logoCuza.png        logoLitere.png 

Conf. dr. Adina-Lucia Nistor

Conf. dr. Adina-Lucia Nistor


Email: lnistor@uaic.ro
Consultații săptămânale: Miercuri, 14:00-16:00 la Catedra de germanistica

Curriculum vitae


Adina-Lucia Nistor este născută la 25.06.1966 în Sebeş, judeţul Alba, este căsătorită şi are un copil. Între anii 1984-1988 este studentă la Facultatea de Filologie, secţia germană-română la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, unde susţine examenul de diplomă, în iunie 1988. Între anii 1988-1990 este profesoară de limba germană maternă la Şcoala Generală din Câlnic, jud. Alba. În anul 1991 susţine examenul de definitivare în învăţământul preuniversitar. În anul scolar 1990-1991 este profesoară suplinitoare de limba germană la Liceul Sanitar din Iaşi, iar în anul 1991-1992 este profesoară suplinitoare de limba germană la Liceul ”Mihai Eminescu” din Iaşi. Din 1990-1998 este asistentă universitară la Catedra de Germanistică a Facultăţii de Litere, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (discipline predate: seminarii de morfologie, lexicologie, sintaxă; cursuri practice de fonetică, exerciţii gramaticale; limba germană pentru studenţii nefilologici de la facultăţile de biologie, geologie, chimie, fizică, geografie, informatică). Între 1995-2009 este profesor asociat al Centrului Cultural German din Iaşi. Sub îndrumarea ştiinţifică a prof. dr. Vasile Arvinte, în octombrie 1998, susţine teza de doctorat la Facultatea de Litere a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, cu titlul: „Interferenţe lingvistice româno-germane/săseşti în sud-vestul Transilvaniei“, teză pentru care în data de 15.03.1999 primeşte titlul de Doctor în Filologie de la Ministerul Educaţiei şi Învăţământului din Bucureşti. Între 1998-2009 este lector universitar la Catedra de Germanistică a Facultăţii de Litere, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (discipline predate: cursuri de fonetică, morfologie, istoria limbii germane, gramatica comparată a limbilor germanice, cursuri opţionale: noua reformă ortografică, onomastică, etimologie; cursuri practice de exerciţii gramaticale, lexicale, conversaţii; limba germană pentru studenţii de la facultăţile de istorie, educaţie fizică şi sport), iar din 2009 este conferenţiar universitar la Catedra de Germanistică a Facultăţii de Litere (discipline predate: cursuri de Morfologia limbii germane contemporane, Teoria şi practica textului, Cultură germană în spaţiul spiritual românesc; cursuri practice de exerciţii gramaticale, lexicale, traduceri; limba germană pentru studenţii de la facultăţile de istorie, educaţie fizică şi sport).  În iulie 1998 urmează cursurile seminarului de perfecţionare pentru metodica şi didactica cursurilor de limba germană pentru adulţi, în scopul pregătirii pentru Zertifikat Deutsch, organizat de Institutul Goethe din Bucureşti, la Miercurea Ciuc, în noiembrie 2005 urmează seminarul de perfecţionare pentru implementarea cadrului comun de referinţe european (GERR) la cursurile de Limba germană, organizat de şi la Institutul Goethe din Bucureşti, iar în iunie 2008 participă la seminarul de perfecţionare privitor la cultura şi civilizaţia Austriei, cu ocazia Zilelor Austriei la Iaşi, organizate de Ministerul Federal pentru Educaţie, Artă şi Cultură din Austria. Adina-Lucia Nistor este beneficiară a numeroase burse de cercetare în străinătate la Universitatea din Stuttgart în 1991 (bursă a Serviciului German de Schimburi Academice), la Universitatea „Albert-Ludwig“ din Freiburg între anii 1991-1994 (bursă a Serviciului German de Schimburi Academice), în anii 1995, 1996, 1998 şi 1999 la Universitatea din Konstanz (burse ale fundaţiei „Universität und Gesellschaft“ acordate în cadrul parteneriatului dintre Universitatea din Konstanz şi Universitatea din Iaşi) şi în anul universitar 2000-2001 la Universitatea “Albert-Ludwig” din Freiburg (bursă a fundaţiei “Alexander von Humboldt”).

 

Domenii de interes

 
Interferenţe lingvistice româno-germane/săseşti în Transilvania, Geografia numelor de familie în Germania, Onomastică şi Toponimie germană în Transilvania, Sincretismul religiilor şi obiceiurile populare în spaţiul lingvistic german, Morfologia limbii germane contemporane, Istoria limbii germane.

