logoCuza.png        logoLitere.png 

Lect. Dr. Cristina Spinei

Conf. dr. Cristina Spinei

Email: cristinaspinei@yahoo.de

Consultatii saptamanale: Marti, 18:00-20:00, la Catedra de Germanistica

Curriculum Vitae

Cristina Spinei este absolventă a Facultății de Litere, Secția limbă şi literatură germană – limbă şi literatură engleză, din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (1999-2203), iar ulterior în 2005 a studiilor aprofundate „Cultură germană în context european”, la aceeaşi universitate, și a programului de masterat “Ost-West-Studien” la Universitatea din Regensburg, Germania (cu o bursa a Fundatiei Friedrich-Ebert), unde absolvă și un curs adiţional în “Competenţe în negocieri internaţionale” (2004-2005). În 2010 obține titlul de doctor cu distincția magna cum laude (coordonator ştiinţific: prof. dr. Andrei Hoişie; 2008-2010: bursă Franz-Werfel la Universitatea din Viena, coordonator ştiinţific: acad. prof. dr. Moritz Csáky).

Este beneficiară a numeroase burse de studii și cercetare în Austria și Germania, la Viena, Konstanz, Regensburg, Berlin, printre care bursa de masterat a Fundatiei Friedrich-Ebert (2003-2005, Universitatea din Regensburg) și bursa de doctorat „Franz Werfel“ a Serviciului Austriac de Schimburi Academice (ÖAD) în 2008-2010 (Universitatea din Viena).
Acumulează experiență în domeniul academic, cultural și politic ca asistent de cercetare la Universitatea din Konstanz, Institutul de Sociologie, unde lucrează cu Shmuel N. Eisenstadt (octombrie 2002-februarie 2003), ca referent cultural la Centrul Cultural German Iaşi (martie-noiembrie 2003), ca asistent de cercetare la Universitatea din Regensburg, Institutul de Geografie, ca asistent de cercetare la proiectul "Bibliographia dramatica et dramaticorum" la Universitatea din Regensburg (martie-iulie 2004), ca stagiar la Ambasada României la Berlin: Secţia politică (mai-iunie 2006) și la Parlamenul European: Direcţia Generală Politici Interne (octombrie 2006-februarie 2007).

Lucrează ca atașat diplomatic la Ambasada României la Viena (martie 2007-septembrie 2008), ca cercetător postdoctoral în cadrul proiectului «Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională” (POSDRU/89/1.5/S/63663) între octombrie 2010 și septembrie 2011.

Din octombrie 2011 este asistent universitar la Catedra de Germanistică a Universității „Alexandru Ioan Cuza“, și este director de proiect CNCS la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava.

Domenii de interes

Literatura secolului XX, scriitura autobiographică, descrierea Holocaustului în literatura de expresie germană, literatura și presa din Bucovina istorică, literatura Clasicismului și Romantismului german, teorii culturale

Publicații

Monografii

2011: Cristina Spinei: Über die Zentralität des Peripheren: Auf den Spuren von Gregor von Rezzori. Berlin: Frank & Timme, 311 p.

Volume editate

2012: Patrick J. Geary: Writing History: Identity, Conflict, and Memory in the Middle Ages. București-Brăila: Editura Academiei Romane - Editura Istros, 325 p. (împreună cu Florin Curta)

2012: Guillaume Durand: Carpates et Danube. Une Géographie Historique de la Roumanie. Brăila: Editura Academiei Romane-Editura Istros, 543 p.

2008: Walter Pohl: Eastern Central Europe in the Early Middle Ages. Bucureşti-Brăila: Editura Academiei Române - Editura Istros, 414 p. (împreună cu Catalin Hriban).

2008: Sergei Klyashtornyj, Old Turkic Runic Texts and History of the Eurasian Steppe. Bucureşti-Brăila: Editura Academiei Române, Editura Istros, 489 p. (împreună cu Victor Spinei).

Contribuţii ştiinţifice, studii, articole

2012: Despre viata culturala si literara a Bucovinei în „Bukowinaer Post” (1893-1914). In: Andrei Corbea-Hoisie, Ion Lihaciu si Markus Winkler (ed.): Prolegomene la un dictionar al presei de limba germana din Bucovina istorica (1848-1940). Iasi: Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, p. 55-65.

