logoCuza.png        logoLitere.png 

Lect. dr. Astrid Agache

Lect. dr. Astrid Agache

Email: agacheastrid@yahoo.com

Consultații săptămânale: marti, vineri 13:30 - 14:30  la Catedra de germanistică.

 Curriculum vitae

I. DATE PERSONALE

 

Nume:                                    Agache

Prenume:                               Astrid

Data naşterii:                        25 ianuarie 1952

Locul naşterii:                       Brasov

Cetǎţenie:                              românǎ

Statut:                                    cǎsǎtoritǎ

Copii                                     Alexandru, 31 ani, doctorand; Christine, 30 ani, medic veterinar

Adresa profesionalǎ: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Facultatea de Litere,                             Catedra de Germanisticǎ, Bulevardul Carol I, nr. 11, Iaşi

Telefon mobil:                        0741/913138

E-mail:                                   agacheastrid@yahoo.com

 

II. FORMAREA INIŢIALǍ ŞI CONTINUǍ

1959- 1967                              Şcoala generală nr. 12 (secţia germană), Braşov

1967-1971                               Liceul nr. 1 (secţia germană), Braşov

1975-1979                           Universitatea “Al. I.Cuza”, Facultatea de Litere, secţia Germană-      Engleză

1982                                      Examen de Definitivat în învăţământ

1989                                       Examen gradul II în învăţământ

2000                                        examen de doctorat; teza cu titlul Karl Kurt Klein, ein hervorragender Vertreter der Germanistik in Rumänien

 

Stagii de specializare, documentare şi cercetare în strǎinǎtate:

 

1992, 1994, 1998, 2001       burse de cercetare la Universitatea din Konstanz/Germania        (parteneriat Europa Centrală şi de Est)

1997                                       bursă DAAD, Konstanz şi Marbach/Germania

2003   si 2009                                    cursuri de specializare la Institutl Goethe din                          Düsseldorf si Köln din Germania: Predarea limbii  germane pentru adulţi

 

III. ACTIVITATEA ÎN ÎNVǍŢǍMÎNT:

1979-1986                              profesoară de limbă germană la Şcoala de 10 ani din Ţibăneşti, jud. Iaşi şi professor asociat la Catedra de Limbă şi Literatură germană de la Facultatea de Litere a Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi  

1986-1989                              profesoară de limbă germană şi engleză (suplinitoare) la mai multe şcoli din Iaşi

1990                                      profesoară titulară la Şcoala nr.26 Iaşi

1990- prezent                         lector (prin concurs) la Catedra de Germanistică a Universităţii « Al.I.Cuza » Iaşi

                                               specializare : lingvistică generală, structuri gramaticale, sintaxa, istoria germanisticii, predarea limbii germane ca limbă străină ; îndrumare de lucrări de licenţă

1994-prezent                            sustinere cursuri de limba germană la Centrul Cultural German, Iaşi

 

Profesor asociat                      Centrului Cultural German  din Iaşi; specialist în predarea limbii germane ca limba străină. Profesor autorizat de Institutul "Goethe" München pentru examinarea candidaţilor la Zertificat Deutsch, Zentrale Mittelstufenprüfung şi TestDaF

 

 

Participări la congrese şi simpozioane ştiinţifice:

 