 

Publicaţii

 

1.Volume

 1. Rumänisch-deutsche/siebenbürgisch-sächsische Sprachinterferenzen im Südwesten Siebenbürgens, CasaEditorială Demiurg, Iaşi 2001, ISBN: 973-8076-35-8, 242 p.
 2. Vorchristliches und christliches Sonnwend-Brauchtum im deutschen Sprachgebiet. Jul und Weihnachten. Mittsommer und Johanni.  Editura Sedcom Libris, Iaşi 2008, ISBN: 978-973-670-288-4,209p.

 2. Articole şi studii în ţară şi străinătate:

 1. Zur morphologischen Transferenz und Integration deutscher Wörter ins Rumänische., în: Literarische Mehrsprachigkeit, Jassyer Beiträge zur Germanistik VI., editat de Heinrich Stiehler, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” şi Editura Hartung-Gorre, Iaşi/Konstanz 1996, ISBN 973-9149-83-9, ISSN 0941-6307, ISBN 3-89649-051-6, p. 224-228.
 2. Zur Integration rumänischer Verbtransfers in der deutschen Umgangssprache beziehungsweise siebenbürgisch-sächsischen Mundart aus Petersdorf / Mühlbach., în: Germanistische Beiträge 7, editat de: Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, Catedra de Germanistică, Editura Universităţii Sibiu, Hermannstadt 1997, ISBN: 973-9280-75-7, p. 100-109.
 3. Semantische Integration rumänischer Transfers in der deutschen Umgangssprache und der siebenbürgisch-sächsischen Mundart von Petersdorf bei Mühlbach., în: “Die Sprache ist das Haus des Seins.” Sprachwissenschaftliche Aufsätze, vol. 3, în seria GGR-Beiträge zur Germanistik, editat de: George Guţu, Speranţa Stănescu, Doina Sandu, Editura Paideia, Bucureşti 1998, ISBN: 973-9368-09-3,  p. 161-166.
 4. Reproduktionen nach dem Rumänischen am Beispiel des Umgangsdeutschen und der siebenbürgisch-sächsischen Mundart von Petersdorf/Petreşti., în: Forschungen zur Volks- und Landeskunde, editat de Joachim Wittstock, vol. 41, nr. 1-2, Editura Academiei Române, Bucureşti 1998, ISSN: 0015-7902,  p. 91-101.
 5. Einige Merkmale der rumänischen Ortsmundart von Petersdorf., în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, “Comparatisme I”, editat de: Sorina Bălănescu, Secţiunea Limbi străine, nr. 2, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 1999, ISSN: 1453-0791,p.51-59.
 6. Sprachgeografische Studie rumänischer Transfers in Siebenbürgen., în: Jassyer Beiträge zur Germanistik, vol. 8, „Zum Thema Mitteleuropa. Sprache und Literatur im Kontext“. editat de Markus Bauer, Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ şi Editura Hartung-Gorre Iaşi/Konstanz 2000, ISBN: 3-89649-562-3, p. 99-109.
 7. Niemann, Naumann, Neumann. Ein Beitrag zur Sprachgeschichte und Dialektologie., în: Jassyer Beiträge zur Germanistik, vol. 9, „Stundenwechsel“, editat de: Andrei Corbea-Hoişie, George Guţu, Martin A. Hainz, Editura Universităţii, Editura Hartung-Gorre, Paideia, Iaşi/Konstanz/Bucureşti 2002, ISBN: 973-596-066-4, p. 377-383.
 8. Det kann Lehmanns Kutscher ooch... Zur Geografie des Familiennamens Lehmann., în: Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, Serie nouă, Secţiunea a III e Lingvistică, editată de: C. Frâncu, D. Irimia, D. Moldovanu, Ana-Maria Minuţ, Eugen Munteanu, Tomul XLVIII, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi 2002, ISSN: 1221-8448,  p. 131-135.
 9. Zur Geschichte der deutsch-rumänischen Sprachtransferenzen in Siebenbürgen., în: transcarpathica. Germanistisches Jahrbuch Rumäniens. vol.1, editat de: George Guţu, Beate Schindler-Kovats, Editura Paideia, Bucureşti 2002, ISSN: 1583-6592,  p. 244-252.
 10. Austriazismen in Südwest-Siebenbürgen. Eine Fallstudie am Beispiel der deutschen Mundart von Petersdorf bei Mühlbach., în: Analele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Serie nouă, Limbi şi Literaturi Străine, editat de: Iulian Popescu, Dragoş Cojocaru, Mihaela Lupu, Tomul V, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 2002, ISSN: 1453-0791, p. 101-107.
 11. Namengeografie und Namenetymologie. Eine Fallstudie am Beispiel Lippmann., în: Zeitschrift der Germanisten Rumäniens, volum dublu 21-22/23-24, editat de: George Guţu, Editura Paideia, Bucureşti 2002-2003, ISSN: 1454-4008, p. 510-513.
 12. Recenzie la cartea dtv-Atlas Namenkunde. Vor- und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet. autor: Konrad Kunze, editura dtv-München, 1999, 240 p., în: Jassyer Beiträge zur Germanistik, „Zum Thema Mitteleuropa. Sprache und Literatur im Kontext“, editor: Markus Bauer, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi şi Editura Hartung-Gorre din Konstanz,Iaşi şi Konstanz 2000, ISBN: 973-9312-73-1 şi ISBN: 3-89649-562-3, p. 363-365.
 13. “Jeder hät sing Pöhlche uszedrinke.“ Namengeografische Aufschlüsse zur Etymologie der Familiennamen: Pohlmann, Poelmann, Pöhlmann., în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”-Iaşi, Studia Linguistica et Philologica in Honorem D. Irimia, editat de: Ana-Maria Minuţ, Eugen Munteanu, Tomul XLIX-L, Editura Universităţii”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 2003-2004, ISSN: 1221-8448,  p. 405-412.