2012: Articol model despre BUKOWINAER FORTUNA. Fachorgan für finanzielle und volkswirtschaftliche Interessen Galiziens, der Bukowina und Nachbarländer. Authentischer Verlosungs-Anzeiger aller österreichisch-ungarischen und ausländischen Lotterie-Effecten und Obligationen. In: Andrei Corbea-Hoisie, Ion Lihaciu si Markus Winkler (ed.): Prolegomene la un dictionar al presei de limba germana din Bucovina istorica (1848-1940). Iasi: Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, p. 219-221.

2012: Articol model despre BUKOWINAER LANDWIRTHSCHAFTLICHE BLÄTTER. In: Andrei Corbea-Hoisie, Ion Lihaciu si Markus Winkler (ed.): Prolegomene la un dictionar al presei de limba germana din Bucovina istorica (1848-1940). Iasi: Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, p. 221-224.

2012: Articol model despre BUKOWINAER POST. In: Andrei Corbea-Hoisie, Ion Lihaciu si Markus Winkler (ed.): Prolegomene la un dictionar al presei de limba germana din Bucovina istorica (1848-1940). Iasi: Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, p. 224-232.

2012: Traumbühne und dunkle Schatten oder literarische Verwandlungsmöglichkeiten in Gregor von Rezzoris Bukowina-Texten. In: Arnulf Knafl (ed.): Traum und Trauma. Kulturelle Figurationen in der österreichischen Literatur. Viena: Praesens Verlag, p. 102-113.

2012: Zum Repräsentationscharakter der autobiographischen Erinnerung. Bilder des Gedächtnisses und des Erfindungsgeistes. In: Zoltán Szendi (ed.): Wechselwirkungen II. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Viena: Praesens Verlag, p. 11-23.

2012: Das Bukowina-Bild als Gedächtnisort bei Gregor von Rezzori. In: András Balogh und Christoph Leitgeb (ed.): Mehrsprachigkeit in Zentraleuropa. Zur Geschichte einer literarischen und kulturellen Chance. Viena: Praesens Verlag, p. 257-271.

2011: Damals in der Bukowina: Geschichtliche Erfahrungsräume – kleine und große beseelte Welten. In: Transylvanian Review, XX, Suppl. 4, p. 213-225.

2010: Gregor von Rezzoris literarische Szenerie jenseits vereinbarter und überschrittener zentraleuropäischer Grenzen (în curs de publicare într-un volum editat de Manfred Glauninger)

2010: Existenzbeweis: Gregor von Rezzoris habsburgischer Mythos in Ein Hermelin in Tschernopol. În: Andrei Corbea-Hoişie, Grigore Marcu şi Joachim Jordan (Ed.): Immanuel Weissglas (1920-1979). Studien zum Leben und Werk. [Jassyer Beiträge zur Germanistik/ Contribuţii ieşene de germanistică XIV]. Iaşi/ Konstanz: Editura Universităţii/ Hartung-Gorre-Verlag, p. 419-431.

2010: Dimensionen der politischen Kultur Rumäniens: Bürgerbewusstsein oder Fluchtpunkt? În: Cahiers de l’Echinox, nr. 19/2010: “Communism, Negociations of Boundaries”, p. 101-112.

2010: Bernhard Schlinks Der Vorleser im Kontext der neueren Schulddiskurse und Entlastungsstrategien. În: Studia et acta historiae Iudaeorum romaniae, XI, Bucureşti, p. 229-258.

2009: Der Holocaust im Literaturnarrativ – Familiengeheimnisse als Ausblick auf Katastrophengeschichte (Doron Rabinovicis Suche nach M.). In: Revista de istorie socială, X-XII, 2005-2007, Iaşi, p. 361-375.

2009: Heimatkonstellation und Frauenbilder in Gregor von Rezzoris Blumen im Schnee. În: Ana-Maria Pălimariu / Elisabeth Berger (Ed.): Die fiktive Frau: Konstruktionen von Weiblichkeit in der deutschsprachigen Literatur. Iaşi, Konstanz 2009, p. 106-129.