 1. Germani, români, etnici germani în memorialistică. Organizat de: Institutul „A.D.Xenopol”din Iaşi şi Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas din München , 28-29 oct., Iaşi 1999.
 2.  Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale. Organizat de:  Centrul pentru Studiul Relaţiilor Internaţionale al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” şi Friedrich Ebert Stiftung. 18-20 mai, Iaşi, 2000.
 3. Congresul Germaniştilor din România. Organizat de: Societatea Germaniştilor din România în colaborare cu Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas din München, 22-24 mai, Iaşi, 2000.
 4. De un deceniu împreună (La aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Forumulului Democrat al Germanilor din România). Organizat de: Forumul Democrat al Germanilor din România, 16-18 august, Slănic Moldova, 2000.
 5. Germanistik im Dritten Millenium. Organizat de:  Unviersitatea Transilvania Braşov şi Donauschwäbische Kulturstiftung Stuttgart. 21-24 martie, Braşov, 2002.
 6. Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării. Organizat de:  Institutul „Al. Philippide” Iaşi şi Asociaţia ASTRA, 17-18 mai, Iaşi, 2002.
 7. Germanii din spaţiul transcarpatic. Organizat de: Forumul Democratic al Germanilor din România şi Ambasada R.F.G., 1-4 iunie, Sinaia, 2002.
 8. De secole împreună. Organizat de: Consiliul Judeţean Iaşi, Prefectura Iaşi, Complexul Muzeal „Moldova” şi Departamentul Minorităţilor din Iaşi, 16-18 decembrie, Iaşi, 2002.
 9. 120 Geburstag von Franz Kafka. Organizat de: Unviersitatea Transilvania Braşov în colaborare cu Kronstädter Zweigstelle der GGR. 27-30 martie, Braşov, 2003.
 10. Congresul Gemaniştilor din România. Organizat de: Societatea Germaniştilor din România în colaborare cu Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas din München şi Institut für Förderung und Erforschung Österreichischer und Internationaler Literaturprozesse din Viena. 26-29 mai, Sibiu, 2003.
 11. „Germanistik im Zeichen von Interkulturalität und Interdisziplinarität“. Organizat de Universitatea           Transilvania Braşov , 27-29 martie 2005
 12. Simpozionul naţiona „Cercetări actuale în domeniul limbilor străine şi literturilor moderne“. Organizat UMF „Gr.T.Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină Dentară, 23 mai 2005.
 13. Jubileul Catedrei de Germanistică din Bucureşti. “100 Jahre Germanistik in Bukarest. Interkulturelle Grenzgänge“. 11-12 noi. 2005
 14.   „Germanistik und Bologna. Strategien, Tendenzen, Ziele“. Organizat de Univ. Transilvania Braşov, 23-25 martie 2006
 15. VII. Congres al germaniştilor din România, 22-25 mai 2006
 16. Sesiunea de Comunicări : ”Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii române şi străine” Organizat de Catedra de Limbă română şi Lingvistică generală, 27-28 oct. 2006
 17. Simpozion al clubului ALUMNI-DAAD, Iaşi, 27-29 oct. 2006
 18. Zilele Germanisticii ieşene, 2-3 noi. 2006

 

 

Referate susţinute la congrese şi simpozioane:

 

 1. Karl Kurt Klein als Historiker.Germani, români, etnici germani în memorialistică. Organizat de: Institutul „A.D.Xenopol”din Iaşi şi Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas din München , 28-29 oct., Iaşi 1999.
 2. Karl Kurt Klein. Identitätsstiftende Jahre. Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale. Organizat de:  Centrul pentru Studiul Relaţiilor Internaţionale al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” şi Friedrich Ebert Stiftung. 18-20 mai, Iaşi, 2000.
 3. Karl Kurt Klein als Vermittler zwischen Kulturen. Congresul Germaniştilor din România. Organizat de: Societatea Germaniştilor din România în colaborare cu Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas din München, 22-24 mai, Iaşi, 2000.
 4. Traian Bratu aus der Sicht seiner Zeitgenossen. Germanistik im Dritten Millenium. Organizat de: Unviersitatea Transilvania Braşov şi Donauschwäbische Kulturstiftung Stuttgart, 21-24 martie, Braşov, 2002.
 5. Karl Kurt Klein – remarcabil mediator între culturile germană şi română. Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării. Organizat de:  Institutul „Al. Philippide” Iaşi şi Asociaţia ASTRA, 17-18 mai, Iaşi, 2002.
 6. Der Beitrag der Deutschen zur Entwicklung der Kultur und Wissenschaft in der Moldau. Germanii din spaţiul transcarpatic. Organizat de: Forumul Democratic al Germanilor din România şi Ambasada R.F.G., 1-4 iunie, Sinaia, 2002.
 7. Influenţa germană asupra dezvoltării culturii şi ştiinţei din Moldova secolelor XVIII-XIX. De secole împreună. Organizat de: Consiliul Judeţean Iaşi, Prefectura Iaşi, Complexul Muzeal „Moldova” şi Departamentul Minorităţilor din Iaşi, 16-18 decembrie, Iaşi, 2002.
 8. Nebenbeschäftigungen eines Germanisten. 120 Geburstag von Franz Kafka. Organizat de: Unviersitatea Transilvania Braşov în colaborare cu Kronstädter Zweigstelle der GGR, 27-30 martie, Braşov, 2003.
 9. Die Rolle der Einrahmungen in den Alltagsgesprächen. Congresul Gemaniştilor din România. Organizat de: Societatea Germaniştilor din România în colaborare cu Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas din München şi Institut für Förderung und Erforschung Österreichischer und Internationaler Literaturprozesse din Viena. 26-29 mai, Sibiu, 2003.
 10. Karl Kurt Klein. Seine Anfţnge als Germanist in Jassy. (Simp. Org. De univ. Transilvania Braşov,  martie 2005)
 11. Aspeste privind activitatea unor medici şi farmacişti germani din Moldova în secolul al XIX-lea în viziunea lui KKKlein. (Simp. UMF Iaşi, mai 2005)
 12. Die Situation der Geranistik der dreißiger Jahre erläutert am Beispiel zweier Briefe (Simp. Jubiliar Bucurestit, noi. 2005)
 13.  Zwei Grammatiken. Eine Gegenüberstellung ( Simp. Univ. Transilvania, Brasov, martie 2006)
 14. Traian Bratu und Karl Kurt Klein: zwischenmenschliche undberufliche Beziehungen (Congr. Germanistilor, Timisoara, 2006)
 15. Der Vergleich zweier Grammatiken (Simp. Catedr. Lb. Rom si Lingv. Gen. Iasi, noi. 2006)
 16. Freundschaft und wissenschaftliche Zusammenarbeit zweier Germanisten (Zilele germanisticii iesene, noi. 2006)