 14. “Heilig ist das Land, das ich liegen sehe…” Zur Metamorphose des donnernden Gottes., în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Serie nouă, Limbi şi Literaturi Străine, editat de: Iulian Popescu, Mihaela Lupu, Tomul 6-7, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 2003-2004, ISSN: 1841-916X,  p. 79-92.
 15. Bu(h)(r)mann – Baumann – Bau(e)r. Ein Beitrag zur Wort- und Namengeschichte., în: Germanistische Beiträge des Lehrstuhls für Germanistik der Lucian-Blaga-Universität, editat de: Maria Sass, Rodica Miclea, Nr. 17/18, Editura Universităţii, Sibiu 2003-2004, ISSN: 1454-5144,p.159-174.
 16. Diachrone Aspekte der Familiennamen Schu(h)mann, Schu(h)macher, Schuster in Deutschland., în: Zeitschrift der Germanisten Rumäniens, volum dublu 25-26/27-28, editat de Societatea Germaniştilor din România şi Institutul de Germanistică din Bucureşti, Editura Paideia, Bucureşti 2004-2005, ISSN: 1454-4008,  p. 255-263.
 17. Klapsmann – Klapsrese, Strohmann – Strohfrau, Zappelmann – Zappelbüchse. Das –mann-Suffix und seine weiblichen Gegenstücke in deutschen Schimpf- und Spottwörtern., în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Signa in Rebus. Studia semiologica et linguistica in honorem M. Carpov, Supliment al secţiunilor Lingvistică şi Limbi străine (2005), editat de: Mihaela Lupu, Eugen Munteanu, Florin-Tudor Olariu, Iulian Popescu, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 2004-2005, ISSN: 1221-8448 şi ISSN: 1841-916X, p. 243-251.
 18. Christkind, Weihnachtsmann oder Weihnachtskind? Zur Wortgeschichte des Gabenbringers in den deutschen Dialektgebieten., în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Serie Nouă, Limbi şi Literaturi Străine, Tomul VIII – IX, editor: Iulian Popescu, Mihaela Lupu, Ecaterina Volintiru, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 2005-2006, ISSN: 1841-916X,  p. 379 – 393.
 19. Andreaskreuz, Judaskuss, ungläubiger Thomas. Zur Inhaltsanalyse biblischer Namen als Appellativa., în: Jassyer Beiträge zur Germanistik, vol. XI, “Literarische Brückenbauer und Brückenstürzer“, editor: Philipp Wascher, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi şi Editura Hartung Gorre din Konstanz 2007, ISBN: 978-3-86628-152-3, p. 175 – 185.
 20. Zum Wohl, Herr Müller – Thurgau! Versuch einer linguistischen Analyse der Getränkenamen im Deutschen., în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, (Serie Nouă), Secţiunea IIIe Lingvistică, Studia Linguistica et Philologica in Honorem Vasile Arvinte, tomul LIII, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi 2007, ISSN: 1221-8448,  p. 233 –241.
 21. Sekundärentlehnungen über das Rumänische in der siebenbürgisch – sächsischen Mundart und in der deutschen Umgangssprache in Südwest – Siebenbürgen., în: Zwischeneuropa / Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation. Akten des Gründungskongresses des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes. Editori: Walter Schmitz şi Jürgen Joachimsthaler, vol. 1, Editura Thelem – Dresden 2007, ISBN: 978-3-93988-08-6, p. 638 –648.
 22. Zu den Verben auf –ieren in der deutschen Gastronomie., în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, (Serie Nouă), Limbi şi Literaturi Străine, Tomul X, editori: Iulian Popescu, Dragoş Cojocaru, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi 2007, ISSN: 1841-916X, p. 87 – 95.
 23. Altmann, Altermann, Oltmann(s). Namengeografische Aufschlüsse zur Bedeutungsdifferenzierung der Familiennamen.  în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Secţiunea IIIe Lingvistică, numărul LIV/2008, redactor responsabil: Ana-Maria Minuţ, Iaşi 2008, ISSN: 1221-8448, p. 131-137.
 24. Andreaskreuz, Judaskuss, ungläubiger Thomas. Zur Formanalyse biblischer  Eigennamen als Appellativa. în: Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, Tomul XIII, Nr. 1, Editura Universităţii din Suceava, redactor şef: Ioan Oprea, Suceava, 2007, ISSN: 1584-2878, p. 89-94.
 25. Zum Synkretismus der Religionen im germanischen Sprachgebiet. în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, Seria Filologie, B. Literatură, Tomul XIII, Nr. 2, Editura Universităţii din Suceava, redactor şef: Mircea A. Diaconu,  Suceava, 2007, ISSN: 1584-2886, p. 133-140.
 26. „Frau Königin, Ihr seid die schönste hier, aber Sneewittchen ist tausendmal schöner als Ihr.“ Zum Motiv der Kindesaussetzung in den Märchen der Brüder Grimm. în: Acta Iassyensia Comparationis „Raţional – Iraţional“, vol. 6/2008, Revistă academică anuală consacrată studiilor literare şi culturale comparatiste, editată de Catedra de Literatură Comparată de la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, redactor şef: Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Editura Universitas XXI, Iaşi,2008, ISSN: 1584-6628, p. 302-307.
