logoCuza.png        logoLitere.png 

Lect. dr. Hans Neumann

Lect. dr. Hans Neumann

Email: neumann@uaic.ro

Ore de consultanta: Marti, 10:00 - 11:00, la Catedra de Germanistica

 

CURRICULUM VITAE

 

 

Nume :                               Neumann

Prenume :                          Paul–Hans

Data naşterii :                    20.06.1971

Locul naşterii :                   Iaşi

Cetăţenia :                          română

 Stare civila:                       căsătorit, 1 copil

Studii :

1978–1991: Liceul „M. Eminescu” Iaşi, Bacalaureat 1991.

1991–1996: Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, secţia Limba şi Literatura germană – Limba şi Literatura engleză, Licenţa 1996.

1997–1998: Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Studii aprofundate, specializarea Cultură germană în context european, Dizertaţie 1998.

2006:    susţinerea tezei de doctorat cu titlul „Templer und Kreuzfahrer im Mittelalter. Eine Untersuchung zur literarischen Darstellung der Kreuzzugsthematik in der deutschen Literatur des Hochmittelalters“.

Activitate profesională :

din 1996 preparator la Catedra de Germanistică a Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, cu domeniul principal de cercetare Cultura şi literatura Evului Mediu german, iar ca activităţi didactice seminarii la cursul de literatura germană a barocului, iluminismului, clasicismului şi romantismului ; cursuri practice de conversaţie, traducere şi analiză literară ; traduceri interlingvistice (germană/engleză) ; seminarii şi cursuri opţionale de literatură ; seminarul de limbă germană veche ; literatură germană în perspectivă comparată; limba germană ca limbă străină pentru studenţii de la facultăţile nefilologice. Din 1999 asistent în cadrul Catedrei de Germanistică din Iaşi, iar din 2002 lector titular al cursului de literatură germană pentru studenţii anului I şi al cursului Arta şi tehnica traducerii pentru masterat. Coordonator program Socrates pentru Catedra de Germanistică.

Domenii de interes

Traductologie, Istoria literaturii germane, Literatura si cultura Evului Mediu german si european.

Afiliaţii profesionale :

Traducător autorizat pentru limbile germană şi engleză pe lîngă Ministerul de Justiţie (aut. nr. 4792).

Membru în colegiul redacţional al transcarpathica. Anuar de Germanistică. România (transcarpathica. Germanistisches Jahrbuch Rumänien), editat de Societatea Germaniştilor Români şi Oficiul German de Mobilităţi Academice (DAAD).

Membru în Societatea Germaniştilor Români.

Membru al Societăţii Goethe din Weimar, Germania.

A. PUBLICAŢII

I. Volume

Hans NEUMANN – Ghid de conversaţie român-german. Ediţia a II-a revăzuta şi adăugita, Iaşi: Polirom, 2008. ISBN: 978-973-46-0960-4, NUMĂR PAGINI: 200.

Hans NEUMANN, I. Lihaciu, O. Nicolae – Dicţionar de buzunar german-român/român-german, Iaşi: Polirom, 2009. ISBN: 978-973-46-0917-8, NUMĂR PAGINI: 600.

Hans NEUMANN - Dicţionar medical de buzunar german-român/român-german, Iaşi: Polirom, 2010. ISBN: 978-973-46-1491-2, NUMĂR PAGINI: 432.

II. Lucrări ştiinţifice

Die höfische Liebe als körperliche Liebe: die Leiden des Jungen Gawan in Wolframs von Eschenbach Parzival. In: Zeitschrift der Germanisten Rumäniens Nr. 11–12, Bukarest 1997, p. 101–106.

Schildes ambet ist mîn art. Einige Betrachtungen über die ritterlichen Kampfsarten in Wolframs Parzival. In: George Gutu (Hg.), Wehn vom Schwarzen Meer… Literaturwissenschaftliche Aufsätze, Bukarest 1998, p. 9–19.

Amphitryon sau limitele autonomiei umane/Amphitryon oder die Grenzen der menschlichen Autonomie, Einführung zu Heinrich von Kleists Amphitryon, Jassy 1998, p. 8–15.