 

Publicaţii:

 

 • Jassyer Germanisten der dreißiger Jahre als Lehrbuchautoren. în: George Guţu/Speranţa Stănescu (Ed.): Beiträge zur Geschichte der Germanistik in Rumänien. Bucuresti 1997, p. 163-169.
 • cu Dumitru Agache: Maja Philippi, Kronstadt: Historische Betrachtungen über eine Stadt in Siebenbürgen. în: Südost-Forschungen 56, 1998.
 • Karl Kurt Klein als Herausgeber der „Siebenbürgischen Vierteljahrsschrift“. în: Zeitschrift der Germanisten Rumäniens 1998, 1-2, p. 383-387.
 • Identiättsstiftende Jahre des Germanisten Karl kurt Klein, 1807-1971 (Germanistul Kar Kurt Klein, 1897-1971. Repere biografice) în:Cătălin Turliuc/ Flavius Solomon(coordonatori): Punţi în istorie. Studii româno-germane,Ed. Cantes, Iaşi, 2001pg. 50-67.
 • Karl Kurt Klein an Traian Bratu. Briefe, în: Andrei Corbea-Hoişie/ George Guţu/ Martin Hainz (coord.): Stundenwechsel, Jassyer Beiträgezur Germnaistik IX, Ed. Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, Hartung-Gorre Verlag Konstanz Editura Paideia Bucureşti, 2002, p. 403-416.
 • Karl Kurt Klein – remarcabil mediator între culturile germană şi română, în vol.: Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globarizării, îngrijit de Ofelia Ichim şi Florin-Teodor Olariu, Iaşi, Ed. Trinitas, 2002, pg. 253-259
 •  Karl Kurt Klein an Traian Bratu. Briefe, în: Andrei Corbea-Hoişie/ George Guţu/ Martin Hainz (coord.): Stundenwechsel, Jassyer Beiträgezur Germnaistik IX, Ed. Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, Hartung-Gorre Verlag Konstanz Editura Paideia Bucureşti, 2002, p. 403-416.
 •  Karl Kurt Klein – remarcabil mediator între culturile germană şi română, în vol.: Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globarizării, îngrijit de Ofelia Ichim şi Florin-Teodor Olariu, Iaşi, Ed. Trinitas, 2002, pg. 253-259
 • Bratu, Traian, în:Internationales Germanistenlexikon 1800-1950, ed. de Christoph König, 2p. (261-262), Ed. Walter de Gruyter, Berlin-NewYork, 2003.
 •   Klein, Karl Kurt, în:Internationales Germanistenlexikon 1800-1950, ed. de Christoph König, 4p (947-950), Ed. Walter de Gruyter, Berlin-NewYork, 2003.
 • Traian Bratu aus der Sicht seiner Zeitgenossen, în: Kronstädter Beiträge zur Germanistischen Forschung, vol. VI, ed. de Carmen Elisabeth Puchianu, Ed. aldus, Brasov, 2004.

