsprachige Öffentlichkeit in Czernowitz, 7 - 10 aprilie 2015, Universitatea din Konstanz, Germania. 
 17. Prelegere cu titlul  Geschichte des Pressewesens in der Bukowina, în cadrul Şcolii doctorale „Austrian Studies“, noiembrie 2017, Universitatea din Innsbruck, Austria.
 18. Stagiu de cercetare DAAD (august 2018) la Universitatea din Konstanz, Germania.
 19. Stagiu de cercetare CNCS (august 2019) la Österreichische Nationalbibliothek, Viena, Austria.

 

V.  - Membru în proiecte de cercetare (peste 10.000 Euro) a căror finanţare a fost obţinută în urma unor competiţii naţionale sau internaţionale şi membru în echipe de implementare sau de cercetare:

 1. Finanţare Serviciul Academic Austriac ÖAD (Austria) – prin programul Franz Werfel - pentru Literatură Austriacă; Titlul proiectului de cercetare: Literaturleben einer Provinzmetropole: Czernowitz 1848 -1918; cod: ÖAD-1865-26/1997; perioada de derulare (01.10.1997-30.06.1998, 01.03.1999-01.02.2000, Institutul de Germanistică a Universităţii din Viena; coordonatori ştiinţifici ai proiectului prof. dr. Karl Wagner şi prof. dr. Wendelin Schmidt-Dengler) – Suma totală a finanţării: 195.800 ATS (= 14.230 Euro).
 2. Finanţare Fundaţia Alexander von Humboldt (Germania) – prin programul Thyssen - pentru tineri cercetători din Europa de sud-est; Titlul proiectului de cercetare Das kulturelle Leben einer Provinzmetropole: Czernowitz 1848-1918) – Teza de doctorat. (Programul este similar cu granturile tip «Td - tineri doctoranzi» administrat de CNCSIS); cod: Alexander von Humboldt – Stiftung: V-Thyssen - RUM/1115761; perioada de derulare (01.07.2004 – 30.11.2004, Institutul de Literatură Comparată de la Universitatea Liberă din Berlin, coordonator ştiiţific prof. dr. Gerd Mattenklott) - Suma totală a finanţării: 10.500 Euro.
 3. Finanţare CNCSIS – prin programul «Granturi AT» (în calitate de membru în echipă): Dicţionar de literatură comparată, director de proiect lect. dr. Cătălin Constantinescu, cod: CNCSIS 77, contract nr. 33373 (perioada de derulare 2004-2005) – Suma totală a finanţării: 30.000 RON.
 4. Finanţare Fundaţia Alexander von Humboldt, (în calitate de membru în echipă); Programul special Fritz von Thyssen pentru reconstrucţia ştiinţifică a Europei de sud-est: - grant cu tema Presa şi spaţiul public germanofon în Europa centrală şi de sud-est (1848-1948); Director de grant prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie. Diseminare - conferinţa cu acelaşi titlul, ce a avut loc între 1-5 noiembrie 2006 la Universitatea din Iaşi; publicarea volumului Andrei Corbea-Hoişie, Ion Lihaciu, Alexander Rubel (ed.) Deutschsprachige Öffentlichkeit und Presse in Mittelost- und Südosteuropa (1848-1948), Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Hartung-Gorre, Iaşi/Konstanz 2008, 597 p.; - Suma totală a finanţării: 17.800 Euro.
 5. Finanţare CNCSIS – prin programul «PN II – Idei – Cercetare exploratorie» (în calitate de membru în echipă): Dicţionar al presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848-1940), director de proiect prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie, cod: CNCSIS 2207/2008, contract (2008-2011) – Suma totală a finanţării: 88.476 RON
 6. Finanţare Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul SouthEastEurope; titlul proiectului: „SEE - Governmental Social Responsability Model”, Manager general Elena Farca; în calitatea de asistent manager – responsabil relații transnaționale, contract (2009-2012) - Suma totala a finantarii: 186.400 Euro. 
 7. Finanṭare Fondul Social-European prin programul – POSDRU „Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale”. Manager general Prof. dr. Dumitru Luca; în calitatea de expert pe termen lung – Responsabil Resurse Umane, contract (2010-2013) POSDRU /89/1.5/S/49944 (http://postdoc-uaic.ro/).
 8. Finanţare Fondul Social European – POSDRU, „Evaluarea calităţii în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicaţii ştiinţifice”, coordonat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI – Bucureşti) în cadrul POSDRU 5/1.5/S/2 în calitate de Expert-Colaborator (contract iunie-iulie 2011). 
 9. Finanṭare Fondul Social-European prin programul – POSDRU„ Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovarea rolului științei în societate”,Manager general Conf. dr. Dorin Popa; în calitatea de expert pe termen scurt, contract (iulie-noimbrie 2014) POSDRU/159/1.5/S/133652 (http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/).
 10. Finanţare European Research Council / CNCS prin programul Capacităţi / ERC-like (în calitate de membru în echipă) în grantul „Impulsul iluminismului în unele traduceri româneşti din secolul al XVIII-lea”, director. Prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie; cod. PN-II-CT-ERC-2012-1, contract (2012-2014). Suma totală a finanţării: 1.480.026 Lei.
 11. Finanţare prin DAAD, (în calitate de membru în echipă); Programul special Alumni – NETWORK – Konstanz - Iasi: grant organizare simpozion internaţional Toposforschung (...) im Lichte der Utopie”: Literarische Er-örterungen in/aus MittelOsteuropa; Director de grant prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie. Diseminare - conferinţa cu acelaşi titlul, ce a avut loc între 25-29 septembrie 2016 la Universitatea din Iaşi; publicarea volumului Andrei Corbea-Hoisie u. Ion Lihaciu (Hrsg.): Toposforschung (...) im Lichte der Utopie”: Literarische Er-örterungen in/aus MittelOsteuropa. Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Hartung-Gorre Verlag, Iaşi / Konstanz 2017, 662 pagini; - Suma totală a finanţării: 56.500 Euro,
 12. Finanţare Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior prin  FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională); Titlul: Implementarea unor mecanisme moderne pentru evaluarea calității proceselor de predare și evaluare didactică din perspectiva principiilor sustenabilității în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ -  Iași; Manager proiect prof. dr. Daniela Agheorghiesei; în calitate de membru în echipa de implementare. Contract: CNFIS-FDI-2019-0540.
 13. Finanțare Ministerul Cercetării şi Inovării în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare (PNCDI III), Titlul: Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC. Contract nr.34PFE/19.10.2018, (2018-2020), Manager proiect prof. dr. Alin Andrieş; în calitate de membru în echipa de implementare. Contract 2018-2020 (http://www.uaic.ro/cercetare/dezvoltarea-capacitatii-de-inovare-si-cresterea-impactului-cercetarii-de-excelenta-la-uaic/).
 14. Finanţare UEFISCDI (în calitate coordonator echipă); Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și cîmpuri culturale; director. Prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie şi Prof. dr. Rudolf Gräf, cod. PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131 , contract (2019-2022).  www.glcr18-33.com; Suma totală a finanţării: 8.500.000 Lei.

VI. - Membru în colectivul unor centre de cercetare recunoscute internaţional

1. Membru al Centrului de Cercetare ZDK – Zentrum für die Erforschung der Deutschen Kultur (Presse, Literatur, Sprache und Zivilisation) coordonat de prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie de la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», din Iași.

PAGINA WEB A CENTRULUI: http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/centrul-de-cercetare-zdk-iasi/

2. Membru al Centrului de Excelenţă în Cercetare – Paul Celan coordonat de prof. dr. George Guţu de la Universitatea Bucureşti. 

PAGINA WEB A CENTRULUI: http://www.ggr.ro/Celan_Zentrum4.htm

 

3. Membru al Centre for European and International Studies Research «Czernowitzer Presse», coordonat de prof. dr. Susanne Marten-Finnis de la Universitatea Portsmouth – Marea Britanie. 

PAGINA WEB A CENTRULUI: http://www.port.ac.uk/research/ceisr/researchprojects/ArbeitskreisCzernowitzerPresseInternationalNetworkgerman/

 

 

VII. - Participări la congrese, simpozioane şi conferinţe (selectiv): 

Participare cu lucrări la evenimente ştiinţifice internaţionale organizate de universităţi ori institute academice sau culturale din Belfast, Berlin, Braşov, Bratislava, Bucureşti, Budapesta, Cernăuţi, Cluj-Napoca, Constanţa, Dublin, Elazig, Erfurt, Iaşi, Innsbruck, Jena, Klagenfurt, Konstanz, Leipzig, München, Oradea, Oxford, Palermo, Potsdam, Praga, Rădăuți, Sevilla, St. Pölten, Suceava, Târgovişte, Tbilisi, Tutzing, Varşovia, Viena.

Participări la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate:  32

1) Participare la colocviul internaţional Deutsch als Fremdsprache de la Jena-Germania, ianuarie 1997.

2) Participare la simpozionul internaţional 45. Literaturtagung Österreichs, noiembrie 1997, St. Pölten - Austria.

3)   Participare la conferinţa Georg Dozdrowski, cu lucrarea Kulturlandschaft Bukowina, decembrie 1998, Klagenfurt – Austria.

4)   Participare la simpozionul internaţional cu tema Avangardismul în literaturile Europei centrale şi de sud est, octombrie 1998, Tutzing, Germania.

5) Conferinţă cu titlul:  Zur Geschichte de deutschen Theaters in Czernowitz, la Theatermuseum Wien,  iunie 2000, Viena, Austria. 

6)   Participare la simpozionul internaţional cu tema Hundert Jahre Rose Ausländer, cu lucrarea Die deutschsprachige Presse der Bukowina ein Medium der literarischen Produktion und Rezeption, mai 2001, Cernăuţi, Ucraina.

7)  Participarea la simpozionul internaţional Zwischen Sprachen unterwegs (Tagung der Werfel-StipendiatInnen) mai 2004, Viena, Austria.

8.  Participare la simpozionul internaţional Mythos Czernowitz cu lucrarea Kunst und Kultur im alten Czernowitz. Zum kreativen Milieu einer Provinzmetropole, septembrie 2004, Potsdam, Germania.

9.  Participarea la simpozionul internaţional Literaturgeschichte(n) - wozu? (Tagung der Werfel-StipendiatInnen) mai 2006, Viena, Austria. 

10. Conferinţă cu titlul Deutsch-rumänische Kulturinterferenzen in der Bukowina, la Institut für Romanistik, de la «Friedrich Schiller» Universität Jena, iulie, 2006 Jena, Germania.

11.    Prezentare Der Erasmuspartner – Cuza, martie 2008, Universitatea Innsbruck, Austria.

12.  Participare la atelierul de lucru LINKS: Languages IN Key Sectors, septembrie 2010, Universitatea Palermo, Italia. 

13.    Prezentare Die rumänische Germanistik heute, septembrie 2012, Universitatea Firat-Elazig, Turcia. 

14.  Participare la al VIII-lea congres internaţional organizat de Dachverband der Germanistenverbände in Spanien (FAGE) intitulat „Krise und Kreation” cu lucrarea Das Zeitalter der Aufklärung und der Einfluss des Deutschen auf das Rumänische. Eine vergleichende linguistische und pragmatische Perspektive) elaborată în colaborare cu Ana-Maria Minuţ, septembrie 2013, Universitatea Sevilla, Spania.