Zurück in die Gegenwart. Czernowitzer Lebensart in der memorialistischen Prosa Gregor von Rezzoris und Georg Drozdowskis. In: Markus Bauer (Hg.), Zum Thema Mitteleuropa. Sprache und Literatur im Kontext, Jassy – Konstanz 2000, p. 165–188.

Rezension zu Heike Gfrereis (Hg.), Grundbegriffe der Literaturwissenschaft, SM 320, Stuttgart 1999. In: M. Bauer (Hg.), Zum Thema Mitteleuropa. Jassy – Konstanz 2000, p. 360–361.

Rezzori lesen. Die rumänische Kodierung der Maghrebinischen Geschichten. In: Andrei Corbea-Hoisie; George Guţu; Martin A. Hainz (coord.) – Stundenwechsel. Neue Perspektiven zu Alfred Margul-Sperber, Rose Ausländer, Paul Celan, Immanuel Weissglas, Editura Paideia Bucureşti – Editura Universităţii Iaşi – Hartung-Gorre Verlag Konstanz 2002, p. 339-346.

Die Ambivalenz des Orient-Bildes in der Literatur des hohen Mittelalters. In: George Guţu; Beate Schindler-Kovats (coord.) – transcarpathica. Germanistisches Jahrbuch Rümänien 1/2002, Editura Paideia Bucureşti 2003, p. 101-120.

Widersprüchlichkeit und Verschmelzung christlicher und kriegerischer Ideale in der Entstehung des Rittertums. In: Zeitschrift der Germanisten Rumäniens Nr. 23–24, Bucureşti 2003, p. 202–213.

Perceval-Parzival-Parsifal. Funktionale-künstlerische Darstellung der Gralsgesellschaft bei Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach und Richard Wagner, în Acta Iassyensia Comparationis 3(2005), Iaşi 2005, p. 184-196.

Aspekte der Kreuzzugsthematik in der vorhöfischen deutschen Dichtung. Oswald – Orendel – Salman und Morolf, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă), Limbi şi Literaturi străine, t. VIII-IX, 2005-2006, p. 139-152.

Schmunzelmann: eine Rezzorische Typologie des auslands-deutschnationalen Journalisten. In: A. Corbea-Hoisie, I. Lihaciu, A. Rubel (Hg.), Deutschsprachige Öffentlichkeit und Presse in Mittelost und Südosteuropa (1848-1948), Iaşi-Konstanz, 2008, p. 83-91.

Graf Rudolf von Arras. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă), Limbi şi Literaturi străine, t. X, 2007, p. 193-197.

Rezension zu Marianne Hirsch, Leo Spitzer : Ghosts of Home. The Afterlife of Czernowitz in Jewish Memory. In: A. Corbea-Hoisie, Gr. Marcu, J. Jordan (Hg.), Immanuel Weissglas (1920 – 1979) - Studien zum Leben und Werk, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi – Hartung-Gorre Verlag Konstanz 2010, p. 454-457.

Der Tempelorden und die Templeisen in Wolframs von Eschenbach „Parzival“. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă), Limbi şi Literaturi străine, t. XIII-XIV, 2010-2011, S. 29-53.

III. Traduceri

Hermann Hesse: Roßhalde, trad. din germană, Editura Rao, Bucureşti 1999.

Der Dichter und seine Zeit în CD–ROM EMINESCU, trad. in germană din româna, Fundaţia Culturală LIBRA, Bucureşti 2000. Publicată şi in Gellu Dorian, Emil Iordache: Paşii poetului, Editura Timpul, Iaşi 2000, p. 350-365.

Rüdiger Safranski: Nietzsche. Die Biographie seines Denkens, trad. din germană, Secolul 21, 1-6/2001 (430-435), p. 204-219.

Peter Brown: The Rise of Western Christendom, finanțată de Fund for Central and East European Book Project Amsterdam, trad. din engleză, Editura Polirom, Iaşi 2002.

Hagen Schulze: Staat und Nation in der europäischen Geschichte, finanțată de Fund for Central and East European Book Project Amsterdam, trad. din germană, Editura Polirom, Iaşi 2003.

Moritz Csáky: Wien und Zentraleuropa um 1900. Wiener Moderne-Postmoderne-Globalisierung, trad. din germană, Secolul 21, 7-9/2003, p. 16-36.

