logoCuza.png        logoLitere.png 

Lect. Dr. Crina Leon

Lect. dr. Crina Leon

Lect. univ. dr. Crina Leon

E-mail:     norvegiana_iasi@yahoo.com

 

CURRICULUM VITAE

Studii

•    Doctor în ştiinţe umaniste, filologie (2011), Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere. Titlul tezei de doctorat: „Henrik Ibsen şi cultura germană a timpului său”

•    Master în studii culturale britanice (2004), Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere

•    Licenţiat în filologie (2003), Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializări: limba şi literatura engleză - limba şi literatura norvegiană

 

Experienţă profesională

•    Lector universitar limba norvegiană/engleză, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi şi literaturi străine, Colectivul de germanistică

•    Colaborator limba norvegiană al Centrului de limbi străine şi formare continuă al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi și al Centrului Cultural German, Iași

•    Cercetător ştiinţific, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, temă de cercetare: „Transferuri culturale germano-scandinave 1880-1930”

•    Cadru didactic asociat, limbile norvegiană și engleză, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere şi Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere

•    Formator limba norvegiană, Şcoala de vară de studii baltice şi nordice „Lumini nordice” şi Şcoala de vară de studii baltice şi nordice “A piece of culture, a culture of peace” – Târgovişte

•    Traducător autorizat de Ministerul Justiţiei pentru limbile engleză şi norvegiană

 

Cărţi publicate

•    Crina Leon, „Ghid de conversaţie român-norvegian”, ediţia a III-a revăzută, Editura Polirom, Iaşi, 2018, ISBN 978-973-46-7579-1, 224 p. (Crina Laurenţiu, „Ghid de conversaţie român-norvegian”, Editura Polirom, Iaşi, 2004, ISBN 973-681-643-5, 224 p., ediţia a II-a revăzută şi adăugită: Crina Leon, „Ghid de conversaţie român-norvegian”, Editura Polirom, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-46-0663-4, 232 p.)

•    Crina Leon, “På reise i Romania. Norsk-rumensk parlør”, Sypress Forlag, Oslo, 2015, ISBN 978-82-91224-57-2, 160 p.

•    Arne Halvorsen, Crina Leon, „Dicţionar norvegian-român, Volumul I (A-K)”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2015, ISBN 978-606-687-213-3, 378 p. 

•    Crina Leon, „Henrik Ibsen şi cultura germană a timpului său”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-702-826-6, 260 p.

•    Crina Leon, „Dicţionar de buzunar norvegian-român/român-norvegian”, Editura Polirom, Iaşi, 2009, ISBN 978-973-46-1317-5, 592 p.

 

Traduceri

•   Reidun Aambø, Impoliteţea ˗ tipic norvegiană?, Volda University College, Volda, 2017, ISBN 978-82-7692-339-1

•   Tidsskrift for de unges litteratur/Magazin de literatură foarte tânără, Editura StudIS, Iaşi, 2016, ISBN 978-606-775-274-8

 

Lucrări ştiinţifice

•    Crina Leon, “Practical Aspects of Teaching English to Journalism Students”, în The Annals of ”Ovidius” University of Constanța: Philology Series, Vol. XXX, issue 1/2019, în curs de publicare

•   Crina Leon, “An Enemy of the People on the stage of the Iași National Theatre in 2016”, în Revista Română de Studii Baltice și Nordice, ISSN 2067-1725, Vol. 10, Issue 1 (2018), pp. 7-20

•   Crina Leon, “Intercultural Communication Between Romania and Norway in the Period 2011-2017”, în Language, Culture and Change. Vol. IX: Intercultural Communication: Current Approaches, Practices and Representations, Luminița Andrei Cocȃrță, Sorina Chiper, Ana Sanduloviciu, Anca-Irina Cecal (coordinators), Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2018, ISBN 978-606-714-454-3, pp. 13-22

•   Crina Leon, “Henrik Ibsen’s RevolutionaryAfterlife. The Reception of Henrik Ibsen’s Work in Romania in the Decade 2006-2016”, în  Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (Editors), Revolutions. The Archeology of Change, Ed. Univ. Al.I. Cuza din Iași, 2017, ISBN 978-606-714-440-6, pp. 342-350

•    Crina Leon, “Provocări ale traducătorului şi interpretului juridic de limbă norvegiană”, în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, Ştiinţe Juridice, tomul LXIII, nr. I (bis) - 2017, ISSN 1221-8464, pp. 139-147