15.    Participare la simpozionul internaţional Literatur – Kultur – Zivilgesellschaft: Zur Habsburger Prägung des Bildungswesens in der Bukowina und Nachbarregionen zwischen 1848 und 1940, cu lucrarea Zum Einfluss des Habsburger Bildungsideals auf rumänische Schulbücher und Sprache in Siebenbürgen und der Bukowina, elaborată în colaborare cu Ana-Maria Minuţ, octombrie 2013, Universitatea din Cernăuţi, Ucraina.

16. Participare la simpozionul internaţional Transnationale und transkulturelle Kommunikationsforschung in Mittel- und Osteuropa: Trends, Entwicklungen, Debatten, organizat de Academia de Stiinţe a Austriei, cu lucrarea: Zum Bukowinabild in den Wiener Presseorganen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert, octombrie 2013, Universitatea din Bratislava, Slovacia.

17.  Participare la simpozionul internaţional Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas cu lucrarea: Erreignisse in der Habsburgermonarchie und Wendepunkte der Rumänischen Sprache im 18. und 19. Jahrhundert, elaborată în colaborare cu Ana-Maria Minuţ, noiembrie 2013, Universitatea Károli Gáspár din Budapesta, Ungaria. 

18.    Participare la seminarul internaţional, Coimbra - Policy Seminar, cu lucrarea: Interdisciplinarity in the Humanities, Case study, martie 2014, Trinity College Dublin, Irlanda. 

19.    Participarea la congresul internaţional 4. MGV-Kongress  - Zentren und Peripherien – Deutsch und seine interkulturellen Beziehungen in Mitteleuropa, cu lucrarea: Der Einfluss der Übersetzungen aus dem Deutschen auf die rumänische Sprache (Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts), elaborată în colaborare cu Ana-Maria Minuţ, aprilie 2014, Universitatea din Erfurt, Germania 

20.   Participare la colocviul internaţional Rumänientage an der Schiller-Universität Jena, cu lucrarea: Quality Assurance in Higher Education. SWOT-Analyse, iunie 2014, Universitatea din Jena, Germania.

21.    Participare la reuniunea Partnerschaft Universität Konstanz – „Al.I.Cuza Universität“ Jassy; 20-Jahrfeier in Konstanz, cu lucrarea: Geisteswissenschaftliche Forschung an der Universität Jassy: Interdisziplinäre Projekte und Kooperationsmöglichkeiten octombrie 2014, Universitatea Konstanz, Germania.  

22.    Participare la conferinţa internaţională British Society for Eighteenth - Century Studies Annual Conference, cu lucrarea: Romanian as a border language in the Habsburg Monarchy, elaborată în colaborare cu Ana-Maria Minuţ, ianuarie 2015, St. Hugh's College, Universitatea Oxford, Marea Britanie. 

23.  Participare alături de Prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie şi Dr. Ana-Maria Pălimariu la seminarul „…,wo Menschen und Bücher lebten“ (Paul Celan). Deutschsprachige Literatur der Bukowina, condus de Prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie. Responsabil pentru două unităţi de prelegere: 1) Nationalitäten und Glaubensgemeinschaften in der Habsburgermonarchie. Status der Juden şi  2) Deutschsprachige Öffentlichkeit in Czernowitz, 7 - 10 aprilie 2015, Universitatea din Konstanz, Germania. 

24.    Participare la conferinţa internaţională International Academic Conference on Social Sciences and Humanities, cu lucrarea: Interpolation as translation strategy. Case Study. The Romanian version of The Universal History... translated by Ioan Piuariu Molnar, elaborată în colaborare cu Ana-Maria Minuţ, 24 - 25 aprilie 2015, Czech Institute of Academic Education, Praga, Cehia.

25.   Participare la simpozionul internaţional Zerrissene Loiyalitäten. Politische und kulturelle Orientierungen im Ersten Weltkrieg – Bukowina, Galizien, Bessarabien, cu lucrarea: Der Erste Weltkrieg. Übergang oder Wende in der deutschsprachigen Presselandschaft der Bukowina?, mai 2015, Universitatea din Cernăuţi, Ucraina.

26.  Participare la conferinţa internaţională Connections, organizată de British Society for Eighteenth - Century Studies, cu lucrarea: Connections between Languages. Romanian Dictionaries in the 18th Centuryelaborată în colaborare cu Ana-Maria Minuţ, iulie 2015, Queen's University din Belfast, Irlanda de Nord.

27.   Participare la simpozionul internaţional 50. Linguistisches Kolloquium Sprache verstehen, verwenden, übersetzen, cu lucrarea: Die Rolle der Übersetzungen bei der Wortschatzbereicherung des Rumänischen Ende des 18. Jahrhunderts, elaborată în colaborare cu Ana-Maria Minuţ, septembrie 2015, Universitatea Innsbruck, Austria. 

28.    Participare la conferinţa Limba română azi, organizată de Institutul Limbii Române, Ambasada României la Berlin şi Universitatea din Leipzig, septembrie 2015, Berlin-Leipzig, Germania. 

29.  Participare la workshop-ul internațional Das multiethnische Kronstadt als literarischer Erfahrungsraum in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, cu lucrarea: Das kulinarische Kronstadt, noiembrie, 2016, IKGS u. Universitatea din München, Germania. 

30.   Participare la Workshopul “The Research Project on Galician and Bukovinian Jewry”, cu lucrarea Remarks about the German-Jewish Culture, Literature and Press in the Bukovina, elaborată în colaborare cu Cristina Spinei, Ana-Maria Pălimariu şi Francisca Solomon, Polin Museum, martie 2017, Varşovia, Polonia.

31.    Prelegere cu titlul  Geschichte des Pressewesens in der Bukowina, în cadrul Şcolii doctorale „Austrian Studies“, noiembrie 2017, Universitatea din Innsbruck, Austria.

32.    Participarea la simpozionul "Prospects of Higher Education: Recalling the Past and Exploring the Future”. Dedicated to the 100th Anniversary of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, februarie 2018, TSU, Tbilisi, Georgia. 

 

Participări la manifestări ştiinţifice organizate în ţară: 25

 1. Participare la al IV-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, Sinaia, iunie 1997, cu comunicarea Presa de limbă germană din Bucovina între anii 1918-1920.

2. Participare la workshop-ul cu tema Didaktik der Auslandsgermanistik, organizat de Catedra de Germanistică cu ocazia Zilelor Universitare Germane la Iaşi, octombrie 1997. 

3.  Participare la al V-lea Congres internaţional al germaniştilor din România, cu lucrarea Einiges zum deutschsprachigen Theater in Czernowitz, mai 2000, Iaşi.

4.  Participare la simpozionul internaţional Teatrul de limbă germană din Moldova şi Bucovina / Deutsches Theater in der Moldau und in der Bukowina cu lucrarea Teatrul german din Cernăuţi în jurul anului 1900, octombrie 2002, Iaşi.

5.  Participare la Colocviul „Siebenbürgisches Schulwesen im 19. Jahrhundert“, 3-6 septembrie 2003, Sibiu.

6.   Participare la conferinţa internaţională Ein umfassendes Curriculum der Germanistik im Hinblick auf den Bologna-Prozeß cu lucrarea «Bologna» und die Reform der jassyer Germanistik, februarie 2005, Sighişoara.

7. Participare la simpozionul internaţional Deutschsprachige Öffentlichkeit und Presse in Mittelost- und Südosteuropa (1848-1948) cu lucrarea Deutschsprachige Pressebestände in der jassyer Universitätsbibliothek (mit besonderem Hinblick auf die Bukowiner Presselandschaft) elaborată în colaborare cu Alexander Rubel, noiembrie 2006, Iaşi.

8.  Participare la Zilele Academiei cu lucrarea Istoria teatrului de limbă germană din Cernăuţi, mai 2006 Iaşi.

9.  Organizarea împreună cu Andrei Corbea-Hoişie şi Ana-Maria Pălimariu a Şcolli internaţionale de vară (Konstanz-Iasi-Cernivce) intitulată „Sommerschule – Bukowina: Literatur und Kultur“ (Konstanz-Iasi-Czernowitz), septembrie 2015, Iaşi-Cernăuţi.

10. Participare la al X-lea Congress al Germaniştilor din Romania, cu lucrarea: Ioan Piuariu Molnars Übersetzungsstrategie. Eine komparatistische Analyse einer rumänischen Übersetzung aus dem Jahre 1800, elaborată în colaborare cu Ana-Maria Minuţ, iunie 2015, Universitatea din Braşov.

11. Participare la conferința internațională Discurs critic și variație lingvistică, Ediția a V-a, Stereotipii culturale și lingvistice, cu lucrarea: Studiu de caz. Un tip de stereotipie în actul traducerii elaborată în colaborare cu Ana-Maria Minuț, 23-24 iulie 2015, Universitatea din Suceava.

12. Participare la conferinţa internaţională Times and Culture / Temps et Culture. Annual Conference of the International Society for Cultural History, cu lucrarea: Czernowitz in the culture of memory (1775-1918), septembrie 2015, Universitatea din Bucureşti.

13. Participare şi organizarea împreună cu Andrei Corbea-Hoişie a simpozionului internaţional Toposforschung (...) im Lichte der Utopie”:.Literarische Er-örterungen in/aus MittelOsteuropa. Iaşi 25-29 septembrie 2016. 

14.  Participare la Colocviul Internațional „Latinitate – Romanitate – Românitate”  cu  lucrarea:  Norme și recomandări în Deutsch-walachische Sprachlehre, de Ioan Piuariu-Molnar, Viena, 1788, elaborată în colaborare cu Ana-Maria Minuţ, 25-29 mai 2017, Universitatea „Valahia”, Tîrgoviște.

15.  Participare la Internationale Tagung zur Angewandten Germanistik, cu lucrarea: Perspektiven des Germanistikstudiums: Gestern, heute und morgen. Eine Fallstudie am Beispiel Iași, 2-4 iunie 2017, UTCB, Bucureşti.

16.  Participare la Conferința Internațională „Limbajul științelor și știința limbajelor. Perspective didactice” cu lucrarea: Despre specificul sistemului de transcriere a cuvintelor românești propus de Ioan Piuariu-Molnar în Deutsch-walachische Sprachlehre (Viena, 1788), Conferința Internațională „Limbajul științelor și știința limbajelor. Perspective didactice”,elaborată în colaborare cu Ana-Maria Minuţ, 10-11 iunie 2017, Universitatea „Ovidius” din Constanța.

17.   Participare la Ediţia a IX-a a conferinţei Text şi discurs religios, cu lucrarea: Lexicul religios din gramatica lui Ioan Piuariu-Molnar: Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788, elaborată împreună cu Ana-Maria Minuţ; 10-11 mai 2018, Rodna.

18.  Participare la Colocviul Internațional „Latinitate – Romanitate – Românitate”, cu lucrarea: Câteva observaţii cu privire la componenţa lexicală etimologică a Deutsch-Walachische Sprachlehre (1788) şi a Wôrterbüchlein - deutsch und walachisches (1822) de Ioan Piuariu-Molnar, elaborată împreună cu Ana-Maria Minuţ; 25-27 mai 2018, Universitatea „Valahia”, Tîrgoviște. 

19.  Participare la colocviul Unitate lingvistică – unitate teritorială. Rolul limbii române în Unirea de la 1918, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, cu lucrarea: Gramatica lui Ioan Piuariu-Molnar: Deutsch-Walachische Sprachlehre (Viena, 1788). Prezentare generală, elaborată împreună cu Ana-Maria Minuţ: 30-31 mai 2018, Iaşi. 