Aaron Gurjewitsch: Das Individuum im europäischen Mittelalter, finanțată de Fund for Central and East European Book Project Amsterdam, trad. din germană, Editura Polirom, Iaşi 2004.

Serge Moscovici; Ivana Markova: The Making of Modern Social Psychology, trad. din engleză, Editura Polirom, Iaşi 2011.

Norbert Elias: Die höfische Gesellschaft, trad. din germană, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza“, Iaşi 2011 (in curs de apariție).

Edgar Hilsenrath: Fuck America, trad. din germană, Editura IBU Publishing, Bucureşti 2011 (în curs de apariţie).

B. Burse, conferinte şi stagii de cercetare

1997: Al IV-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, Sinaia.

1997: Al 22. Curs Internaţional din Wolfenbüttel cu tematica Die okzidentale Stadt im Kulturvergleich. Das universal-historische Werk Max Webers (Oraşul occidental în comparaţie culturală. Opera universal–istorică a lui Max Weber), Wolfenbüttel.

1997: Workshop-ul cu participare internaţională Didaktik der Auslandsgermanistik, Iaşi.

1998 – 1999: Bursă Herder la Universitatea din Viena.

Participări în perioada bursei Herder la Universitatea din Viena (1998–1999) la reuniunile periodice de comunicări ale cercului de studii medievale Arbeitskreis Wiener Altgermanistik.

2000: Al V-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, Iaşi.

2000: Bursă Goethe la Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena.

2001: A 77-a Adunare Generală a Societăţii Goethe din Weimar: Goethe und die europäische Aufklärung (Goethe şi iluminismul european), Weimar.

2002: Stagiu de cercetare la Universitatea din Konstanz.

2002: Al XXX-lea Internationales mediävistisches Colloquium, Patsch.

2002: Simpozionul West-östliche Palimpseste, Erlangen.

2003: A 78-a Adunare Generală a Societăţii Goethe din Weimar: Goethe auf Reisen (Călătoriile lui Goethe), Weimar.

2005: Conferinţa internaţională „Ein umfassendes Curriculum der Germanistik im Hinblick auf den Bologna-Prozeß” (Restructurarea curriculară a germanisticii în perspectiva procesului Bologna), Sighişoara.

2005: Stagiu de cercetare la Universitatea din Konstanz.

2006: Conferinţa internaţională „Deutschsprachige Öffentlichkeit und Presse in Mittel- und Südosteuropa (1848-1948)“, Iaşi.

2008: Conferința internațională „Performative Konstruktionen von Weiblichkeit in der „rumäniendeutschen“ Literatur nach 1945“, Iaşi.

2009: Activitate de predare în cadrul Internationale Bodensee-Hochschule (IBH) Summer School 2009, Universität Konstanz.

2009: Stagiu de cercetare şi documentare la Österreichische Nationalbibliothek în cadrul proiectului de cercetare "Dictionar al presei de limba germana in Bucovina istorica (1848-1940)", finanțat de CNCSIS prin grantul IDEI 2207.

2010: Conferinţa La presse allemande de Bucovine (1848-1940), susţinută la Institut national d'histoire de l'art (http://www.inha.fr/spip.php?article2963), la invitaţia Prof. Dr. Jacques Le Rider, Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris.

 

Programe analitice pentru anul curent

Bachelor

Literatura germană (curs, anul 1, semestrul 2)

Obiectivul cursului: Oferirea unei imagini de ansamblu asupra istoriei literaturii germane, familiarizarea studenţilor cu noţiunile « canonice » ale literaturii germane. Conţinutul cursului: Cursul acoperă perioada de la începuturile literaturii germane si până in anii 1800. Conţinutul cursului se concentrează asupra principalelor epoci ale literaturii germane din aceasta perioada abordate dintr-o multipla perspectiva : genurile, operele si autorii cei mai reprezentativi. Bibliografie selectivă: Nicolae Balota, Literatura germana, 2007; Mihai Isbăşescu, Istoria literaturii germane, Bucureşti 1968; Horst Fassel, Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis 1770, Iaşi 1978; Fritz Martini, Istoria literaturii germane, Bucureşti 1972; Modalităţi de evaluare: evaluare pe parcurs in funcţie de activitatea la seminar, examen scris final. Limba de predare: germana. Disciplină obligatorie, număr de credite: 5.