2009: Die Landschaft des schönen Scheins: „Zentraleuropa“ in Gregor von Rezzoris Roman Denkwürdigkeiten eines Antisemiten. În: Estudios Filológicos Alemanes, Vol. 20, Sevilla 2010,  p. 801-815.

2008: „Geschäft ist Geschäft. Seien Sie mir privat nicht böse. Ich brauche Geld“: Gregor von Rezzori: Literatur und Unterhaltung (în curs de publicare în seria „Lesecher... Judentum in Mitteleuropa“ ed. de Walter Schmitz).

2008: Corporate Citizenship und Transformation in Rumänien. În: Transylvanian Review, XVII, 2, p. 116-138.

2008: Historie als Literatur – Literatur als Historie: Schreiben über Auschwitz. În: Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, XLV, p. 287-304.

2007: Holocaust mit Kinderaugen. Perspektiven im Film und in der Literatur: Roberto Benigni vs. Wili Fährmann. În: Studia et acta historiae Iudaeorum romaniae, X, Bucureşti, p. 200-226.

2007: Überblick über die postkommunistische Zivilgesellschaft in Rumänien. În: Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, XLIII-XLIV, 2006-2007, Iaşi, Editura Academiei Romane, p. 151-163.

2005: cultură“ [eng. Culture], „deconstruire“ [eng. Deconstruction], „insolitare“ [eng. Alienation], „paradox” [eng. Paradox]. În: Pîrvu, Bogdan S.: Dicţionar de genetică literară [eng. Dictionary of Literary Genesis]. Iaşi, p. 40-50, 51-58, 103-104, 175-177.

2003: Moldawische Literatur in Österreich (împreună cu Michael Astner). În: Tamara Cotoman, Tania Luchian (Ed.): Das Bild der Republik Moldau im Ausland, Almanah, Nr. 2, Chişinău, p. 22-24.

Alte publicaţii

2007: European Parliament Fact Sheets: 4.16.7. Communication Policy (http://www.europarl.europa.eu/facts/4_16_7_en.htm)

Traduceri

2002: Vakulosvski, Alexandru: Amputiertes Vaterland, Rockpoesie (Traducere din română). În: Literatur und Kritik, Mai 2002, p. 44-45.

2001: „Verdopplung und Ventile“: Gespräch mit Radu Andriescu, Michael Astner, Mariana Codruţ, Dan Lungu und Johannes Gelich (Traducere din română). În: Wienzeile, Nr. 1 (34)/Aprilie 2001, Wien, p. 34-39.

2000: Andriescu, Radu: Unkonventionelle Autobiographie (Traducere din română). În: Literatur aus dem Nord-Osten Rumäniens Web-Seite (http://www.moldautextur.com).

2000: Aruştei, Petru: Die geliebte Wand (Traducere din română). În: Literatur aus dem Nord-Osten Rumäniens Web-Seite (http://www.moldautextur.com).

2000: Gelich, Johannes: Farsa patrulaterului roşu (Traducere din germană). În: Timpul, Nr. 4/2000, Iaşi, p. 10-11.

2000: Gelich, Johannes: Intrarea în Paradis e ferecată (Traducere din română). În: Convorbiri literare, Nr.1 (49)/ianuarie 2000, Iaşi, p. 14-15.

2000: Lăzărescu, FlorÎn: Die Macht der Gewohnheit (Traducere din română). În: Literatur aus dem Nord-Osten Rumäniens Web-Seite (http://www.moldautextur.com).