20. Participare la 11. Internationaler Kongress der Germanisten Rumäniens cu lucrarea: Zur Deutsch-Walachischen Sprachlehre von Ioan Piuariu Molnar (Wien, 1788), elaborată împreună cu Ana-Maria Minuţ: 4-7 iunie 2018, Universitatea din Oradea.

21. Participare la colocviul internaţional Terra Iudaica. Perspective literare, culturale și istorice asupra constelației evreiești din Bucovina și Galiția, organizat de Centrul de excelenţă în cercetare ZDK şi Universitatea din Haifa, cu lucrarea: Începuturile presei evreiești din România; Iaşi, 5-6 aprilie 2019.

22. Prezentare Călătorie spre centrul inimii, de Alexandru Athanasiu, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iaşi, 17 aprilie 2019.

23. Prelegere cu titlul: The German Minority in the Bukowina, în cadrul cursului The Borderlands Between East and West, oferit de College of Arts & Science din cadrul University of Washington în cadrul programului Study Abroad; Iaşi 7 septembrie 2019. 

24. Participare la Workshop-ul Surse arhivistice cu privire la cultura germană din România 1918-1933; Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2019.  

25. Participare la Conferința Științifică Internațională «Bucovina – Identitate și Transformare», Comunicare cu titlul: Presa de limbă germană din Bucovina în timpul Primului Război Mondial; Institutul „Bucovina” al Academiei Române, Rădăuți 15-16 octombrie 2020.

 

VIII. - Volume: (autor, coautor, coeditor)

 1. Cătălin Constantinescu, Ion Lihaciu, Ana-Maria Ştefan: Dicţionar de literatură comparată, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi 2007, 322 pagini. 
 2. Andrei Corbea-Hoisie, Ion Lihaciu, Alexander Rubel (Hg.): Deutschsprachige Öffentlichkeit und Presse in Mittelost- und Südosteuropa (1848-1948), Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Hartung-Gorre Verlag, Iaşi / Konstanz 2008, 597 pagini.
 3. Hans Neumann, Ion Lihaciu, Octavian Nicolae: Dicţionar român-german; german-român, Editura Polirom, Iaşi 2009, 621 pagini. 
 4. Andrei Corbea-Hoişie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (Ed.) Prolegomene la un dicţionar al presei de limbă germană din Bucovina istorică; 1848-1940, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi 2012, 329 pagini.
 5. Ion Lihaciu, Czernowitz 1848 -1918. Das kulturelle Leben einer Provinzmetropole, Parthenon-Verlag, Kaiserslautern, 2012, 258 pagini. 
 6. Andrei Corbea-Hoisie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (Hg.), Zeitungsstadt Czernowitz. Studien zur Geschichte der deutschsprachigen Presse der Bukovina (1848-1940), Parthenon-Verlag, Kaiserslautern, 2014, 264 pagini.
 7. Ion Lihaciu, Alexander Rubel (Hgg.): «Jassy liegt am Meer»  Expeditionen  in die deutschsprachige Literatur zwischen  Czernowitz und Lübeck zu Ehren von  Andrei Corbea-Hoişie, Editura Hartung-Gorre Konstanz, 2016, 379 pagini.
 8. Andrei Corbea-Hoisie u. Ion Lihaciu (Hrsg.): Toposforschung (...) im Lichte der Utopie”: Literarische Er-örterungen in/aus MittelOsteuropa. Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Hartung-Gorre Verlag, Iaşi / Konstanz 2017, 662 pagini.
 9. Ioan Piuariu-Molnar, Deutsch-walachische Sprachlehre / Gramatică germano-română. Viena, 1788. Volumul I. Ediție critică, studiu introductiv, traducere și note de Ana-Maria Minuț şi Ion Lihaciu. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2018, 605 pagini..
 10. Ioan Piuariu-Molnar, Deutsch-walachische Sprachlehre / Gramatică germano-română. Viena, 1788. Volumul II. Ediție critică, studiu introductiv, traducere și note de Ana-Maria Minuț şi Ion Lihaciu. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2018, 561 pagini. 
 11. Francisca Solomon, Ion Lihaciu  (Hg./Eds.): Terra Judaica. Literarische, kulturelle und historische Perspektiven auf das Judentum in der Bukowina und in Galizien / Literary, cultural and historical perspectives on Bukovinian and Galician Jewry. Hartung–Gorre Verlag Konstanz 2020, 470 pagini.
 12. Mihai-Ștefan Ceaușu, Ion Lihaciu, Autonomia Bucovinei (1848-1861). Studiu și documente. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2021, 374 pagini. 

- Recenzii şi prezentări la volumele ale cărui autor, coautor sau coeditor sînt au fost publicate în următoarele reviste ştiinţifice din străinătate: Historische Zeitschirft (Frankfurt), Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (München), Fixpoetry (Hamburg), Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (München), Jahrbuch des Bundesinstitus für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (München), Kulturpolitische Korrespondenz (Bonn), Sehepunkte. Rezensionsjournal für Geschichtswissenschaften (München), recensio,net review - platform for European History (München), Südost-Forschungen (Regensburg), Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte (Stuttgart), Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (Marburg), Historische Literatur. Rezensionszeitschrift von H-Soz-u-Kult (Berlin); Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (Viena), Austriaca. Cahiers universitaires d’information sur l’Autriche (Rouen), Brücke (Ravensburg), Informationsmittel (IFB): digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft (Stuttgart), Journal of Austrian Studies, (Nebraska); Deutsch-Rumänische Hefte (Berlin), Germanoslavica, (Praga).(vezi infra Recenzii, citări şi menţiuni bibliografice)

- Volumele sus menţionate sînt indexate în peste 140 de biblioteci universitare din străinătate. (vezi infra Prezenţa volumelor în biblioteci din străinătate).

 

IX.   – Studii, articole şi recenzii publicate în reviste de specialitate şi volume colective:

a)      publicate în străinătate: - 34

 1. Die „Schuld” des ÖAD, (eseu) în: Florian Gerhardus (editor), Franz Werfel- Stipendien, editat de Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, Viena, 1999, p. 84-89. 
 2. Fortbestehen durch Stein - Dăinuire prin piatră, Silviu Sanie, (recenzie) în: „Die Stimme“, Tel Aviv, 2001 (Juli), p. 4. 
 3. Zur Geschichte des deutschen Theaters in Czernowitz, în: Cécile Cordon şi Helmut Kusdat (coord.), Die Bukowina - Geschichte, Literatur, Verfolgung, Exil, Mandelbaum Verlag, Viena, 2002, p. 71-86.
 4. Coautor alaturi de Peter Urbanitsch, Bukowina, în: Österreichisches Musiklexikon, Band. I. Abbado-Fux, Rudolf Flotzinger (coord.), Verlag der Österreichischen Akademie für Wissenschaften, Viena, 2002, p. 227-230.
 5. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Eine Bestandaufnahme des gesprochenen Deutschen in der Südbukowina heute, în: Heinrich Stiehler, Rudolf Windisch, „Quo Vadis Romania?”, nr. 18/19, Viena, 2001/2002, p. 107-122.  
 6. Die deutschsprachige Presse der Bukowina ein Medium der literarischen Produktion und Rezeption, în: Michael Gans, Harald Vogel (coord.), Immer zurück zum Pruth, Schneider Verlag Baltmannsweiler, Hildesheim, 2002, p. 140-145.
 7. Ηiмeцькомовна преса Буковини, în: Michael Gans, Harald Vogel (coord.), Immer zurück zum Pruth, Schneider Verlag Baltmannsweiler, Hildesheim, 2002, p. 145-147.
 8. Rote Handschuhe, Eginald Schlattner, Roman, Zsolnay, Wien, 2001, (recenzie) în: Zwischenwelt, Literatur – Widerstand – Exil. Viena, nr. 1, 2002, p. 62-63.
 9. Das Bild der Bukowina anhand von Belegen aus zwei Wiener Presseorganen, în: Andrei Corbea-Hoişie, George Guţu, Martin A. Hainz (coordonatori), Stundenwechsel, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz 2002, p. 328-338. 
 10. Illustrierte Führer durch die Bukowina, von Hermann Mittelmann; Neu herausgegeben von Helmut Kusdat, Mandelbaumverlag Wien, 2001, (recenzie) în: Andrei Corbea-Hoişie, George Guţu, Martin A. Hainz (coordonatori), Stundenwechsel, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz 2002, p. 473.
 11. Mitteleuropa Periferiilor, Cornel Ungureanu, Editura Polirom, Iaşi, 2002, (recenzie) în: Andrei Corbea-Hoişie, George Guţu, Martin A. Hainz (coordonatori), Stundenwechsel, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz
 12. Der geköpfte Hahn, Eginald Schlattner, (recenzie) în: „Balkan. Südosteuropäischer Dialog“, nr.1/2003, Viena, p. 111-112.
 13. Colaborare la „Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa“, vol. 12, 2004, München, 2004, p. 255, 351-354, 356-360, 362-364, 366-377. 
 14. Die Anfänge des jüdischen Pressewesens in Rumänien, în: Susanne Marten-Finnis u. Markus Winkler, ed. Die jüdische Presse im europäischen Kontext. 1686-1990, edition lumiere, Bremen, 2005, p. 143-153.
 15. Zu den Anfängen des literarischen Pressewesens in der Bukowina, în: Susanne Marten-Finnis u. Walter Schmitz (ed.), Deutschsprachige Presse in Czernowitz bis zum Zweiten Weltkrieg, Thelem Verlag, Dresda, 2005, p. 13-28.
 16. Aufblühendes kulturelles Leben im alten Czernowitz. Zum kreativen Milieu einer Provinzmetropole, în: „Spiegelungen”, Heft 1, Jahrgang 1 (55), 2006, München, p. 67-73.
 17. Die Zeitschrift im Buchwald ein Spiegel der kulturellen Zustände in Czernowitz um 1890, în: Andrei Corbea-Hoişie u. Alexander Rubel (ed.), Identitäten und Kulturelles Gedächnis im mitteleuropäischen Raum, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2006, p. 215-244. 
 18. Ein Dichter als Bindeglied und Brückenschläger zwischen den Wienern und den Bukowinern (Ludwig Adolf Staufe-Simiginowicz, ein Mittler zwischen dem Zentrum und der Peripherie), în: Philipp Wascher (Hg.), Literarische Brückenbauer und Brückenstürzer, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2007, p. 54-65.
 19. Coautor alături de Alexander Rubel, Deutschsprachige Pressebestände in der jassyer Universitätsbibliothek (mit besonderem Hinblick auf die Bukowiner Presselandschaft), în: Deutschsprachige Öffentlichkeit und Presse in Mittelost- und Südosteuropa (1848-1948), Andrei Corbea-Hoişie, Ion Lihaciu, Alexander Rubel (Hg.), Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2008, p. 591-598. 
 20. Kunst und Kultur im alten Czernowitz, în: Ariadne Afsari (ed.), Mythos Czernowitz. Eine Stadt im Spiegel ihrer Nationalitäten, editat de Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam, 2008, p. 48-64.
 21. Poetae minores aus Czernowitz, în: Andrei Corbea-Hoişie, Grigore Marcu, Joachim Jordan (Hg.), Immanuel Weissglas (1920 - 1979) - Studien zum Leben und Werk, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2010, p. 431-446.  
 22. Die Zeit der literarischen Anthologien in der Bukowina, în: Victoria Popovici, Wolfgang Dahmen, Johannes Kramer (Hrsg.), Gelebte Multikulturalität, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2010, p. 129-155.
 23. Czernowitz 1900 - Literatur und Presse, în: Andrei Corbea-Hoisie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (Hg.), Zeitungsstadt Czernowitz. Studien zur Geschichte der deutschsprachigen Presse der Bucovina (1848-1940), Parthenon-Verlag, Kaiserslautern, 2014, p. 23-52.
 24. Die Bukowina. Umrisse eines ehemaligen deutschsprachigen Kultur- und Literaturfeldes, în: Gabriel H. Decuble, Orlando Grossegesse, Maria Irod, Stefan Sienerth (Hrsg.), Kultivierte Menschen haben Beruhigendes ..., Pop Verlag Ludwigsburg, 2014, p. 131-150.
 25. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Interpolation as translation strategy. Case Study. The Romanian version of The Universal History... translated by Ioan Piuariu Molnar, în: Proceedings of IAC-SSaH 2015, Editura Czech Institute of Academic Education din Praga, 2015, p.178-185.
 26. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Rumänisch als Grenzsprache, în: Andrei Corbea-Hoisie u. Sigurd Paul Scheichl (Hg.) Kulturen an ‚PeripherienMitteleuropas. (am Beispiel der Bukowina und Tirols). Hartung-Gorre Verlag, Konstanz 2015, p. 43-60.
 27. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Rumänische Schulbücher und Sprache in Siebenbürgen und der Bukowina in Markus Winkler (ed.), Partizipation und Exklusion. Zur Habsburger Prägung von Sprache und Bildung in der Bukowina, Editura Friedrich Pustet, Regensburg, 2015, p. 129-150.
 28. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Erreignisse in der Habsburgermonarchie und Wendepunkte der Rumänischen Sprache im 18. und 19. Jahrhundert in: Ernest Hess-Lüttich, Edit Kovács si Petra Szatmári (eds.) Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas, (Cross-Cultural Communication vol. 28.) Frankfurt a. Main, Editura Peter Lang, 2015, p. 317-329.
 29. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Das Zeitalter der Aufklärung und der Einfluss des Deutschen auf das Rumänische, in: Victor Borrero Zapata/ José Javier Martos Ramos (eds.), Miradas híbridas sobre la lengua y la literatura alemanas / Hybride Blicke auf die deutsche Sprache und Literatur, Editura Frank& Timme, Berlin 2016, p. 79-91.
 30. Czernowitz in der Bukowina. Meilensteine eines deutschsprachigen  Kultur– und Literaturfeldes, în: Ion Lihaciu, Alexander Rubel (Hgg.): «Jassy liegt am Meer»  Expeditionen  in die deutschsprachige Literatur zwischen  Czernowitz und Lübeck zu Ehren von  Andrei Corbea-Hoişie, Editura Hartung-Gorre Konstanz,  2016, p.141-159.
 31. Recenzie la Calendare şi almanahuri româneşti în Bucovina (1811-1918) de Vasile I. Schipor în: Andrei Corbea-Hoisie u. Ion Lihaciu (Hrsg.): Toposforschung (...) im Lichte der Utopie”: Literarische Er-örterungen in/aus MittelOsteuropa.  Hartung-Gorre Verlag, Konstanz 2017, p. 639-641.
 32. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Die Rolle der Übersetzungen bei der Wortschatzbereicherung des Rumänischen Ende des 18. Jahrhunderts, în: Lew Zybatow und Alena Petrova (ed.) Sprache verstehen, verwenden, übersetzen. Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M.  2018, p. 61-69.
 33. The Beginnings of the Yiddish Press in Romania în: Francisca Solomon, Ion Lihaciu  (Hg./Eds.): Terra Judaica. Literarische, kulturelle und historische Perspektiven auf das Judentum in der Bukowina und in Galizien / Literary, cultural and historical perspectives on Bukovinian and Galician Jewry. Hartung–Gorre Verlag, Konstanz 2020, p. 199–208.
 34. Coautor alături de Eniko Dacz, Der kulinarische Kommunikationsraum Burzenland, în: Eniko Dacz u. Reka Jakabhazi (Hgg.): Literarische Rauminszenierungen in Zentraleuropa. Friedrich Pustet Verlag, Regensburg 2020, p. 286-304.

