logoCuza.png        logoLitere.png 

Drd. Stefania Pricop

Curriculum Vitae

Email: stefania_pricop@yahoo.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

10/18- prezent: Profesor colaborator în cadrul Catedrei de Germanistică, Facultatea de Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

9/16-prezent: Profesor de limba germană; Școala Primară „Hänsel und Gretel”, Iași (România)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

10/18- prezent: Studii doctorale: Doctorand Bursier MEN, în domeniul de cercetare „Literatură germana, Școala Doctorală de Studii Filologice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași (România)

10/16-7/18: Studii de Masterat: Diplomă de Masterat în Filologie, secția Literatură română și hermeneutică literară; Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași (România), absolvite cu media generală a anilor de studiu 10 și nota 10 la lucrarea de disertație intitulată „Dito und Idem. O colaborare literară feminină în Belle  Époque”. 

10/13-6/16: Studii de Licență: Diplomă de Licență în Filologie, secția Limbă și literatură germană- Limbă și literatură română; Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași (România); absolvite cu media generală a anilor de studiu 9,88 și nota 10 la lucrarea de licență intitulată „Universaliile unui Secol de aur în metamorfoză eminesciană”.

9/09-6/13: Studii liceale: Diplomă de Bacalaureat în domeniul Filologic; Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iași (România); Absolvite în calitate de șefă de promoție, cu media generală a anilor de studiu 9,97. 

COMPETENΤE PERSONALE   

Limba maternă Româna

Alte limbi străine cunoscute: Limba germană (Studii de licență cu specializarea principală limba germană, Sprachdiplom Bescheinigung 2013) C1 si limba engleză C1 

 

INFORMAΤII  SUPLIMENTARE   

Publicaţii și conferințe

Mihai Eminescu`s experience in Berlin, from the perspective of an "eyewitness", Revista „Transilvania”, Sibiu, noiembrie 2018

Experiența berlineză a lui Eminescu, din perspectiva unui „martor ocular” (Premiul III la secțiunea „Studii culturale” a colocviului studențesc Mihai Eminescu, UAIC, Iași, mai 2018)

Mite Kremnitz și Carmen Sylva- Culisele unei colabărări literare feminine (în cadrul Colocviului Masteratului de Literatură română și hermeneutică literară, UAIC, Iași, mai 2018)

Insolitarea realității. Mijirea unei noi dimensiuni necesare. M. Blecher, Ctin. Fântâneru, Günter Grass  (în cadrul Simpozionului studențesc „Cultură. Educație. Societate”, Arad, mai 2018, urmând să fie publicată în revista simpozionului, Arad, 2019)

Recuperarea clasicilor- exercițiu de legitimare poetică (în cadrul Simpozionului Internațional „Eminescu: Carte- Cultură- Civilizație”, iunie 2017 și publicație în revista Studii eminescologice, nr. 20, Editura Clusium, Botoșani, 2018)

Sinteza eminesciană. O redefinire a armoniei clasice (Premiul III  la secțiunea „Exegeze” a Colocviului studențesc Mihai Eminescu UAIC , Iași, mai 2017 și publicație în revista Studii eminesciene, Iași, 2018)

Odă în metru antic, de la imitatio la aemulatio (în cadrul Simpozionului „Tradiţie şi cultură. Studii de limbă, literatură, folclor şi istoria culturii, ediţia a III-a, 2015 și publicație la Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2015) 

 

Proiecte, burse și traininguri 

Colaborare cu Teatrul „Luceafărul”, pentru proiectul teatral în limba germană „Hänsel und Gretel”, mai- septembrie 2017

Workshop de traducere germană-engleză, organizat de Continental, „Technical Translation Using SDL Trados Studio”, martie 2016 

Bursă DAAD de studiere a limbii germane „Internationale Sommerkurse: Sprache, Wissenschaft, interkulturelles Lernen", Universität Bremen, Germania, 17.08-11.09.2015

Training pe tema “Youth coaching”, „ASHA Youth Coaching Programme" (Training and Networking in the youth field),  Gloucestershire, Marea Britanie, 22- 29.10.2013

 

Distincții

Premiul III la secțiunea „Studii culturale” a Colocviului studențesc Mihai Eminescu UAIC, mai 2018, pentru lucrarea  Experiența berlineză a lui Eminescu, din perspectiva unui „martor ocular”.

Premiul III  la secțiunea „Exegeze” a Colocviului studențesc Mihai Eminescu UAIC, mai 2017, pentru lucrarea Sinteza eminesciană. O redefinire a armoniei clasice.