Master

Arta şi tehnica traducerii literare (curs, anul 2, semestrul 1)

Obiectivul cursului: Însuşirea unui fundament teoretico-noţional cu privire la actul de traducere respectiv la hermeneutica traducerii. Consolidarea deprinderilor şi abilităţilor practice de transpunere a unui text literar din limba germană în limba română şi invers. Conţinutul cursului: Cursul are drept punct de plecare tratatul referitor la traducere susţinut de Fr. Schleiermacher în faţa Academiei din Berlin. Vor fi reliefate diferitele modalităţi de traducere, distincţiile dintre traducere si interpretare, completate de istoria noţiunii de traducere şi a diverselor abordări traductologice din perspectivă diacronică. Bibliografie selectivă: Fr. Schleiermacher: Methoden des Übersetzens, Berlin 1813; M. Jeanrenaud: Universaliile traducerii, Iaşi 2006; P. Ricoeur: Despre traducere, Iaşi 2005; G. Steiner: După Babel, Bucureşti 1983; Modalităţi de evaluare: Examen scris - Referat - Teme casă. Notă examen = 50 %; evaluarea activităţii curente (inclusiv a referatului) = 50 %. Limba de predare: germana, disciplină obligatorie, număr de credite: 5.

Limbă religie si cultură în evul mediu romano-german (curs, anul 2, semestrul 1)

Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu raportul de interdependenta dintre cultura si religie. Conţinutul cursului: Prezentarea unor texte religioase paradigmatice (mistica, hagiografie, predica etc.) precum si a modului de răsfrângerea a religiei asupra lumii materiale medievale (arhitectura, loisir, consum, educaţie etc.). Texte exemplificatoare, împletind astfel interesul strict lingvistic cu cel istorico-literar, poetic si retoric. O scurta prezentare a genezei fiecărui text, precizări cu privire la paternitate si la ambianta culturala si istorico-literara care au facilitat alcătuirea lui preced analiza propriu-zisa a textului. In acest mod, studentii au posibilitatea de a-si insusi un model practic de abordare a unui text literar problematic deja prin dubla sa alteritate: cea lingvistica si cea de mentalitate. Bibliografie selectivă: A. Ebenbauer/P. Krämer : Ältere deutsche Literatur. Eine Einführung, Wien 1990; P. Dinzelbacher: Europäische Mentalitätsgeschichte, Stuttgart 1993; H. Weddige: Einführung in die Mediävistik, München 2000; J. Paul : Biserică şi cultură în Occident, Bucureşti 1996; P. Brown : Întemeierea creştinismului occidental, Iaşi 2002. Metode de predare: Prelegerea este oferită sub forma unui discurs liber, întrerupt de digresiuni explicative (d. ex. accepţiunile originare şi cele modificate ale unor noţiuni, echivalenţe terminologice germano-române, detalii bio-bibliografice etc.) Modalităţi de evaluare: Examen scris - Referat - Teme de casă. Notă examen = 50 %; evaluarea activităţii curente (inclusiv a referatului) = 50 %. Limba de predare: germana. Disciplină obligatorie. Număr de credite: 5.

Limba, religie şi cultură în evul mediu romano-german (curs, anul 2, semestrul 2)

Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu raportul de interdependenta dintre cultura si religie. Conţinutul cursului: Prezentarea unor texte aparţinând universului literaturii laice medievale (romanul curtenesc, genul liric, literatura de cruciadă etc.) prin care se urmăreşte inserţia religiosului în sfera culturii laice respectiv influenţa şi impactul său modelator asupra limbii, valorilor şi mentalului. Bibliografie selectivă: A. Ebenbauer/P. Krämer : Ältere deutsche Literatur. Eine Einführung, Wien 1990; P. Dinzelbacher : Europäische Mentalitätsgeschichte, Stuttgart 1993; H. Weddige: Einführung in die Mediävistik, München 2000;  J. Paul : Biserică şi cultură în Occident, Bucureşti 1996; P. Brown : Întemeierea creştinismului occidental, Iaşi 2002. Modalităţi de evaluare: Examen scris - Referat - Teme de casă. Notă examen = 50 %; evaluarea activităţii curente (inclusiv a referatului) = 50 %. Limba de predare: germana. Disciplină obligatorie. Număr de credite: 5.


fara_poza.jpg