 

 

IX.  - Studii, articole şi recenzii publicate în reviste de specialitate şi volume colective:

b)      publicate în ţară: 31

 1. Cântece de pahar la Oswald von Wolkenstein, în: „Comunicări de Limbă şi Literatură”, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 1996, p. 87-93.
 2. Trinklieder bei Oswald von Wolkenstein, în: „Zeitschrift der Germanisten Rumäniens“, Editura Paidea, Bucureşti, nr. 13-14/1998, p. 357-368.
 3. Recenzie la Stefan Sienerth, Gespräche mit deutschen Schriftstellern aus Südosteuropa. München. Südostdeutsches Kulturwerk 1997, Dacă ar mai fi trăit Celan, în: „Convorbiri literare”, anul CXXXII, serie nouă, Iaşi, noiembrie 1998, nr. 11 (35), p. 5.
 4. Începuturile culturii germane în Bucovina, în: „Continent”, nr. 1/1999, Suceava, p. 92-93.
 5. Unele aspecte din procesul intentat de Max Diamant pentru recunoaşterea oficială de către administraţia Imperiului Habsburgic a idişului, în: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (coordonatori), „Studia et Acta Historiae Iudaerorum Romanie”, vol V, Editura Hasefer, Bucureşti, 2000, p. 185-197.
 6. Câteva consideraţii în legătură cu statutul limbii idiş în România în prima jumătate a secolului al XX-lea, în: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (coordonatori), „Studia et Acta Historiae Iudaerorum Romanie”, vol. VI, Editura Hasefer, Bucureşti, 2001, p. 228-240.
 7. Începuturile presei de limbă idiş. „Gazeta Româno-Evreiaskă”, în: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (coord.), „Studia et Acta Historiae Iudaerorum Romanie”, vol. VII, Editura Hasefer, Bucureşti, 2002, p. 102 – 111.
 8.  „Die Stimme“ la 60 de ani, în: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (coordonatori), „Studia et Acta Historiae Iudaerorum Romanie”, vol. VIII, Editura Hasefer, Bucureşti, 2003, p. 453-456.
 9. Carnaval, în: Sorin Pârvu (coord.), Postmoderism. Monografii şi corespondenţe tematice. Institutul European, Iaşi, 2005, p. 44-47.
 10. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ Soziolinguistische Betrachtungen zum Status des gesprochenen Deutschen in der Nordmoldau, în: „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIII, Iaşi 2007, p. 261-277.
 11. Articolele: Contact și schimb; Receptare; Stil; Traducere - Teoria traducerii. în: Cătălin Constantinescu, Ion Lihaciu, Ana-Maria Ştefan: Dicţionar de literatură comparată, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi 2007, p. 39-41, 174-178, 185-191, 216-221. 
 12. Neue Freie Presse 1890 în: „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea Limbi şi literaturi străine, tomul X, Iaşi 2007, p. 167-180.
 13. Einiges zu den Anfängen der deutschen Literatur in der Bukowina, în: „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea Limbi şi literaturi străine, tomul XI, Iaşi 2008, p. 71-86.
 14. Der Anfang des Theaterlebens in der Bukowina wiederspiegelt in der wiener satyrischen Zeitschrift „Der Humorist” und in der amtlichen „Czernowitzer Zeitung”, în: „Acta Iassyensia Comparationis”, Iaşi, X/2009, p. 126 – 135. 
 15. Ernst Rudolf Neubauer und «seine» „Landes – und Amts – Zeitung: Bukowina“, în: „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea Limbi şi literaturi străine, tomul XII, Iaşi 2009, p. 145-158.
 16. Coautor alături de Ramona Mohr, Soziolinguistische Betrachtungen zum Status des gesprochenen Deutschen in Radautz, în: „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIII, Iaşi 2009, p. 261-277.
 17. Coautor alături de Dragoş Carasevici, Czernowitzer Korrespondenden deutschsparchiger in – und ausländischen Zeitungen, în: „Acta Iassyensia Comparationis”, Iaşi, X/2010, p. 68–78. 
 18. Die literarische Zeitschrift „Im Buchwald” (Czernowitz 1890-1891), în: „Acta Iassyensia Comparationis”, Iaşi, X/2010, p. 229 – 240. 
 19. Coautor alături de Dragoş Carasevici, Das Czernowitzer Theater und dessen Rezeption im „Jahrbuch der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger” (1891-1923), în: „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea Limbi şi literaturi străine, tomul XIII-VIV, Iaşi 2010-2011, p. 276-287.
 20. Die Entwicklung der Musikszene in der Bukowina, în: „Acta Iassyensia Comparationis”, Iaşi, IX/2011, p. 151-157.
 21. Czernowitz 1900 – literatura şi presa de limbă germană, în: Andrei Corbea-Hoişie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (ed.), Prolegomene la un dicţionar al presei de limbă germană din Bucovina istorică; 1848-1940, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2012, p. 23-44.
 22. Articolele: DER ARBEITER – als Produzent und Konsument;  BUCOVINA. Gazetă românească pentru politică, religie și literatură – Romanische Zeitung für Politik, Kirche und Literatur; PATRIOT. Wochenschrift für Politik und Volkswirtschaft, în: Andrei Corbea-Hoişie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (ed.), Prolegomene la un dicţionar al presei de limbă germană din Bucovina istorică; 1848-1940, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2012, p. 164-165, 169-175 și 254-259.
 23. Coautor alături de Markus Winkler, Index alfabetic al periodicelor de limbă germană din Bucovina (1848-1940), în: Andrei Corbea-Hoişie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (ed.), Prolegomene la un dicţionar al presei de limbă germană din Bucovina istorică; 1848-1940, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2012, p. 151-202.
 24. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Interpolarea ca strategie de traducere a Istoriei universale adecă de obşte, care cuprinde în sine întîmplările veacurilor vechi, versiune în limba română de Ioan Piuariu Molnar, în: Eugenia Dima, Andrei Corbea-Hoișie (ed.), Impulsul Iluminismului în unele traduceri românești din secolul al XVIII-lea, Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, 2014, p. 91-136.
 25. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Un tip de stereotipie in actul traducerii. Studiu de caz, în: Meridian critic, – Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava. Seria Filologie, Tomul 26, Nr. 1/2016, p. 57-69.
 26. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Religious Terminology in Ioan Piuariu-Molnar‘s Grammar: Deutsch-Walachische Sprachlehre, Vienna, 1788, în: Text şi discurs religios, vol, IX,  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2018,  p. 85-92.
 27. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Einige Bemerkungen zur Etymologie des rumänischen Wortschatzes in Ioan-Piuariu Molnars „Deutsch-Walachische Sprachlehre” (1788) und „Wörterbüchlein deutsch und walachisches” (1822), în: Diversité et Identité Culturelle en Europe, (DICE-Nr. 15/2) Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2018, p. 131-148.
 28. Repere ale „câmpului cultural” de limbă germană din Bucovina, în: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Tom LIII, Omagiu Profesorului Mihai-Ștefan Ceauşu, Editura Academiei Române, Bucureşti 2018, p. 359-368.
 29. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788) / The influence of foreign patterns in the morphology section of Ioan Piuariu-Molnar’s grammar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Vienna, 1788), în: Diacronia 7/2018 14+14 p.
 30. Coautor alături de Ana-Maria Minuţ, Gramatica lui Ioan Piuariu Molnar. Prezentare generală. În: Gabriela Haja, Daniela Butnaru, Marius Clim (ed.): Unitate Lingvistică – Unitate Naţională. Actele Colocviului de Lingvistică „Unitate lingvistică – unitate teritorială. Rolul limbii române în Unirea de la 1918”; Editura Academiei Române, Bucureşti 2019, p. 113-127.
 31. Un secol de presă de limbă germană în Bucovina. În: Analele Bucovinei, Anul XXVII, nr. 55 (nr. 2/ 2020), Editura Academiei Române, Bucureşti 2020, p. 361-368.