 27. Ökonyme – Eigennamen oder Appellative? în: Revista “Transilvania”, Serie nouă, anul XXXVII (CXIII), Nr. 7/2008, revistă editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania, redactor şef: Corvin Lupu, Sibiu, ISSN: 0255-0539, p. 42-44.
 28. „Exodus“ Hamelensis und die Ostansiedlung deutscher Kolonisten. în: Revista „Transilvania“, Serie nouă, anul XXXVII (CXIII), Nr. 5/2008, revistă editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania, redactor şef: Corvin Lupu, Sibiu,  ISSN: 0255-0539, p. 84-87.
 29. Morpho-syntaktische Bedeutungsrealisierungen des Indefinitpronomens man in deutschen und in rumänischen Sprichwörtern., în curs de apariţie în   Analele ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, secţiunea IIIe Lingvistică, numărul LV / 2009, redactor responsabil: Ana-Maria Minuţ, Iaşi 2009.
 30. Germanisches und christliches Winterfest. Jul und Weihnachten – Versuch eines Vergleichs., în: Revista „Transilvania“, Serie nouă, anul XXXVIII(CXIV), Nr. 8/2009, revistă editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania, redactor şef: Dragoş Varga, Sibiu, ISSN: 0255 0539, p. 88-93.
 31. „Ina poesia ei sco ina casa / Ins sa habitar lien.““ Ein Gedicht ist wie ein Haus / Man kann darin wohnen” Aspekte der weiblichen Identität in der Lyrik von Tresa Rüthers – Seeli., în volumul “Die fiktive Frau – Konstruktionen von Weiblichkeit in der deutschsprachigen Literatur“, în: Jassyer Beiträge zur Germanistik, vol. al 13-lea, editat de: Ana-Maria Palimariu şi Elisabeth Berger, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Editura Hartung-Gorre din Konstanz, Iasi – Konstanz 2009, ISBN 978-973-703-511-0 si ISBN 978-3-86628-283-4, p. 405-425.
 32. Die Straßennamen von Petersdorf / Mühlbach. Formanalyse und Nameninterferenzen. în: Germanistische Beiträge 26 / 2010 ale Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Editura Universităţii Sibiu, editat de Centrul de Cercetări Filologice şi Interculturale Sibiu şi de Catedra de Germanistică din Sibiu, prof. dr. Maria Sass,  Sibiu 2010, ISBN1454-5144, p. 223-238.
 33. Östrerreichische Küchensprache in Siebenbürgen., în curs de apariţie în numerele viitoare ale Revistei Germaniştilor din România, Eitura Paideia, Bucureşti.
 34. Limba şi Literatura Germană., coautoare împreună cu Andrei Corbea-Hoişie şi Mariana  Bărbulescu, în: Universitatea din Iaşi (1860-2010). Facultăţi, profesori, şcoli ştiinţifice. Editor: Gh. Iacob, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, ISBN: 978-973-703-589-9, p. 151-156.       
 35. “Bragia / per nos plaids / e lur melodia“ („Weine für unser Lied / und seine Weise“) Romanische Minoritäten-Sprachvarianten in der Schweiz am Beispiel der Lyrik von Tresa Rüthers-Seeli., în Germanistische Beiträge ale Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Nr. 27/ 2010, Editura Universităţii Sibiu, editat de Centrul de Cercetări Filologice şi Interculturale Sibiu şi de Catedra de Germanistică din Sibiu, 2010, prof. dr. Maria Sass, ISSN: 1454-5144, pag. 210-222
 36. Die deutschen Familiennamen von Mühlbach., în curs de apariţie la Viena, în volumele celui de-al 3-lea Congres al Germaniştilor din Europa Centrală
 37. Petersdorfer Straßennamen gestern und heute. Benennungsmotive., Transilvania, Serie Nouă, Nr. 1 / 2011, revistă editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania, Consiliul Judeţean Sibiu, Dragoş Varga, Sibiu, ISSN: 0255-0539, p.56-64.
 38. Digitale Familiennamengeographie und Bevölkerungsmobilität am Beispiel des Namens Lutsch. în: Germanistische Beiträge 28 ale Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, editat de Centrul de Cercetări Filologice şi Interculturale Sibiu şi de Catedra de Germanistică din Sibiu, prof. dr. Maria Sass, Editura Universităţii Sibiu, Sibiu 2011, ISSN: 1454-5144, în curs de apariţie.
 39. Nordwestdeutschland - eine eigenständige Namenlandschaft. Fallbeispiel Horstmann. în: Analele Ştiinţifice de Limbi şi Literaturi Străine ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul XIII, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 2010/2011, ISSN: 1841-916X, în curs de apariţie.
 40. -itis, -iasis, -osis. Herkunft und Bedeutung anhand medizinischer Fachbegriffe. în: Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung, vol. XIV, editat de: Catedra de Limbi şi Literaturi Străine ale Universităţii “Transilvania” Braşov, în colaborare cu Societatea Germaniştilor din România, Filiala Braşov, Carmen E. Puchianu, Braşov 2012, în curs de apariţie.