•    Crina Leon, Representation of the Value System in the Plays En folkefiende by Henrik Ibsen and Der Besuch der alten Dame by Friedrich Dürrenmatt“, în Dragoş Carasevici, Alexandra Chiriac (Hg.), Friedrich Dürrenmatt. Rezeption im Lichte der Interdisziplinarität
(
Jassyer Beiträge zur Germanistik/ Contribuţii ieşene de germanistică, volumul al XX), Editura Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, coeditare cu Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2016, ISBN: 978-606-714-322-5, pp. 197-205 

•    Crina Leon, «Interferenzen zwischen dem Werk Henrik Ibsens und der deutschen Kultur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts», traducere de Andreea Huţanu, în Ion Lihaciu, Alexander Rubel (Hgg.), «Jassy liegt am Meer». Expeditionen in die deutschsprachige Literatur zwischen Czernowitz und Lübeck zu Ehren von Andrei Corbea-Hoişie, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2016, ISBN-13: 978-3-86628-565-1, pp. 129-140

•    Crina Leon, “Nietzschean Antiheroes in Henrik Ibsen’s Hedda Gabler”, în Acta Iassyensia Comparationis, nr. 15 (1/2015), ISSN 2285-3871, pp. 95-101

•    Crina Leon, “Svanhild Naterstad, Romania”, Akademika Forlag, Trondheim, Norway, 2012, 456 pp, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, 3/2015, ISSN 1220-0484, pp. 222-223 (recenzie)

•    Crina Leon, “Images of 19th century Sweden and Norway in the works Gösta Berling’s Saga by Selma Lagerlöf and Children of the Age by Knut Hamsun”, în The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 7, Issue 1 (2015), ISSN 2067-1725, pp. 91-104

•    Olaf Husby, Crina Leon, “Norwegian speech sounds compared to Romanian”, în Norwegian on the Web (NoW), Trondheim, 2015, http://www.ntnu.edu/now/info/downloads

•   Crina Leon, “Knut Hamsun Between Cultural Germany and Political Germany”, în The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 6, Issue 2 (2014), ISSN 2067-1725, pp. 53-61

•    Crina Leon, “Traces of Friedrich Nietzsche’s Philosophy in Scandinavian Literature”, în Philologica Jassyensia, an X, Nr. 1 (19), 2014, ISSN 1841-5377, Supliment, pp. 159‒167

•   Crina Leon, “Dialects in Norway – Between Tolerance and Standardization”, în The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 6, Issue 1 (2014), ISSN 2067-1725, pp. 107-121

•    Crina Leon, “Sociopolitical Aspects of the Norwegian Monarchy”, în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, vol. 4 (53), no. 2 – 2011, seria IV: Filologie şi studii culturale, ISSN 2066-768X, pp. 97-104

•    Crina Leon, “Conceptual Correspondences between Henrik Ibsen’s Rosmersholm and Friedrich Nietzsche’s Thus Spoke Zarathustra”, în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, vol. 4 (53), no. 1 – 2011, seria IV: Filologie şi studii culturale, ISSN 2066-768X, pp. 31-38

•    Crina Leon, “The British Monarchy and Identity Differences in the Contemporary Society”, în Proceedings of the Conference on British and American Studies, 9th Edition, Braşov, 1-2 April 2011, Transilvania University Press, Braşov, 2011, ISSN 1844-7481, pp. 341-348

•    Crina Leon, “Constructorul Solness şi Clopotul scufundat: alte lumi de împlinire a idealului la Ibsen şi Hauptmann”, în Acta Iassyensia Comparationis, 8/2010, ISSN 1584-6628, pp. 221-228

•    Crina Leon, “Henrik Ibsen and His Self-Exile in Germany”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, 2/2010, ISSN 1220-0484, pp. 83-90

•    Crina Leon, “(Im)morality in Henrik Ibsen’s Ghosts and Cats’ Bridge by Hermann Sudermann”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, 2/2010, ISSN 1220-0484, pp. 97-101

•    Crina Leon, “Compositional Aspects of Rosmersholm by Henrik Ibsen and Lonely Lives by Gerhart Hauptmann”, în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, vol. 3 (52) – 2010, seria IV: Filologie şi studii culturale, ISSN 2066-768X, pp. 63-68

•    Crina Leon, „Analiză semiotică: Henrik Ibsen, Strigoii – actul al III-lea”, în Transmodernity: Managing Global Communication, Proceedings of the 2nd ROASS Conference, Bacău & Slănic-Moldova, 23-25 October 2008, Editura Alma Mater, Bacău, 2009, ISSN 1842-6409, pp. 443-450

•    Crina Leon, “Henrik Ibsen’s Search for Identity in the German Cultural Context as William Shakespeare’s Successor”, în Proceedings of the International Conference Constructions of Identity (V), Cluj-Napoca, 23-25 October 2008, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-647-670-9, pp. 202-209