 

X.                 - Traduceri (selectiv): 

 1. Traducere din Virgil Nemoianu, Microarmonia, traducere parţială, Editura Polirom, Iaşi, 1997.
 2. Traducerea de documente cu privire la istoria lipovenilor în revista „Kitej grad”, Iaşi, începînd cu anul I, nr. 1, septembrie 1998 (1998-2001).   
 3. Hermann Hesse, Ultima vară a lui Klingsor, traducere la Editura RAO, Bucureşti, 1999; reeditare 2004.
 4. Traducere din Mihai-Ştefan Ceauşu, Monarhia Habsburgică, Editura Fundaţiei «A. D. Xenopol», Iaşi, 1998, p. 234-238.
 5. Traducere din Erhard Roy Wiehn, Amintiri pentru viitor, în: „Studia et Acta Historiae Iudaerorum Romanie”, vol. IV, Editura Hasefer, Bucureşti, 1999, p. 251-259. 
 6. Traducere de proză românească contemporană în revista literară „Wienzeile”, Dan Lungu, Die Kollekte aus Spucke, Otilia Vieru, Strassenhunde, Viena, 2001, p. 22-23 şi p. 48-49. 
 7. Traducere din Gottfried Wagner, Istoria Germaniei - Istoria unei familii: De la Richard Wagner la Adolf Hitler, în: „Studia et Acta Historiae Iudaerorum Romanie”, vol. VII, Editura Hasefer, Bucureşti, 2002, p. 223 – 233.
 8. Traducere din Alexander Rubel, Spațiu fără ecou. Receptarea literaturii române în Germania, în: Ofelia Ichim și Florin-Teodor Olariu (ed.), Identitatea limbii și literaturii române în perspectiva globalizării, Iași, 2002, p.  411-416. 
 9. Traducere din Alexandru Zub, Der Blick nach Westen. Die europäische Orientierung der rumänischen Kultur, în: Alexander Rubel (ed.), Rumänien in Europa, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2002, p. 127-140. 
 10. Traducerea din Leon Rosenzweig, Wir Juden - Betrachtungen und Vorschläge von einem Bukowiner Juden/Noi, evreii - Observaţii şi propuneri ale unui evreu bucovinean, Zürich, Verlag von Caesar Schmidt, 1883, în: „Studia et Acta Historiae Iudaerorum Romanie”, Editura Hasefer, Bucureşti, vol. VIII, anul 2004 p. 108 – 123 şi vol. IX, anul 2005, p. 43-53.
 11. Traducere din Peter K. Wehrli (scriitor de limbă germană din Elveţia) Telefonisches Quiproquo 1, 2, 3. în: „Caietele Tristan Tzara. Revue internationale pour l’étude des avant-gardes”, vol. 5-6/nr. 5, DADA, 2006, p. 125-130. 
 12. Traducere din Dieter Schlesak, Glass / Ein Zyklus, în: „Caietele Tristan Tzara. Revue internationale pour l’étude des avant-gardes”, vol. 5-6/nr. 5, DADA, 2006, p. 131-135.  
 13. Traducerea următoarelor studii cu privire la limba română ale lui Rudolf Windisch: Evaluarea lingvistică: limba română, (studiu tradus în colaborare cu Horaţiu Decuble) p. 87-106; Studiul lingvistic al varietăţilor limbii române, (p. 107-129); Trecerea de la latină la limbile romanice – o schimbare de mediu, (p. 195-203); Aromânii latino-romanici din Balcani, (p. 204-218); Persistenţa prejudecăţilor: Gustav Weigand (1860-1930) şi geografia dialectală românească, (p. 245-249) în volumul Rudolf Windisch, Studii de lingvistică şi filologie românească, volum editat de Eugen Munteanu şi Oana Panaite, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi 2006, p. 87-106, 107-129, 195-203, 204-218, 245-249. 
 14. Traducere Mihai Ştefan Ceauşu, Österreichische Dokumente in rumänischen Archiven. Documente austriece în arhivele austriece. Ediţie bilingvă română-germană, Ausstellungskatalog Wien. Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi 2006.   
 15. Numeroase traduceri consecutive şi simultane (din şi în limba germană) pentru instituţii şi firme private precum: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul Cultural German Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Parlamentul Republicii Moldova, Ambasada Germaniei din Bucureşti, Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Iaşi, Forstteam Sindelfingen, GTZ (Deutsche Gesellschaft für Tehnische Zusammenarbeit) - Bonn, etc. 

 

XI.              - Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzie în reviste şi volume de specialitate din ţară şi străinătate: - 137

1)        Citat de Ana-Maria Gînsac şi Mădălina Ungureanu, Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830, în: Diacronia 7/2018, la p. 2.

2)        Referinţă bibliografică: Meda Mucundorfeanu, Die deutschsprachigen religiösen Publikationen Rumäniens in der Zwischenkriegszeit; în: Transylvanian Review, Vol. XXVII, No. 3 (Autumn 2018), la p. 138.

3)        Citat de Andreea Huţanu, Instrumentalisierung der Sprache im politischen Diskurs. Die Entwicklung des rumänischen Nationalgesites in der habsburgischen Bukowina, în: ANADISS / Revista de Analiza Discursului, Suceava (25), nr. 1/2018, p.47 şi 50.

4)        Citări de Ricarda Hofer, Kaiser Franz Joseph – eine Institution. Der kaiserliche Geburtstag im Spiegel der CAZ und der NFP in den Jahren 1903–1914, în: historia scribere (Innsbruck) Nr. 10/2018, la p. 16, 17, 18, 19, 24, 33.

5)        Recenzie de Nicolae Felecan în: Dacoromania XXIII (Cluj-Napoca), nr. 2/2018, la p. 173-176.

6)        Referinţă bibliografică de Mariana Hausleitner în: Tobias Grill (ed.) Jews and Germans in Eastern Europe: Shared and Comparative Histories; De Gruyter Berlin/Boston 2018, la p. 214 şi 291.

7)        Citare de Lucian Năstasă, în Prefaţă la Anca Filipovici şi Attila Gido (ed.) Trecutul prezent. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca 2018, la. p. 16.

8)        Citare: Тетяна Іванівна Лакуста МОЗЕС РОЗЕНКРАНЦ: ПОЕТИЧНИЙ СВІДОК ХХ СТОЛІТТЯ (СПРОБА БІОГРАФІЧНОГО ПОРТРЕТА) [Tatyana Ivanovna Lacusta: Moses Rosenkranz. Schiţă de portret]; în: WORLD SCIENCE, № 3(31), Vol.6, March 2018, la p. 26.

9)        Citare de Mariana Hausleitner, Die Folgen der Rumänisierungspolitik in der Bukowina für die jüdische Bevölkerung nach 1918, în:  Carola Heinrich, Thede Kahl (ed.), Litterae – magistra vitae: Heinrich Stiehler zum 70. Geburtstag, Timme Verlag Berlin, 2017, la p.124, 125 şi 133.

10)    Menţiune bibliografică de Sandra Richter, Eine Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur. Editura Bertelsmann München 2017, la 270 şi 272.

11)    Citare de Katharina Haberkorn, Steinerne Ränder gesellschaftlicher Umbrüche. Grabsteine und Todeszeichen in der Bukowina zwischen 1900 und 1941. Teză de doctorat. Universitatea Andrassy din Budapesta, 2017, la p. 63.

12)    Referinţă bibliografică de Peter Becher, Deutsch-tschechiche Kulturbeziehungen im 20. Jahhundert; în: Zugänge zur literatur- und kulturwissenschaftlichen Bohemistik, Vol. II; Editura Olms, Hildesheim/Zürich 2017, la p.335.

13)    Citare de János Eszter Szidónia, Kultur- und Literaturvermittlung in der Temesvarer Zeitung (1871–1882), Teză de doctorat la Universitatea  Pazmany Peter Katolikus, Budapesta 2017, la p. 26.

14)    Menţionare în: Ursula Rütten, Dietrich Schlegel, Gudrun Steinacker, Martin Weiss, Bernd Zabel, Claudia Hopf, Bericht: Süd-Bukowina, Moldova, Transnistrien, Gagausien, Donau-Delta, Bessarabien, Odessa; în: SÜDOSTEUROPA Mitteilungen (München) 06/2017, la pag. 67.

15)    Citat de Gabriele Melischek și Josef Seethaler, în: Die Tagespresse der franzisko-josephinischen Ära, în: Matthias Karmasin, Christian Oggolder (eds.) Österreichische Mediengeschichte, Editura Springer, Wiesbaden, 2016, la p. 192.

16)    Citat de Kurt Scharr, în: Reflecting the Own by Considering the Other. Foreign Events Seen by the Czernowitzer Allgemeine Zeitung Im Anderen das Eigene. Die außenpolitischen Ereignisse der Jahre 1905 und 1907 in der Czernowitzer Allgemeinen Zeitung, în: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas,  Volume 64, Number 2, April, München,  2016, pp. 199-227.

17)    Recenzie de Claire de Oliveira în: Bibliographie Critique publicată în revista Études germaniques (Paris), N°3/2016, la p. 458.

18)    Citat de Carmen Dărăbuș, în: Inter- and Transdisciplinary Practices in Comparative Literature, publicat în: TRANS Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften | Internet journal for cultural studies | Revue électronique de recherches sur la culture, (Graz), Nr. 19/2016, la p. 35.

19)    Citat de Kateryna Valiavska, СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ НА БУКОВИНІ: СОЦІАЛЬНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР (trad. din ucr. Viaţa în Bucovina. Spaţiul social şi cultural). Teză de doctorat la Universitatea din Cernăuţi, 2016, la p. 256.

20)    Citare de Bernd Stiegler şi Sylvia Werner, Einleitung, în: Ders. Laboratorie der Moderne, Editura Wilhelm Fink, Paderborn 2016, la p. 9.

21)    Citare de Peter Stachel, Versuchsstationen des Weltuntergangs, în: Bernd Stiegler şi Sylvia Werner (ed.) Laboratorie der Moderne, Editura Wilhelm Fink, Paderborn 2016, la p. 21.

22)    Citat de Carmen Darabus, în : Practici inter și multidisciplinare în literatura comparată. Studiu de caz, publicat în: Buletin Științific, seria A, Fascicula Filologie,(Baia Mare), Nr. XXV, 2016,  p. 162.

23)    Referință bibliografică în: Bibliography, Central Europe publicat în: Leo Baeck Yearbook, , Nr. Volume 61, Issue 1, 2016, Oxford University Press, la p. 290

24)    Citat de Mariana Hausleitner, in Bukowina, Czernowitz, in: Konrad Clewing, Holm Sundhaussen (ed.) Lexikon der Geschichte Südosteuropas,  Viena, 2016, la pag. 199 si 241.

25)    Mențiune bibliografică în: Hans Otto Horch (ed.), Handbuch der deutsch-jüdischen Literatur, Editura De Gruyter, Berlin, 2016, la p. 219 și 373.

26)    Referinţă bibliografică de Bálint Varga, The Monumental Nation: Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de sièle Hungary, Editura Berghahn, New York, 2016,  la p. 121 şi 278.