Participări la manifestări ştiinţifice şi conferinţe

„Czernowitz. Kultur in der Nußschale. Inserate in der Bukowinaer Post“ (conferinta „Die deutsche Literatur der Bukowina und Galiziens“, Bad Kissingen, Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, 4-8 noiembrie 2012)

“Bukowinisches Zeitungswesen im habsburgischen Kulturkreis: Mobilität, kulturelles Gedächtnis und Aufklärung” (al IX-lea Congres International al Germanistilor din Romania, Universitatea din Bucuresti, 4-7 iunie 2012)

Organizator, împreună cu Andrei Hoișie și Alexander Rubel, al conferinței internaționale „Gregor von Rezzori. Auf der Suche nach einer größeren Heimat. Grenzüberschreitungen“, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2-5 mai 2012

“Czernowitz wieder lesen. Zur ‘Stadtsemiotik’ bei Gregor von Rezzori” (conferinta internationala „Gregor von Rezzori. Auf der Suche nach einer größeren Heimat. Grenzüberschreitungen“, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2-5 mai 2012)

Moderator de sectiune (conferinta internationala „Gregor von Rezzori. Auf der Suche nach einer größeren Heimat. Grenzüberschreitungen“, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2-5 mai 2012)

Lectură publică – traducere în limba română („O incercare despre Imperiul Austriac“), din opera lui Franz Werfel (Franz-Werfel-Tagung: „Franz Werfel. Werk und Wirkung“, Institutul de Germanistica a Universitatii din Viena, 23-24 martie 2012)

“Bukowinaer Post”. Bukowinisch-europäische Zeitschrift als Vehikel plurikultureller und transnationaler Wahrnehmung (Al VII-lea Congres international al Germanisticii, Universitatea din Sevilla, Spania, 19-21 decembrie 2011)

Moderator de sectiune (Al VII-lea Congres international al Germanisticii, Universitatea din Sevilla, Spania, 19-21 decembrie 2011)

„Bukowinische Zeitungen als Indikator mitteleuropäischer Demokratietendenzen in der Zeit des habsburgischen Modernisieungsprozesses“ (Conferinta internationala: „Germanistische Forschungswege in und zwischen den Kulturen”, Universitatea din Sibiu, 17-19 noiembrie 2011)
Moderator de sectiune (Conferinta internationala: „Germanistische Forschungswege in und zwischen den Kulturen”, Universitatea din Sibiu, 17-19 noiembrie 2011)

Moderator de sectiune (Humboldt-Kolleg: „Angst. Lähmender Stillstand und Motor des Fortschritts“, Karl-Franzens-Universität Graz, 06–09 iunie 2011)

„Traumbühne und dunkle Schatten in Gregor von Rezzoris Bukowina-Texten“ (Tagung der Franz Werfel-StipendiatInnen in der Nachbetreuung: „Traum und Trauma. Kulturelle Figurationen in der österreichischen Literatur“, Viena, 15- 16 aprilie 2011)

„Mythos Czernowitz um Gregor von Rezzori“ (3. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes, Viena, 8-10 aprilie 2010)

„Rhetorik der Erinnerung: Zentraleuropa bei Gregor von Rezzori und Italo Svevo“ (V. Internationaler Germanisten-Kongress, Universitatea Sevilla, Spania, 16-18 decembrie 2009)

„Nationen, Nationalitäten, Grenzen bei Gregor von Rezzori“ (Jahrestagung des Literatur- und kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften: „Urbane Milieus in Zentraleuropa in den Jahrzehnten um 1900: Medienlandschaft und Literaturbetriebe“, Collegium Hungaricum Wien, 24-26 septembrie 2009)

„Die Rolle der Frauenbilder bei Gregor von Rezzori“ (Tagung im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft zwischen der Universität Konstanz und der Universität Jassy: „Performative Konstruktionen von Weiblichkeit in der „rumäniendeutschen“ Literatur nach 1945, Iasi, 5-6 decembrie 2008)

“Rezzori – A Room of One’s Own” (Kolloquium im Rahmen der 12. Jiddischen Musik- und Theaterwoche/rocktheater Dresden: „Czernowitz – Eine verschollene Stadt“, Mitteleuropa Zentrum Dresden, 18 octombrie 2008)

„Autodafé mit Kinderaugen? Roberto Benignis „Das Leben ist schön“ versus Willi Fährmanns „Der überaus starke Willibald“ als auf ‚Komik‘ berufende Darstellungsmöglichkeiten von NS-Zeit” (VI. Kongreß der Germanisten Rumäniens, Sibiu/Hermannstadt, Rumänien, 26–29 mai 2003)