logoCuza.png        logoLitere.png 

Asist. Dr. Mihaela Aanei

Asist. dr. Mihaela Aanei

E-mail: mihaela.mihu4@gmail.com

Experiența profesională

2016 - : Centrul Cultural German Iași

 Profesor de Limba germană

2013 - : Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași

 Cursuri practice de Limba Germană (nivel începător, mediu, avansat) – Facultatea de Litere

 Cursuri de Traductologie: Traduceri literare (sem. II, 2013/2014), Traduceri computerizate (sem. II, 2016/2017) – Facultatea de Litere

 Cursuri și seminarii de Limba Germană (nivel începător, mediu) – Facultatea de Matematică, Facultatea de Istorie

2011-2012 : Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi

 Profesor de Limba germană

 

Educație și formare

2013-2016: Studii doctorale în cadrul Școlii Doctorale de Studii Filologice – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, specializarea Germanistică

2011-2013 : Studii de masterat – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, specializarea Cultură și civilizație germană în context european2

2008-2011: Studii de licență – Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere , specializarea Limbi și literaturi (Română-Germană)

 

Formare profesională

8 noiembrie 2016: susținerea publică a tezei de doctorat intitulată Paul Celan. Die Anziehungskraft einer dichterischen Figur und ihre fiktionalen Alter Egos, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, coordonator ştiinţific: Prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie. Titlul de doctor a fost conferit prin Ordinul MECTS nr. 3148 din 30 ianuarie 2017.

30.-31.10.2015: contribuție la Conferința internațională „Narrative der Peripherien” organizată în cadrul proiectului de cercetare bilateral „Centru şi periferie în literaturi succesoare unui imperiu. Austria şi România după 1918/ Zentrum und Peripherie in Literaturen der Nachfolgestaaten eines Imperiums: Österreich und Rumänien nach 1918” (Iași). Titlul lucrării: »Flüchtling, Journalist und Dichter«. Paul Celan / Petre Margul im Kriminalroman Internationale Zone von Milo Dor und Reinhard Federmann (în curs de publicare)

20.-24.11.2015: contribuție la Conferința națională „Cercetatori competitivi la nivel european in domeniul stiintelor umaniste si exacte. Reţea de cercetare multiregională” (Sinaia) Titlul lucrării: »Venea literalmente din neant«. Paul Celan în Viena 1947-1948

Septembrie 2015: excursie de studii la Universitatea din Cernăuți, Ucraina

Iunie – august 2015: stagiu de cercetare la Universitatea din Tübingen, Germania

1. – 4.06.2015: contribuție la Conferința internațională „À quoi pensent les jeunes chercheurs?” (Angers, Franța). Titlul lucrării: »I loved him more than my own life«. Literary correspondences between Ingeborg Bachmann and Paul Celan in the utopian story „The Secrets of the Princess of Kagran”

12.-14.12.2014: contribuție la Conferința internațională internațională „Discurs critic și variație lingvistică. De la frază la text: Lingvistică și literatură”(Universitatea din Suceava). Titlul lucrării: Dramatische Techniken des Handlungsablaufes im Schlüsselroman Hans Weigels „Unvollendete Syphmonie“ (publicată în „Discurs critic și variație lingvistică. De la frază la text: Lingvistică și literatură / Critical Discourse and Linguistic Variation. From Sentence to Text: Linguistics and Literature“, Presa Universitară Clujeană, 2015, ISBN: 978-973-595-962-5, pp. 409-415)

19.-22.11.2014: contribuție la Conferința națională „Cercetatori competitivi la nivel european in domeniul stiintelor umaniste si exacte. Reţea de cercetare multiregională” (Poiana Brașov). Titlul lucrării: Mirajul Paul Celan sau avatarele ficționale ale unei figure poetice

Iulie – august 2014: stagiu de cercetare la Universitatea din Konstanz, Germania

6.– 9.07.2014: participare la workshop-ul „Konstanz Alumni-Multiplikatoren” (Konstanz, Germania)

9.-20.06.2014: stagiu de cercetare la Universitatea din Viena, Austria3

15.-16. 60.2014: participare la workshop-ul „Broken Narratives. Neue Ansaetze der Narratologie” (Viena, Austria)

13.-14.06.2014: participare la workshop-ul „Jacques Derrida: Das Gesetz der Gattung” (Drosendorf, Austria)

21.-22.03.2014: contribuție la Conferința internațională PRAGESTT - Prager germanistische Studententagung (Praga, Cehia). Titlul lucrării: Paul Celan. Die Anziehungskraft einer realen Figur und ihre fiktionalen Alter Egos

7-8.03.2014: participare la workshop-ul de formare profesionala continuă „Deutsch als Fremdsprache”, Forumul austriac, în cadrul „Österreichtage in Iași” (Iași)

Septembrie 2011: Team building Eucom – training of trainers (Zărnești)

Iulie 2010: Școala de vară de Limba Germană la Universitatea Karl-Franzens din Graz, Austria

1.10.2009-1.03.2010 : Universitatea din Konstanz (Literatură și limbă germană) – LLP-Erasmus Exchange Program (Konstanz, Germania)

 

Programe de cercetare științifică

Ianuarie 2014-decembrie2015: membru al echipei de cercetare științifică în cadrul proiectului de cooperare bilaterală România-Austria PN-II-CT-RO-AT-2013–1 „Centru şi periferie în literaturi succesoare unui imperiu. Austria şi România după 1918/ Zentrum und Peripherie in Literaturen der Nachfolgestaaten eines Imperiums: Österreich und Rumänien nach 1918”. Instituţii coordonatoare: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Universitatea din Viena.

 

1.06.2014-15.12.2015: membru al echipei de cercetare științifică în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863 „Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE)”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.