27)    Referință bibliografică în: Deutsche Literatur publicat în revista: Das Schweizer Buch, Nr. 18/2016, Berna, la p. 59.

28)    Citat de E. Narvselius & N Bernsand: Lviv and Chernivtsi–Two Memory Cultures in the Western Ukrainian Borderland. in: Barbara Törnquist-Plewa, Niklas Bernsand and Eleonora Narvselius (ed.) Beyond Transition? Memory and Identity Narratives in Eastern and Central Europe. (The CFE Conference papers series Nr. 7), Lund University, Lund 2015, la pag. 151 si 166.

29)    Referință bibliografică în: Markus Bauer, Divadelný – mestský – priestor: Urbánne komunikačné štruktúry v „strednej Európe“ , publicat în revista Musicologica nr. 2/2015, Bratislava.

30)    Prezentare de carte de K.K. în revista Brücke, Ravensburg, Jg. 54 / Nr.1-2, Ravensburg, 2015, la pag. 86.

31)    Recenzie de Andreea Georgiana Marcu, în: Analele Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, Serie nouă, Lingvistica, Tomul LXI, 2015, Mențiunea la p. 270. 

32)    Citare de Anna-Dorothea Ludewig,  în:  „Der deutsche Geist, dieser gültigste und mächtigste Zauberer unter der Sonne”. Karl Emil Franzos und das deutsch-jüdische Kulturerbe in der Bukowina, publicat in volumul Elke-Vera Kotowski (Hg.),  Das Kulturerbe deutschsprachiger Juden: Eine Spurensuche in den Ursprungs-, Transit- und Emigrationsländern, De Gruyter, Berlin/Boston, 2015, la pag. 83.

33)    Recenzie de Christoph Augustynowicz, în: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, München, 2/2015, p.11-12.

34)    Citare de Onoriu Colăcel în: Regional Identification in present Day Romania, publicat în: Messages, Sages and Ages, Vol. 2, Nr.1, Suceava, 2015, la p.14.

35)    Citat de Kurt Scharr, Vom Standpunkt des Österreichers und Historikers. Leben und Werk des Ferdinand Zieglauer von Blumenthal, publicat în: A. Corbea-Hoisie u. Sigurd Paul Scheichl (Hg.), Kulturen an den ,Peripherienʻ Mitteleuropas, Iaşi / Konstanz, 2015, p. 253 şi 254.

36)    Menţiune bibliografică în: Anuarul Istoriografic al României, vol. II, Cluj-Napoca 2015, p. 21 şi 428.

37)    Citare de Iulia Zup în: The Translations of Habsburg Bukovina’s Constitutional Acts from 1849/1850, publicat în: International Journal of Arts & Sciences, Nr.8/3, 2015, p. 462 și 468.

38)    Citat de Rolf Bogner în: Austriaca curiosa et memorabilia. Der Handel um die Seele von E.R. Neubauer, Universitätsverlag des Saarlandes, Saarbücken 2015, la p. 97, 109, 110, 111.

39)    Recenzie de Joseph W. Moser, în: Journal of Austrian Studies, Volume 48, Number 3, Fall 2015, Nebraska, 2015, la pag. 151-153.

40)    Citat de Peter Burke, in articolul: L’hybridation des cultures dans le monde hispanique à la Renaissance, publicat în: Cahiers du Centre de Recherche d’Histoire Quantitative (Univ. Caen) n° 5 / 2015, la pag. 22.

41)    Citare de Helmut Rumpler,  in: Helmut Rumpler u. Kurt Scharr (ed.), Der Franziszeische Kataster im Kronland Bukowina Czernowitzer Kreis (1817–1865), Viena 2015, citat la pag. 16 și 204.

42)    Citare de Kurt Scharr în Hungarian Historical Review , Nr. 4/2015, Budapesta la  p. 1033.

43)     Referinţă bibliografică, Matjaž Birk Slovenska književnost v nemškem časopisju na Slovenskem: podobe in družbena funkcija Prenesi [Literatura slovenă în presa de limbă germană din Slovenia. Imagine şi funţie socială], în: Recepcija slovenske književnosti [Receptarea literaturii slovene]. Obdobja (33), Maribor, 2014-2015, la p. 37.

44)    Citare de Niklas Bernsand and Eleonora Narvselius: Lviv and Chernivtsi–Two Memory Cultures in the Western Ukrainian Borderland. in: East/West: Journal of Ukrainian Studies, Volume 1,  No. 1/2014, Edmonton, pp 59-83, la pag. 59.

45)    Mențiune bibliografică în:  Leo Baeck Institute Yearbook, Nr. 59 (1),Oxford University Press, 2014, la pag. 341.

46)    Mențiune bibliografică în Society for Romanian Studies, Volume  37 (Fall 2014), la pag. 21.

47)    Mențiune bibliografică în: The Slavonic and East European Review (Londra), Vol. 92, No. 2, April 2014, pag 397.

48)    Recenzie de Wilbert Ubbens, în: Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft,  ISSN 1619-3954, 2014. 5 pag.

49)    Recenzie de Jan Surman, în: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, (Marburg), H.1/2014, p.123-124.

50)    Recenzie de Jan Surman, în: Sehepunkte, Rezensionsjournal für Geschichtswissenschaften, (München), Nr. 12/2014, ISSN 1618-6168, p. 2.

51)    Recenzie de Markian Prokopovych, în:  H-Soz-Kult, 24.04.2014. 3 pagini.

52)    Citare de Ana-Maria Pălimariu în: Der Bukowiner „Zwerg “auf den Schultern des Wiener „Riesen“. In: Transylvanian Review (Cluj) 23/2014, la pag.

53)    Citat de Paula Giersch, Für die Juden, gegen den Osten?: Umcodierungen im Werk Karl Emil Franzos, Frank&Timme, Berlin, 2014, la p. 270 şi 501.

54)    Recenzie de KK în: Kulturpolitische Korrespondenz (Bonn) noiembrie 2014, la pag. 16.

55)    Citat de K. B. Βалявська [Valjavsjka], ДО ПРОЪЛЕМИ ВИНИКЕННЯ „СВІТСЪКОГ ТОВАРИСТВА”  … [trad. Chestiunea originii „societăţii înalte” în perioada austriacă (1815-1848)] în Gileya, ІСТОРИЧНІ НАУКИ, Kiew, 2014, la p. 25.

56)    Menţiune bibliografică de Tanja Žigon şi Petra Kramberger în: Presseerzeugnisse als Aushängeschilder der nationalen Zugehörigkeit? publicat în: Germanoslavica (Praga), 1/2014, la p. 42.

57)    Recenzie de Markus Winkler, în: Historische Zeitschrift, vol. Nr.297/Heft 2/2013, Frankfurt, p. 513-514.

58)    Citare de Indira Dupuis, Forum. Transnational and Transcultural Communication. Research in Central and Eastern Europe: Trends, Developments, Debates; în: Rundfunk und Geschichte. Mitteilungen des Studienkreises Rundfunk und Geschichte, Nr. 3-4/2013 la p. 85.

59)    Citat de Mihaela Ursa, Identitate şi excentricitate comparatismul românesc între specific local şi globalizare, Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013, p. 91 şi 249.

60)    Referință bibliografică de Nathaniel Kramer Reul, în teza de doctorat cu titlul: Culture Wars and Contested Identities: Social Policy and German Nationalisms in Interwar Slovenia, 1918-1941, University of Maryland, 2013, la p. 11, 109 și 196.

61)    Menţiune bibliografică de Maria Carolina Foi, în: Wiener Weltausstellung 1873: A ‘Peripheral’ Perspective of the Triester Zeitung, Trieste, 2013, p. 124.

62)    Recenzie de Sigurd P. Scheichl, în: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Viena, 2013, p. 407.

63)    Recenzie de Sorin Gâdeanu, Ein Titel, der hält, was er verspricht, în: Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Filologie. Limbi şi literaturi străine, An XIII, Nr. 18, București, 2013, p. 455-456.

64)    Menţiune bibliografică în: Steven Tötösy de Zepetnek, "Bibliography of (Text)Books in Comparative Literature", în: CLCWeb: Comparative Literature and Culture (Library), Purdue University Press, 2013; (la pagina 15).

65)    Recenzie de Ioana Rostoş în: Deutsch-Rumänische Hefte. Jg. XVI, Heft 1, Berlin 2013; (la pagina 32).

66)    Menţiune bibliografică de Ioana Rostoş în: Czernowitzer Morgenblatt, un cotidian prea puţin cunoscut, publicat în: Răduţ Bîlbîie şi Mihaela Teodor (coord.), Elita culturală şi presa, Ed. Militară, Bucureşti 2013, la p. 225.

67)    Citare de Melania Ilea în: Zeitschrift der Germanisten Rumaeniens, Nr. 44/ 2013, Bucureşti, p.251.

68)    Recenzie de Ştefăniţa-MihaelaUngureanu în: Analele Bucovinei (București) Anul XX, nr. 2 (41) iulie–decembrieie 2013, p. 672.

69)    Citare de Martin Hainz, Rezzoris Maghrebinien: Chauvinismus und/oder Aufklärung?, în: Andrei Corbea-Hoisie, Cristina Spinei (Hg.), Gregor von Rezzori –Auf der Suche nach einer größeren Heimat." Iași/ Konstanz, 2013, p. 30.

70)    Mențiune bibliografică de Markus Winkler, Kino erleben vor 1914: Frühphase eines neuen Mediums in Czernowitz, în: Andrei Corbea-Hoisie, Cristina Spinei (Hg.), Gregor von Rezzori –Auf der Suche nach einer größeren Heimat." Iași/ Konstanz, 2013, p. 518.

71)    Menţiune bibliografică de Markus Winkler: Czernowitz/Černivci. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2013. URL: ome-lexikon.uni-oldenburg.de/54198.html (Stand: 25.11.2013).

72)    Menţiune bibliografică de Hans-Jürgen Schrader, în: Hans Otto Horch,Hanni Mittelmann (Hg.) Exilerfahrung und Konstruktionen von Identität 1933 bis 1945, De Gruyter, 2013, p.73.

73)    Citări de Kateryna Valiavska, Elements of High Life in the Austrian Bukovyna (1774-1815) [orig. în ucraineană], în revista DIM???, 2013, la p. 172 şi 173.

74)    Menţiune bibliografică de Walter Schmitz în: Kristina Kaiserová u. Walter Schmitz (Hg.) Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit / Česko – saské vztahy v proměnách času, Thelem, Dresda 2013, la p. 20.

75)    Citat de Massimiliano De Villa în: “Voci dal viottolo d’ortiche. Vieni, sulle mani, fino a noi”: Czernowitz tra realtà e scrittura publicat în: Prospero. Rivista di Letterature Straniere XVII, Trieste 2012 (la paginile 172 şi 175).

76)    Recenzie de Kurt Scharr în: Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte Kultur und Landeskunde Südosteuropas, Oldenbourg Verlag (München) Nr.71/2012, p. 576-579.

77)    Referinţă bibliografică Bianca Bican, Das Verhältnis der deutschsprachigen Literatur, în: Lucia Gorgoi, Daniela Vladu, Réka Sánta-Jakabházi (ed.) Germanistik im europäischen Kontext, Cluj-Napoca, 2012, la p. 67 şi 75.

78)    Recenzie de Jacques Le Rider,  în: Austriaca. jui2012, Issue 74, Presses universitaires de Rouen et du Havre, p. 180-181.

79)    Recenzie de Horst Fassel,în: Südost-Forschungen. 2012, Vol. 71, München, p. 570-572.