 

V. MEMBRU ÎN ORGANIZAŢII ŞI AFILIAŢII PROFESIONALE

 

Membru fondator al                 Societăţii Germaniştilor din România

Membru fondator al                 Societăţii Goethe–România

Membru fondator al                 Societăţii Culturale Româno-Germane, filiala Iaşi

Membru fondator al                 Clubului ALUMNI-DAAD Iaşi

Membru fondator al                 Clubului ALUMNI Konstanz/ Iaşi

Membru fondator al               Forumului Democrat German Iaşi

Colaborator al                         revistei Societăţii Germaniştilor din România (SGR/GGR)

 

Programe analitice pentru anul curent

Sintaxa limbii germane (curs şi seminar, anul 2, semestrul 2)
Obiective: prelegerea doreşte să prezinte tematic sintaxa limbii germane, făcându-se o prezentare teoretică şi informaţională foarte clară. Cursul se adresează studenţilor din anul al II-lea – semestrul II – şi are ca scop realizarea liantului dintre cunoştinţele de gramatică tradiţională şi noile orientări din domeniu. Cursurile se ţin săptămînal (14 şedinţe a cîte 2 ore). Partea I: propoziţia germană, structura propoziţiei, părţile sintactice, predicatul, subiectul, complementul, complementul circumstanţial, atributul; partea a II-a: fraza, raporturile coordinative, raporturile subordinative, împărţirea propoziţilor secundare, subiectivele şi completivele, circumstanţialele, topica propoziţilor principale, topica propoziţilor secundare; tematica seminariilor: partea I: exerciţii legate de structura propoziţiei, exerciţii legate de tematica cursurilor (predicatul), exerciţii legate de tematica cursurilor (subiectul), exerciţii legate de tematica cursurilor (complementul), exerciţii legate de tematica cursurilor (complementurile circumstanţiale), exerciţii legate de tematica cursurilor (atributul), test.
Partea a II-a: exerciţii legate de tematica cursurilor: propoziţiile coordinative, exerciţii legate de tematica cursurilor: subiectivă şi complementivă, exerciţii legate de tematica cursurilor: secundara tempolă şi concesivă, exerciţii legate de tematica cursurilor: secundarele circumstanţiale, exerciţii legate de tematica cursurilor: topica secundarelor, exerciţii legate de tematica cursurilor: sistemul dependenţional al secundarelor, exerciţii legate de tematica cursurilor: analiza sintactică a textelor. Examen: se vor verifica cunoştinţele acumulate pe parcursul semestrelor printr-un examen oral. Biletele vor cuprinde o temă de teorie şi un exerciţiu prin care se va verifica aptitudinea studenţilor de a aplica teoria în practică. Bibliografie: Engel, Ulrich: Syntax der deutschen Gegenwartssprache, Berlin 1982; Grebe, Paul: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim 1966; Schmidt, W.: Grundlagen der deutschen Grammatik. Eine Einführung in die funktionale Sprachlehre. Berlin 1985; Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik. Berlin 1991; Flmig, Walter: Untersuchungen zum Finalsatz im Deutschen. München 1994; Ulrich Engel, Mihai Isbbasescu, Speranța Stănescu, Octavian Nicolae: Kontrastive Grammatik. Heidelberg 1993.