 

Participări la congrese şi simpozioane:

 1. Al III-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, Neptun, 16-19 mai 1994.
 2. Al IV-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, Sinaia, 2-5 iunie 1997
 3. Simpozionul internaţional “Inter- şi multiculturalitate în sudestul Europei la     Universitatea de Vest – Timişoara, 26-28 septembrie 1997.
 4. Al V-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, Iaşi, 22-25 mai 2000.
 5. Sesiunea de iniţiere a bursierilor fundaţiei “Alexander von Humboldt” din Bonn, Brücken für die Forschung, Göttingen, R.F.Germania, 8.-10.2000.
 6. Conferinţa anuală a bursierilor fundaţiei “Alexander von Humboldt”,  Berlin, R.F.Germania, 14.-16. 06.2001.
 7. Simpozion Internaţional pentru sudestul Europei al bursierilor fundaţiei “Alexander von Humboldt”: „Wissenschaftsdialog in Südosteuropa: Forschungsinitiative in den Geistes- und Sozialwissenschaften“, Bucureşti, 12.–14. Aprilie 2002.
 8. Al VI-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, Sibiu, 26-29 mai 2003.
 9. Al VII-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, Timişoara, 22-25 mai 2006.
 10. Simpozion al Clubului Alumni-DAAD, Iaşi, 28 octombrie 2006.
 11. Sesiune de comunicări ştiinţifice a Catedrei de Germanistică din Iaşi: “Dialog şi cooperare - culturi în perspectivă comparată”, cu ocazia Zilelor Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi a Zilelor germanisticii ieşene, Iaşi, 3. – 4. noiembrie 2006.
 12. Sesiune de comunicări ştiinţifice a Catedrei de Germanistică din Iaşi: “Tradiţii regionale şi europene: ieri – astăzi – mâine “, cu ocazia Zilelor Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi a Zilelor germanisticii ieşene, ediţia a II-a, Iaşi, 8.12.2007.
 13. Sesiune de comunicări ştiinţifice a Catedrei de Limbi şi Literaturi străine – secţia Germanistică a Universităţii “Transilvania” din Braşov: “Erinnern und vergessen”. Zum identitätsbildenden Beitrag der Deutschsprachigkeit im mittel- und osteuropäischen Raum" ediţia a XI-a, Braşov, 27.-29.03.2008.
 14. Simpozion al Clubului Alumni-DAAD, Iaşi,  mai 2008.
 15. Conferinţa ştiinţifică internaţională în cadrul parteneriatului între Universitatea             Konstanz, R.F.Germania şi Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, “Performative     Konstruktion von Weiblichkeit in der „rumäniendeutschen“ Literatur nach 1945.”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi, 5.-6.12.2008.
 16. Al VIII-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, Universitatea “Babeş- Bolyai”, Cluj Napoca, 25.-28.05.2009.
 17. Simpozion internaţional “Deutsche Sprache und Literatur in und aus Rumänien”, 19.- 21.11.2009, la Sibiu, organizat de Catedra de Germanistică a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu
 18. Al III-lea Congres al Uniunii Germaniştilor din Europa Centrală, “Mittlerin aus Europas               Mitte. Fundamente und Perspektiven der deutschen Sprache und ihrer Literatur im        ostmittel- und südosteuropäischen Raum.“, 8.-10. 04. 2010, la Facultatea de Filologie            şi Ştiinţele Culturii ale Universităţii din Viena, Austria
 19. Simpozionul “Interkulturelle Beziehungen im Spiegel der Sprache und Literatur. Dokumentation und Deutung”, 19.-20.11.2010, la Sibiu, organizatori Catedra de Germanistică a Universităţii “Lucian Blaga” şi  Institutul pentru Cultura şi Istoria Germană din Sudestul Europei de la Universitatea „Ludwig-Maximilian“ din München.
 20. A  XIV-a conferinţă internaţională „Vernetzte Welt(en) – Germanistik zwischen -Täten und -Ismen. Diskurse, Netzwerke, Paradigmen, Theorien, Vernetzungen.“, Universitatea “Transilvania”, Secţia de Germanistică a Catedrei de Limbi şi Literaturi Străine, în colaborare cu Societatea Germaniştilor din România, Filiala Braşov, Braşov, 31.03.-2.04.2011.