80)    Recenzie de Szilvia Ritz în: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, Heft 4, München 2012; (la paginile 423-424).

81)    Recenzie de Peter Rychlo în: Germanoslavica, (Praga), Nr.1, 2012; (la pagina 111).

82)    Citat de Daniel Hrenciuc: Czernowitz: The Jerusalem of Bukowina. în: Codrul Cosminului, (Suceva), XVIII, nr. 2, Suceava 2012; (la pagina 374-375).

83)    Recenzie de Martin A, Hainz:  Realien zum Mythengeflecht in: Fixpoetry (Hamburg) 15.05.2012 (1 pagină)

84)    Citare de Carol Mohr: Extincția uzului și a cunoașterii  limbii germane în Bucovina. in: Critical Discourse and Linguistic Variation, Suceava 2012, la pag. 223.

85)    Menţiune bibliografică de Peter Rychlo în: Diskurse der Aufklärung. Jassyer Beiträge zur Germanistik XVI, Iaşi/Konstanz 2012, (la pagina 205).

86)    Menţiune bibliografică în: Massimo Mastrogregori, International Bibliography of Historical Sciences, (DeGruyter – Sauer, München), ISSN:0074-2015,  2012; (la paginile 221 şi 387).

87)    Citat de Francisca Solomon, Czernowitzer Tagblatt (1903-1914), în: Andrei Corbea-Hoisie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (Ed.), Prolegomene la un dicţionar al presei de limbă germană din Bucovina istorică, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 2012; (la pagina 241)..

88)    Referinţă bibliografică: Volker Barth, Medien, Transnationalität und Globalisierung 1830–1960 Neuerscheinungen und Desiderata; în: Archiv für Sozialgeschichte (Bonn) 51, 2011 la p. 717.

89)    Menţiune bibliografică în: Steven Totosy de Zepetnek,  Tutun Mukherjee, The Cambridge Companion to Comparative Literature and Comparative Cultural Studies, Purdue University Press, 2011.

90)    Referinţă bibliografică Bianca Bican, Heimatkonstrukte im deutschsprachigen Minderheitendiskurs in Rumänien. În: Humboldt Nachrichten (Budapest), Nr. 33/2011, la pag. 37 si 38.

91)    Menţiune bibliografică de Lenka Matušková în: Germanistik als Grenzwissenschaft, în: Aussiger Beiträge Usti nad Labem ISSN: 1802-6419 5 (2011) p.46.

92)    Menţiune bibliografică în Mihaela Ursa, Literatura comparată din România în era digitalului în: Caietele Echinox (Cluj) 20/2011 (la pagina 11).

93)    Citat de Lucian Năstasă, Antisemitismul universitar (1919-1939). Mărturii şi documente. Editura Kriterion, Cluj 2011; (citat la pagina 77).

94)    Menţiune bibliografică în Cristina Spinei, Über die Zentralität des Peripheren: Auf den Spuren Gregor von Rezzori, Frank&Timme, Berlin 2011; (la paginile 298 şi 303).

95)    Menţiune bibliografică de Tereza Pavlíčková în: Identitätskonstruktionen und Emotionalität in deutschen und tschechischen Periodika aus Znaim um 1900, În: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica 6, Ostrava, 2010. p. 251.

96)    Menţiune bibliografică în Erich Beck, Bibliographie zur Kultur und Landeskunde der Bukowina 1996-1999, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2010; (la pagina 378).

97)    Menţiune bibliografică în: András Balogh, Studien zur deutschen Literatur Südosteuropa, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2010, p. 247.

98)    Citat de Justus H. Ulbricht, Auch in Kakanien. Assoziative Erinnerungen…, în: Steffen Höhne, Justus H. Ulbricht (Ed.), Wo liegt die Ukraine? Standortbestimmung einer europäischen Kultur, Böhlau Verlag, Köln 2009; (la paginile 27 şi 41).

99)    Citare de Alis Niculică, Din Istoria vieții culturale a Bucovinei: Teatrul și Muzica (1775-1940), București, 2009. la p. 65 și 318.

100) Menţiune bibliografică în: Heinz Duchhardt (Hg.), Jahrbuch für Europäische Geschichte. Jg. 10/2009 Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München; (la pagina 260).

101) Menţiune bibliografică în Gabriele Melischek, Gegenwärtige Trends interkultureller Medienforschung, în: Matjaz Birk (Hg.). Zwischenräume. Kulturelle Transfers in deutschsprachigen Regionalperiodika des Habsburgerreichs (1850-1918), Lit-Verlag Viena/Berlin 2009; (la pagina 22).

102) Citat de Martin A. Hainz, Nostallergie. Die Czernowitzer Inkongruenzkompensationskompetenz, în: CAS Working Papers Series, No. 1/2009, Center for Area Studies Berlin, 2009; (la paginile 3 şi 22).

103) Menţiune de Gabrielle von Glasenapp u. Hans Otto Horch, Ghettoliteratur. Eine Dokumentation zur deutsch-jüdischen Literaturgeschichte des 19. Und frühen 20. Jahrhunderts, Bd. 2, Max Niemayer Verlag Tübingen, 2009; (la pagina 1129).

104) Citat de Sergiu Pavlicencu, Abordări sistemice ale literaturii: teoria polisistemului; în: Metaliteratură, (Chişinău) anul IX, nr. 3-4 (21), 2009, p. 66 şi 69.

105) Recenzie de Holger Böning în: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte (Bremen), Vol. 11 (2009); (la pagina 222).

106) Recenzie de Hedvig Ujvári în: Historische Literatur nr. 7/2009, Heft 1, Berlin, ISSN 1611-9509; (la paginile 425-427).

107) Menţiune bibliografică în: Hedvig Ujvári în Historische Literatur nr. 7/2009, Heft 4, Berlin, ISSN 1611-9509; (la pagina 416).

108) Menţiune bibliografică în: Bilten. Prinovljenih Kniga na Stranim Jezicima, God. XXVI, br. 1, Novi Sad 2009; (la paginile 7 şi 110).

109) Citat de Martin A. Hainz în: Fadensonnen, -schein und kreuz, Dr. Kovac, Hamburg, 2014, la p. 80 şi 175.

110) Recenzie de Ana-Maria Pălimariu în: Jahrbuch des Bundesinstitus für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Jg. 17/2009, De Gruyter, München; la p.315-316.

111) Citat de Helmut Kusdat în: Mythos Czernowitz. Eine Stadt im Spiegel ihrer Nationalitäteneditat de Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam, 2008; (la pagina 247).

112) Citat de Martin A. Hainz în: Pro: Vinz. Zum Beispiel Czernowitz, în volumul Guţu GeorgeCrăciun Ioana, Patruţ Iulia (Hrsg.): Minderheitenliteraturen – Grenzerfahrung und Reterritorialisierung. Festschrift für Stefan Sienerth. (GGR-Beiträge zur Germanistik 19). Paideia, Bucureşti 2008; (la pagina 122).

113) Recenzie de Dragoş Carasevici, Un dicţionar al conceptelor cheie în comparatism, în: Acta Iassyensia Comparationis, Nr. 6/2008; (la paginile 387-388).

114) Menţiune bibliografică în: Austrian Historical Bibliography, Vol. 1, Editura ABC Clio, 2008; (la pagina 142).

115) Menţiune bibliografică în: Periodika v  nemškem jeziku, ki je izhajala na slovenskem etničnem ozemlju od 1707 do 1945 în: Memoria Scripta Sloveniae, ISSN (2350-5745), Ljubljana, 2008.

116) Menţiune bibliografică în: Jahrbuch der ungarischen Germanistik, Pecs, 2008 la p. 327.

117) Citat de Susanne Marten-Finnis, Markus Bauer, în: Jüdische Konfliktkultur und urbane Öffentlichkeit in Czernowitz (1908-1922), în: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur (IASL), Volume, 32, Issue, 2, Viena, (december 2007); (la pagina 119).

118) Menţiune bibliografică în: Historische Bibliographie: Berichtsjahr 2006, Oldenbourg, München 2007; (la paginile 968 şi 1503).

119) Citat de Markus Winkler în: Susanne Marten-Finnis u. Markus Bauer (ed.), Die jüdische Presse. Forschungsmethoden – Erfahrungen – Ergebnisse. edition lumière, Bremen 2007; (la pagina 98).

120) Citat de Markus Winkler, jüdische Identitäten im Kommunikativen Raum. Presse, Sprache und Theater in Czerowitz bis 1923, edition lumière, Bremen 2007; (la paginile 7, 223 şi 310).

121) Citat de Mihaela-Ştefăniţa Ungureanu, «Die Zeitung „Bukowina”» (1862-1868) und ihre literarische Beilage „Das Sonntagsblatt (1862), în: „Analele Bucovinei” XIV, nr. 1(28), Editura Academiei Române, Bucureşti 2007; (la paginile 37, 38).

122) Cronică în Mihaela-Ştefăniţa Ungureanu, Cronică, în: „Analele Bucovinei” XIV, nr. 1(28), Editura Academiei Române, Bucureşti 2007; (la pagina 388).

123) Cronică în Markus Bauer, Digitalisierung und Erforschung, în Spiegelungen, Heft 1/56Jg., München 2007; (la pagina 69).

124) Menţiune bibliografică în: Zwischenwelt, Literatur – Widerstand – Exil. Register. (Viena) 22. Jg., Nr. 4/23. Jg., Nr. 1 August 2006; (la paginile 44, 50 şi 58).

125) Menţiune bibliografică în: Fachdienst Germanistik. Sprache und Literatur in der Kritik deutschsprachiger Zeitungen, Bd. 24, Iudicium Verlag München, 2005; (la pagina 68).

126) Citat de Markus Bauer în: Ost-West. Das Thema der Galuth in der Presse um die Jahrhundertwende, apărut în: Susanne Marten-Finnis u. Walter Schmitz (ed.), Deutschsprachige Presse in Czernowitz bis zum Zweiten Weltkrieg, Thelem, Dresda, 2005; (la pagina 44).

127) Citat de Susanne Marten-Finnis, Markus Winkler în: Quelle und Diskurs: Czernowitzer Pressefeld 1918-1940 în volumul: Susanne Marten-Finnis u. Walter Schmitz (ed.) Deutschsprachige Presse in Czernowitz bis zum Zweiten Weltkrieg, Thelem, Dresda, 2005; (la pagin54).

128) Citat de Mariana Hausleitner în: Rolul intelectualilor evrei în Europa est-centrală pornind de la exemplul Bucovinei, în Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, vol IX, Editura Hasefer Bucureşti, 2005; (citat la pagina 278).

129) Citat de Mihai Ştefan Ceauşu în: Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina habsburgică (1848-1918), Editura Junimea, Iaşi 2004; (la paginile 349 şi 561).

130) Menţiune bibliografică în: Emanuel Aczél, Publicaţiile periodice evreieşti din România, Dicţionar bibliografic 1857-1900, Editura Hasefer, Bucureşti 2004; (la paginile 40, 41, 124, 235).

131) Menţiune bibliografică în: Südostdeutsches Archiv, Nr1/2004, R. Oldenbourg Verlag, München 2004; (la pagina 146).

132) Citat în Andreea Andreescu, Lucian Năstasă, Andreea Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Cluj, 2003; (citat la pagina 203).

133) Cronică de Sophie A. Welisch la rubrica Book Reviews, în: The Bukowina Society of the Americas, Newsletter, vol. 13. No. 2. June, 2003, Ellis, Kansas; (la pagina 3).