 

Alte articole, comunicări

•    Crina Leon, Roar Engelberg – Routes towards the development of Norwegian-Romanian cultural relations. An interview”, în The Annals of ”Ovidius” University of Constanța: Philology Series, Vol. XXIX, 2/2018, pp. 139-141

•    Crina Leon, Sindre Andersen - A Promoter of Romanian Culture in Norway”, în Concordia Discors vs. Discordia Concors, Volume 10/2018, pp. 209-214

•    Crina Leon, “An Enemy of the People (2016) – A Powerful Adaptation at the ‘Vasile Alecsandri’ National Theatre in Iaşi, Romania”, comunicare orală în cadrul The XIVth International Ibsen Conference "Ibsen and Power", Skien, 5-8 septembrie 2018 

•    Crina Leon, „Friedrich Dürrenmatt pe scena Naţionalului ieşean
(2015)”, comunicare orală în cadrul celui de Al XI-lea Congres Internațional al Societății Germaniştilor din România, Oradea, 4-7 iunie 2018 

•    Crina Leon, “Ipostaze contemporane ale universului literar norvegian”, comunicare orală în cadrul conferinţei Cărţile care ne-au făcut oameni, Iași, 26 mai 2018

•    Crina Leon, „Limbă şi cultură norvegiană în Iaşi”, comunicare orală în cadrul seminarului Norvegia - cultură şi identitate, Iaşi, 19 mai 2018

•    Crina Leon, “Svanhild Naterstad, 'To me Romania is magic!'", în The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 9, Issue 1 (2017), ISSN 2067-1725, pp. 83-90

•    Crina Leon, “Relații culturale româno-norvegiene în secolul al XXI-lea”, comunicare în cadrul colocviului Norvegia 100, Iaşi, 18 noiembrie 2017

•    Crina Leon, "Norwegian Studies at Alexandru Ioan Cuza University of Iasi", în The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 9, Issue 1 (2017), ISSN 2067-1725, pp. 41-48

•    Crina Leon, “Jardar Seim and the History of a Norwegian-Romanian Story”, în The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 8, Issue 1 (2016), ISSN 2067-1725, pp. 91-98

•    Crina Leon, “Germany as a Pole of Attraction for Major Norwegian Writers in the 19th and 20th Centuries”, comunicare la Conferinţa internaţională Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity. Third Edition: Figures of Migration, Iași, 19-20 mai 2016

•    Crina Leon, “Echoes of William Shakespeare’s The Tempest in Henrik Ibsen’s Work, comunicare la Conferinţa internaţională Re-reading, Re-writing, Re-contextualising Shakespeare, Iaşi, 27-29 octombrie 2016

•    Crina Leon, “’For the Good of the Community’. With Focus on The Pillars of Society and An Enemy of the People by Henrik Ibsen”, comunicare la Conferinţa internaţională Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries, Bucureşti, 24-25 noiembrie 2016

•    Crina Leon, „Receptarea operei lui Henrik Ibsen în România”, comunicare la Simpozionul 110 de la moartea dramaturgului norvegian Henrik Ibsen, Iaşi, 12 noiembrie 2016

•    Crina Leon, “Norsktilbud ved Al. I. Cuza-universitetet i Iaşi”, comunicare la Conferinţa internaţională organizată de Universitatea din Volda, Volda, Norvegia, 18-20 martie 2015

•    Crina Leon, “Editorial Foreword”, în The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 7, Issue 2 (2015), ISSN 2067-1725, pp. 5-6

•    Crina Leon, “Steinar Lone and the Magic of Translation”, în The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 7, Issue 1 (2015), ISSN 2067-1725, pp. 151-158

•    Crina Leon, “A Life Dedicated to Romanian Language. Interview with Professor Arne Halvorsen”, în The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 6, Issue 1 (2014), ISSN 2067-1725, pp. 207-211

•    Crina Leon, “Editorial Foreword”, în The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 6, Issue 1 (2014), ISSN 2067-1725, pp. 5-6

•    Crina Leon, “Norsk moderne litteratur og tysk filosofi” şi “Norske arrangementer i Iaşi”, program tipărit. Seminar internaţional, Kristiansand Feriesenter, 24-27 august 2014, organizat de Centrul de studii norvegiene în străinătate (SNU) al Universităţii din Agder, Norvegia

•    Crina Leon, “Norwegian Literature Adapted for the Screen”, program tipărit. Târgul Internaţional Gaudeamus, Bucureşti, 20-24 noiembrie 2013

•    Crina Leon, „185 de ani de la naşterea dramaturgului norvegian Henrik Ibsen (1828-1906)”, în cadrul Atelierelor Predex, ediţia I, desfăşurate la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, 20 martie 2013