 

Alte activităţi în domeniul cercetării ştiinţifice

 

Membră fondatoare a Societăţii Germaniştilor din România, sediul în Bucureşti şi a Societăţii Culturale Româno-Germane din Iaşi, a Uniunii Germaniştilor din Europa Centrală, sediul Dresda, a Societăţii “Paul Celan”, sediul în Bucureşti, a Clubului Alumni-DAAD, filiala Iaşi, membră a Clubului Alumni Konstanz-Iaşi (KIAC), membră a Clubului Humboldt, filiala Iaşi şi a Clubului Humboldt România, Membră fondatoare a Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România (AFHBR) sediul la Iaşi.


Programe analitice pentru anul curent

Bachelor


Morfologie germană - grupul nominal
(curs şi seminar, anul 2, semestrul 1)


Cursul îşi propune în partea teoretică să ofere o privire generală aspra grupului nominal precum şi descrierii formării şi întrebuinţării în limba germană a părţilor de vorbire aparţinând grupului nominal: substantiv, articol şi cuvinte cu rol de articol,  adjectiv şi numeral,  pronume, prepoziţie. La seminar se vor rezolva exerciţii alternative pentru nivelurile A1- B1 şi B2-C1 aplicând regulile morfologice de bază pentru fiecare parte de vorbire în vederea cunoaşterii şi aprofundării limbii germane. Bibliografie: Günter Drosdowski ş.a.: Duden – Deutsche Grammatik. Mannheim, Wien, Zürich 1984; Walter Jung: Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig 1984; Gerhard Helbig, Joachim Buscha: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig 1981; Wolfgang Fleischer ş.a.:Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache. Leipzig 1981; Dora Schulz, Heinz Griesbach: Grammatik der deutschen Sprache. München 1978; Emilia Savin: Gramatica limbii germane. Bucureşti 1995; Octavian Nicolae: Gramatica contrastiva a limbii germane. Morfologia şi Sintaxa. Vol. 2, Iaşi 2001; Hadumod Bußmann: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1990; Ulrich Engel, M. Isbaşescu, Speranţa Stănescu, Octavian Nicolae: Kontrastive Grammatik deutsch-rumänisch. vol. 1-2, Heidelberg 1993; Pittner Karin, Berman Judith: Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 2008; Kessel Katja, Reimann Sandra: Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache. Tübingen-Basel 2008; Grewendorf Günther, Fritz Hamm, Wolfgang Sternefeld: Sprachliches Wissen. Eine Einführung in moderne Theorien der grammatischen Beschreibung. Frankfurt am Main 1989; Volmert Johannes:(editor): Grundkurs Sprachwissenschaft. München 2000; Meibauer Jörg, Ulrike Demske, Jochen Geilfuß-Wolfgang, Jürgen Pafel, Karl Heinz Ramers, Monika Rothweiler, Markus Steinbach: Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart, Weimar 2007; Donalies Elke: Basiswissen deutsche Wortbildung. Tübingen /Basel 2007; Lewandowski Theodor: Linguistisches Wörterbuch. vol.1-3, Heidelberg-Wiesbaden 1994; Römer Christine: Morphologie der deutschen Sprache. Tübingen, Basel 2006; Vater Heinz: Einführung in die Sprachwissenschaft., München 2002; Joachim Busse, Anneliese Westermann: „mir“ oder „mich“? Übungen zur Formenlehre. Ismaning 2010; Sabine Dinsel: Präpositionen.Ismaning 2010; Sabine Dinsel, Susanne Geiger: Großes Übungsbuch Grammatik. Ismaning 2010; Hans Földeak: Wörter und Sätze. Satzgerüste für Fortgeschrittene. Ismaning 2010.