134) Menţiune bibliografică în: Austrian Historical Bibliography, Wolfgang Neugebauer Verlag, Graz 2002; (la pagina 333).

135) Citat de Mihai Ştefan Ceauşu în: Recunoaşterea evreilor ca naţionalitate în monarhia de Habsburg la începutul secolului XX. Deziderat şi realitate politică, apărut în Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, vol VII, Editura Hasefer, Bucureşti 2002; (la pagina 124).

136) Citat de Silviu Sanie în: Cultura iudaică la Iaşi apărut în Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, vol VII, Editura Hasefer, Bucureşti 2002; (citat la pagina 38).

137) Menţiune bibliografică în: Mariana Hausleitner, Publikationen zur Geschichte der Juden in Grossrumänien, în: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, (Gundelsheim) issue: 1/2002; (la pagina 75).

 

 

 

XII.           - BIBLIOTECI - Indexări KVK – Minimum unul dintre volumele ale căror autor, coautor sau coeditor sunt au fost achiziţionate de peste 100 de biblioteci din străinătate.

 

 • 1)       Universiteitsbibliotheek, Amsterdam, (Olanda); 
 • 2)       Library of the Emory University, Atlanta, (SUA); 
 • 3)       Universitätsbibliothek Augsburg (Germania);
 • 4)       University of Texas, Austin (SUA);
 • 5)       Universitätsbibliothek Basel (Elveţia);
 • 6)       Library of the University of California-Berkeley (SUA);
 • 7)       Bibliothek der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung Berlin (Germania);
 • 8)   Joseph Wulf  Bibliothek, Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin (Germania); 
 • 9)       Staatsbibliothek zu Berlin (Germania);
 • 10)       Technischen Universität Berlin (Germania);
 • 11)   Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin (Germania);
 • 12)   Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin (Germania);
 • 13)   Universitätsbibliothek Bern (Elveţia); 
 • 14)   Universitätsbibliothek Bielefeld (Germania);
 • 15)   Universitätsbibliothek Bochum, (Germania); 
 • 16)   Universitäts- und Landesbibliothek Bonn (Germania);
 • 17)   Univerzitna kniznica Bratislave (Slovacia);
 • 18)   Universitätsbibliothek der TU Braunschweig (Germania); 
 • 19)   Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (Germania); 
 • 20)   Cambridge University Library (Marea Britanie);
 • 21)   University of North Carolina (SUA),
 • 22)   Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Cernăuţi, (Ucraina); 
 • 23)   Univ. of South Bohemia - Acad.Lib. České Budějovice (Cehia); 
 • 24)   University of Chicago Library (SUA); 
 • 25)   Universitatea de Stat, Chişinău (Rep. Moldova); 
 • 26)   Cincinnati University Library (SUA); 
 • 27)  Klau Library, Hebrew Union College-JIR, Cincinnati (SUA); 
 • 28)   Cornell University Library, Ithaka (SUA);
 • 29)   Biblioteka JagiellońskaCracovia (Polonia);
 • 30)   Dartmouth College, New Hampshire (SUA);  
 • 31)   Debreceni Egyetem, Debrecen (Ungaria);
 • 32)   Institut für Zeitungsforschung, Dortmund (Germania);
 • 33)   Sächsische Landesbibliothek und Universitätsbibliothek, Dresden (Germania); 
 • 34)   Duke University Libraries (SUA);
 • 35)   Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf (Germania); 
 • 36)   Bibliothek der Stiftung Gerhart Hauptmann, Düsseldorf (Germania);
 • 37)   University of Alberta, Edmonton (Canada);
 • 38)   Universitätsbibliothek Erfurt (Germania);
 • 39)   Universitätsbibliothek Essen (Germania); 
 • 40)   Istituto Universitario Europeo Fiesole, Florenţa (Italia); 
 • 41)   University of Florida, (SUA)
 • 42)   Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt a. Main (Germania);
 • 43)   Universitätsbibliothek Joh. Chr. Senckenberg Frankfurt a. Main (Germania);
 • 44)   Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder (Germania);
 • 45)   Universitätsbibliothek Freiburg (Germania); 
 • 46)   Bibliothèque de Genève (Elveţia);
 • 47)   University of Georgia Libraries (SUA); 
 • 48)   Universitätsbibliothek Gießen (Germania);
 • 49)   Universitätsbibliothek Graz (Austria);
 • 50)   Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (Germania); 
 • 51)   Harvard University Library (SUA);
 • 52)   Universitätsbibliothek Heidelberg (Germania);
 • 53)   Martin Opitz Bibliothek, Herne (Germania); 
 • 54)   Hokkaido Univerity, (Japonia);
 • 55)   Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, Innsbruck (Austria); 
 • 56)   University of California, Irvine (SUA); 
 • 57)   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (Germania); 
 • 58)   Hebrew University of Jerusalem (Israel);
 • 59)   Pfalzbibliothek, Kaiserslautern (Germania);
 • 60)   Badische Landesbibliothek Karlsruhe (Germania);
 • 61)   Universitätsbibliothek Kiel (Germania); 
 • 62)   National Library of Ukraine, Kiev (Ucraina);
 • 63)   Universitäts- und Stadtbibliothek Köln (Germania); 
 • 64)   Universitätsbibliothek Konstanz (Germania);
 • 65)   Universiteitsbibliotheek Leiden(Olanda); 
 • 66)   Deutsche Nationalbibliothek Leipzig (Germania); 
 • 67)   Universität Leipzig (Germania); 
 • 68)   Krajsk vědeck knihovna v Liberci, Liberec (Cehia);
 • 69)   Oberösterreichische Landesbibliothek Linz (Austria);
 • 70)   Universitätsbibliothek Linz (Austria); 
 • 71)   Humanities Library - University of Ljubljana (Slovenia); 
 • 72)   University College London (Marea Britanie); 
 • 73)   The British Library, St. Pancras Londra (Marea Britanie); 
 • 74)   Nordost-Institut Lueneburg (Germania); 
 • 75)   Zentralhauptbibliothek der Universität Luzern (Elveţia); 
 • 76)   Deutsches Literaturarchiv Marbach (Germania);
 • 77)   Univerzitetna knjiznica Maribor (Slovenia); 
 • 78)   Bibliothek des Herder-Instituts Marburg (Germania);
 • 79)   University of Michigan, (SUA); 
 • 80)   Bayerische Staatsbibliothek München (Germania); 
 • 81)   Institut für Kultur und Geschichte Osteuropas München (Germania); 
 • 82)   Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München (Germania); 
 • 83)   Universitäts- und Landesbibliothek Münster (Germania); 
 • 84)   Yale University Library, New Haven (SUA); 
 • 85)   Columbia University Libraries, New York (SUA); 
 • 86)   New York Public Library System (SUA);
 • 87)   Leo Baeck Institute, New York (SUA);
 • 88)   Library of the University of Notre Dame (SUA);
 • 89)   Biblioteka Matice srpske, Novi Sad (Serbia);
 • 90)   University of Oklahoma (SUA); 
 • 91)   Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen, Oldenburg (Germania);
 • 92)   Univerzitn knihovna Slezsk univerzity v Opavě, Opava (Cehia);
 • 93)   Universitätsbibliothek Osnabrück (Germania); 
 • 94)   Bibliotèque nationale de France, Paris (Franţa);
 • 95)   Universitatea din Pecs (Ungaria);
 • 96)   University of Pennsylvania, Philadelphia (SUA); 
 • 97)   Education and Research Library of Pilsener Region, Pilsen, (Cehia);
 • 98)   University of Pittsburgh, (USA);
 • 99)   Biblioteka Uniwersytecka Poznan (Polonia); 
 • 100)  Charles University in Prague - Faculty of Arts Library, Praga (Cehia); 
 • 101)  Princeton University Library (SUA); 
 • 102)  Brigham Young University, Provo, SUA;
 • 103)  Bibliothek des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg (Germania);
 • 104)  Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, Saarbücken, (Germania);
 • 105)  Universitätsbibliothek Salzburg (Austria); 
 • 106)  Texas State University-San Marcos Library (SUA); 
 • 107)  National and University Library of BiH, Sarajevo (Bosnia-Herţegovina);
 • 108)  Pfälzische Landesbibliothek Speyer (Germania); 
 • 109)  Stanford University Libraries (SUA); 
 • 110)   Zentrum für das Buch, St. Gallen (Elveţia); 
 • 111) Washington University in St. Louis; St. Louis (SUA); 
 • 112) Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (Franţa); 
 • 113) Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart (Germania);
 • 114) Institut für Auslandsbeziehungen Stuttgart (Germania); 
 • 115) Universitätsbibliothek Stuttgart (Germania); 
 • 116) Württembergische Landesbibliothek Stuttgart (Germania); 
 • 117) Szeged University Library (Ungaria);
 • 118) National Library of Estonia, Tallinn (Estonia);
 • 119) Ilia State University, Tbilisi,(Georgia); 
 • 120) Tohoku University, (Japonia); 
 • 121) University of Toronto (Canada); 
 • 122) Université de Toulouse-Le Mirail. Bibliothèque universitaire centrale (Franţa); 
 • 123) Biblioteca della Fondazione Bruno Kessler, Trento (Italia);
 • 124) Universität Trier (Germania),
 • 125) Biblioteca di filosofia e di lingue dell'Universita degli studi di Trieste (Italia); 
 • 126) Institut für Donauschwäbische Geschichte, Tübingen (Germania); 
 • 127) Biblioteca Austriaca, Universita degli studi di Udine (Italia); 
 • 128) Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala (Suedia); 
 • 129) University of Illinois at Urbana Champaign, Urbana (SUA);
 • 130) Univerzida Usti nad Labem (Cehia);
 • 131) Universiteitsbibliotheek Utrecht (Olanda);
 • 132) British Columbia University Library Vancouver, (Canada);
 • 133) Deutsches Historisches Institut, Varşovia (Polonia); 
 • 134) Washington University (SUA); 
 • 135) University of Waterloo (Canada); 
 • 136) Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar (Germania);
 • 137) Central Library of Victoria University of Wellington (Noua Zeelandă); 
 • 138) Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien (Austria);
 • 139) Österreichische Nationalbibliothek Wien (Austria);
 • 140) Universitätsbibliothek Wien (Austria); 
 • 141) University of Manitoba Libraries, Winnipeg(Canada); 
 • 142) Zentralbibliothek Zürich (Elveţia).

 

 

 

XIII.        - Varia:  (selectiv)

1)      Redactor la volumul Andrei Corbea-Hoişie, Jaques Le Rider (ed.), Metropole und Provinzen in Altösterreich, Editura Böhlau - Viena, Polirom - Iaşi, 1997. 

2)      Colaborare alături de Hans Neumann la redacţia volumului Andrei Corbea-Hoişie (coord.), Paul Celan: Biographie und Interpretation / Biographie et interprétation, Hartung-Gorre/Editions Suger de l’Université de Paris VIII/Editura Polirom, Konstanz/Paris/Iaşi, 2000. 

3)      Lector de specialitate la volumul Magdalenei Leca, Dicţionar de termeni economici român-german, Editura Polirom, Iaşi, 1998; ediţia a doua: Iaşi, 2002.

4)      Colaborare la editarea romanului Evei Demski, Mama Donau, în varianta „audio-book”/„Hörbuch”, Lohrbaerverlag, Regensburg, 2007. 

5)      Redactor la volumul Philipp Wascher (ed.), Literarische Brückenbauer und Brückenstürzer (=Jassyer Beiträge zur Germanistik 11), Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2007.

 

 


fara_poza.jpg