•    Crina Leon, “Norskundervisning ved Al. I. Cuza-universitetet i Iaşi”, program tipărit. Seminar internaţional, Skottevik, 26-29 august 2012, organizat de Centrul de studii norvegiene în străinătate (SNU) al Universităţii din Agder, Norvegia

•    Ioana Grecu, Crina Leon, “Norwegian Film Days in Iasi. Interview with Jan Erik Holst”, în The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 4, Issue 1 (2012), ISSN 2067-1725, pp. 105-115

•    Crina Leon, “Aspects of Henrik Ibsen’s Work in the View of New Historicism”, Conferinţa Internaţională Performing Biographies, Memory and the Art of Interpretation, Cracovia, Polonia, 12-14 decembrie 2008

 

Informaţii suplimentare

•    Membru în comitetul de organizare al conferinţelor internaţionale de studii baltice şi nordice, intitulate “Empire-building and Region-building in the Baltic, North and Black sea areas”, Constanţa, 24-26 mai 2013, “A piece of culture, a culture of peace, re-imaging European communities in the North Sea, Baltic Sea and Black Sea regions”, Târgovişte, 17-19 august 2014,  “Historical memory, the politics of memory and cultural identity: Romania, Scandinavia and the Baltic Sea Region in comparison”, Constanţa, 22-23 mai 2015, “Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries”, Bucureşti, 24-25 noiembrie 2016 şi “Dissent versus conformism in the Nordic, Baltic and Black sea areas", Constanţa, 6-8 iunie 2019

•    Membru în comitetul de organizare al conferinţei internaţionale  Toposforschung (...) im Lichte der U-topie“ (Paul Celan). Literarische Er-örterungen in/aus MittelOsteuropa. DAAD-ALUMNI-NETZWERK-Tagung (Konstanz–Iași), Iași, 20-25 septembrie 2016

•    Iniţiator al bibliotecii de studii norvegiene din cadrul Bibliotecii Seminarului „Traian Bratu”, Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi; obţinerea de finanțări și donaţii pentru dezvoltarea bibliotecii

•    Organizator al atelierului „Norvegia - cultură și identitate”, desfăşurat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (19 mai 2018), în parteneriat cu Centrul Cultural German, Iași

•    Organizator al colocviului „Norvegia 100”, dedicat celor 100 de ani de relaţii diplomatice româno-norvegiene, desfăşurat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (18 noiembrie 2017), proiect finanţat de SIU, Norvegia

•    Coordonator al proiectului „Exploratori norvegieni din epoca vikingă până în sec. al XX-lea”, desfăşurat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (29-30 mai 2015), în colaborare cu Fundaţia norvegiană NORLA, Ambasada Regală a Norvegiei la Bucureşti, Institutul Norvegian de Film din Oslo etc.

•    Coordonator al proiectului „Edvard Munch 150”, desfăşurat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (20-21 noiembrie 2013), în colaborare cu Ambasada Regală a Norvegiei la Bucureşti, Institutul Norvegian de Film din Oslo, Fundaţia norvegiană NORLA etc.

•    Coordonator al proiectului „Zilele Filmului Norvegian”, desfăşurat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (27-29 mai 2012), în colaborare cu Institutul Norvegian de Film din Oslo şi Ambasada Regală a Norvegiei la Bucureşti

•    Mediator între Ambasada Regală a Norvegiei la Bucureşti, Consulatul Onorific al Norvegiei la Constanţa, Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi Nordice şi Muzeul de Artă din Constanţa pentru promovarea culturii norvegiene prin expoziţia de postere “Edvard Munch-150 de ani de la naştere”, Constanţa, 24 mai-7 iunie 2013. Expoziţia a putut fi vizitată şi la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (21 noiembrie-4 decembrie 2013), în parteneriat cu Biblioteca Austria

•    Mediator între Ambasada Regală a Norvegiei la Bucureşti şi Universitatea „Al. I. Cuza” din
Iaşi pentru promovarea culturii norvegiene prin expoziţia de fotografie „Lumina din Nord. Călătorie în Munţii din Nordul Norvegiei”, a fotografului Vladimir Donkov, corpul R al Universităţii, 28 mai-30 iunie 2012

•    Mediator între Institutul Norvegian de Film din Oslo, Ambasada Regală a Norvegiei la
Bucureşti şi Iniţiativa Erasmus Iaşi/CEAI - Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale, pentru promovarea culturii norvegiene în cadrul Festivalului Multicolor, 9 iunie 2017, 3 iunie 2016, 7 iunie 2015, 30 mai 2014, 17 mai 2013 şi 28 mai 2012