Evaluare: Evaluare scrisă la mijlocul (40%) şi la finalul semestrului (40%) formată din 2 subiecte teoretice şi unul practic. La nota finală contribuie şi prezenţa activă la seminar (20%).

 

Teoria şi practica textului ( curs, anul 1, semestrul  2)


Tema: Vocabularul limbii germane. Cursul informează, descrie şi analizează tipurile de bază ale formării cuvintelor (derivare şi compunere) dar şi pe cele speciale (conversiune, prescurtarea, reduplicarea, iteraţia, cuvinte-propoziţii) cu aplicare directă asupra diferitelor părţi de vorbire: substantiv, adjectiv, verb, adverb, prepoziţii şi conjuncţii. Se va descrie şi analiza teoria câmpurilor semantice şi a familiilor de cuvinte, alternanţele fonetice, precum şi tendinţele noi în dezvoltarea vocabularului. În partea aplicată se vor verifica cunoştinţele de vocabular în limba germană prin: exerciţii de selectare (multiple choice) a antonimelor, sinonimelor, expresiilor; prin recunoaşterea sensuruilor cuvintelor în cazul definiţiilor lor adevărate şi false, prin exerciţii de înlocuire având ca puncte de reper: partea de vorbire şi iniţiala cuvântului sau prin exerciţii de înlocuire liberă în propoziţii şi fraze. Bibliografie: Wolfgang Fleischer ş.a.: Deutsche Sprache. Kleine Enzyklopädie. Leipzig 1983; Werner König: dtv-Atlas zur deutschen Sprache. München 1991; Helmut Glück ş.a.: Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart, Weimar 2000; Rolf Bergmann ş.a.: Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg 2005; Günter Drosdowski ş.a.: Duden Grammatik. Mannheim, Wien, Zürich 1984; Wolfgang Fleischer: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1982; Helmut Glück, Wolfgang Sauer. Gegenwartsdeutsch. Stuttgart 1990; Bernd Naumann: Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen. Tübingen 1986; Susan Olsen: Wortbildung im Deutschen. Eine Einführung in die Theorie der Wortstruktur. Stuttgart 1986; Peter Braun: Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Sprachvarietäten. Stuttgart 1987; Octavian Nicolae: Gramatica contrastivă a limbii germane. Vocabularul. Vol. 1, Iaşi 2000; Franz Eppert: Grundwortschatz Deutsch. Übungen und Tests. München 1972. Donalies Elke: Basiswissen deutsche Wortbildung. Tübingen /Basel 2007; Marion Techmer: Wortschatz Grundstufe. Ismaning 2010.

Evaluare: Nota finală constă în două evaluări scrise, la care contribuie şi activitatea din timpul semestrului.  Evaluare scrisă la mijlocul (40%) şi la finalul semestrului (40%) . La nota finală contribuie şi prezenţa activă la seminar (20%).


 


Germana ca limbă străină pentru începători şi avansaţi
(anii 1 şi 2)


Conform noului cadru comun de referinţă european, gradele de cunoaştere a limbilor străine se structurează în 6 niveluri: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Catedra de germană a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi oferă şansa de a atinge orice nivel (inclusiv de a dobândi Certificatul de limba germană), astfel încât orice student al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, de la orice disciplină, să aibă posibilitatea de a învăţa limba germană, începând de la orice nivel, chiar şi în timpul studenţiei. Cu ajutorul unor probleme de gramatică selecţionate, se pun sau se solidifică bazele deja existente de cunoştinţe gramaticale ale studenţilor. Prin exerciţii de dificultate progresivă, studenţii sunt conduşi către un nivel de exprimare corect, la fel cum, prin metode comunicative, pornind de la faza de receptare, trecând prin cea de imitare şi ajungând la faza productivă, le este facilitată învăţarea limbii. La cursuri sunt abordate situaţii şi teme tipice de conversaţie din cotidianul studenţilor, din mediul universitar şi din cadrul cercului de preocupări studenţeşti, precum referate, prezentări şi discursuri în limba germană. Focalizarea principală este asupra facilitării comunicării prin abordarea vocabularului de limba germană prin aplicarea practică a lucrurilor asimilate teoretic. Manualele după care se lucreaza sunt din cele mai moderne şi mai atractive, concepute în Germania, de către specialişti în domeniul predării limbii germane ca limbă străină, materiale ce sunt însoţite de suport audio (CD-uri) şi sunt puse la dispoziţia tuturor studenţilor o dată cu manualele. Pentru consultarea manualelor, vezi secţiunea „Programe de studii”.

 Evaluare scrisă la mijlocul (40%) şi la finalul semestrului (40%). La nota finală contribuie şi prezenţa activă la seminar (20%).

Master


Cultura germană în spaţiul spiritual românesc
(curs, anul 1, semestrul 2)

 
Cursul îşi propune să informeze masteranzii asupra colonizării Transilvaniei în sec. al 12-lea şi al 18-lea de către coloniştii germani şi asupra relaţiilor social-istorice şi culturale a acestora de-a lungul timpului cu românii din Transilvania dar şi asupra interferenţei lingvistice româno-germane/săseşti în Transilvania pe plan fonologic, morfologic, sintactic şi lexical-semantic. În partea aplicată, cursul prezintă fenomenul interferenţei lingvistice prin analiza unor texte vorbite înregistrate. Bibliografie: Johannes Beckert, Wolfgang Wildgen: Einführung in die Sprachkontaktforschung. Darmstadt 1991; Bernhard Capesius: Linguistische Studien. Auswahl von Helmut Kelp. München 1990; Michael Clyne: Forschungsbericht-Sprachkontakt. Untersuchungsergebnisse und praktische Probleme. în: Renate Bartsch ş.a. Monographien-Linguistik und Kommunikationswissenschaft 18, Kronberg 1975; Helga Dora Crößmann-Osterloh: Die deutschen Einflüsse auf das Rumänische. Tübingen 1985; Vasile Arvinte: Die deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten (nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses). Berlin 1971; Elmer Illyes: Nationale Minderheiten in Rumänien. Siebenbürgen im Wandel. Wien 1981; Janos Juhasz: Probleme der Interferenz. München 1970; Karl Kurt Klein: Saxonica Septemcastrensia. Forschungen, Reden und Aufsätze aus vier Jahrhunderten zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Marburg 1971; Michael Kroner: Interferenzen. Rumänisch-ungarisch-deutsche Kulturbeziehungen in Siebenbürgen. Cluj 1973; Friedrich Krauß: Nordsiebenbürgisch-sächsisches Wörterbuch. vol 1-4, Köln, Wien 1986-1995; Thomas Nägler: Der Name der Siebenbürger Sachsen. în: FVL, vol. 24, nr. 2, Sibiu 1981, p. 23-32; Karin Ney: Rumänische Transferenzen in vier siebenbürgisch-sächsischen Ortsmundarten des Kreises Hermannstadt/Rumänien. Marburg 1984; Karl Kurt Klein, Ludwig Erich Schmitt: Siebenbürgisch deutscher Sprachatlas. Marburg 1961; Kurt Rein, Reiner Hildebrandt: Siebenbürgisch Deutscher Wortatlas. Marburg 1979; Adolf Schullerus ş.a.: Siebenbürgisch-sächsisches Wörterbuch. vol. 1-9, Sibiu, Bucureşti, Berlin, Köln, Weimar 1924-2006; Adina-Lucia Nistor: Rumänisch-deutsche/siebenbürgisch-sächsische Sprachinterferenzen im Südwesten Siebenbürgens. Iaşi 2001; Ernst Wagner: Quellen zur Geschichte der Siebenbürger Sachsen 1191-1975. Köln, Wien 1976.

 Evaluare: Nota finală rezultă din susţinerea şi calitatea ştiinţifică a referatelor individuale pe o tematică sugerată de profesor sau aleasă de masterand(ă) (75%). La nota finală contribuie şi prezenţa activă la seminar (25%). 

 

 

  

 


fara_poza.jpg