Exerciții gramaticale (curs practic, anul 2, semestrul 1)
Obiective: cursul practic se adresează studenţilor anului II, semestrul I şi doreşte, prin intermediul exerciţiilor, să realizeze, în mod sistematic, utilizarea corectă în uzul vorbirii şi al practicii scrierii, al unor construcţii gramaticale fundamentale din limba germană. Tematica: exerciţii legate de timpurile prezent, preterit, perfect, mai mult ca perfect şi viitor; exerciţii legate de recţiunea verbului; exerciţii cu verbe cu prefixurile: ent-, er-, be-, ver-, zer; exerciţii cu verbe cu particula separabila si neseparabilă. Verificarea cunoştinţelor: în evaluare se va ţine cont de răspunsurile şi activitatea de pe parcursul întregului semestru. În penultima oră a semestrului se va da un test, care va verifica cunoştinţele de pe semestrul respectiv. În ultima oră se va comunica nota lucrării şi se va face media dintre ea şi nota obţinută pentru activitatea depusă pe parcurs. Bibliografie: Duden: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim 1984 ff./Trad. O. Nicolae, Iaşi 1996; Helbig, G./Buscha, J.: Deutsche Grammatik. Leipzig 1984. Trad. O. Nicolae, Bucureşti 2000.

Curs complex al limbii germane (curs practic, anii 2 și 3, semestrul 1)
Obiective: Cursul se adresează studenţilor anului II şi III şi se va desfăşura pe parcursul semestrului 1 (2 ore săptămînal). Tematica: se lucrează după manualul „Germana Intensivă” de Dora Schulz şi Heinz Griesbach. Verificare: cunoştinţele sunt verificate în urma susţinerii unui examen oral. Bibliografie: Schulz, Dora/Griesbach, Heinz: Gramatica intensivă, Ed. Niculescu, 2007; Duden: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim 1984 ff./Trad. O. Nicolae, Iaşi 1996; Helbig, G./Buscha, J.: Deutsche Grammatik. Leipzig 1984. Trad. O. Nicolae, Bucureşti 2000.

Topica propoziţiei germane (curs opțional, anul 3, semestrul 1)
Obiective: acest curs se adresează studenţilor de la Germanistică, anul IV de studiu (principal şi secundar). Cursul se ţine în semestrul I, 1 oră de curs pe sătămână. Deoarece topica propoziţiei germane prezintă dificultăţi pentru studenţi, se va insista asupra mecanismelor care stau la baza construcţiilor sintactice proprii limbii germane şi apoi se va exersa – la seminarii – aplicarea lor. Tematica: tipurile de propoziţii (Satzgliedstellung), câmpurile sintactice (Satzfelder), tema şi rema (Thema und Rhema), locul subiectului în propoziţia principală şi secundară, locul complementelor (Objekte) în propoziţia principală şi secundară, locul complementelor circumstanţiale în propoziţia principală şi secundară, locul negaţiei „nicht” în propoziţia principală şi secundară. Examenul se va desfăşura oral, verificîndu-se atât teoria cât şi practica. De asemenea se va ţine cont şi de capacitatea studenţilor de a purta o discuţie într-un limbaj de specialitate. Bibliografie: Hentschel/Weydt: Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin 1990; Helbig, Gerhart: Der uneingeleitete Nebensatz. Leipzig 1974; Hentschel/Weydt: Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin 1990; Helbig, Gerhart: Der uneingeleitete Nebensatz. Leipzig 1974; Hentschel/Weydt: Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin 1990; Helbig, Gerhart: Der uneingeleitete Nebensatz. Leipzig 1974.

Construcții infinitivale (curs opțional, anul 3, semestrele 1 și 2)
Obiective: tematica acestui curs opţional – construcţiile infinitivale şi participiale – a fost aleasă cu scopul de a clarifica aceste construcţii specifice propoziţiei germane, care sunt foarte des folosite şi care prezintă anumite dificultăţi de utilizare pentru studenţii români. Tematica cursurilor pentru semestrul I şi II: formarea şi funcţiile infinitivului, locul particulei „zu”, locul infinitivelor în propoziţie, modul de folosire a infinitivelor, construcţile infinitivale, construcţile infinitivale care ţin locul secundarelor, construcţile infinitivale complemetive, construcţile infinitivale subiective, construcţile infinitivale atributive, dependenţa de valenţa verbului a construcţilor infinitivale, timpurile şi construcţile infinitivale, topica construcţilor infinitivale, secundarele şi construcţile infinitivale, construcţile infinitivale în textul german literar. Examen: cunoştinţele acumulate pe parcursul semestrelor vor fi supuse examinării printr-un examen scris, care va cupride o temă de teorie şi un exerciţiu care va testa aptitudinea studenţilor de a aplica teoria în practică. Bibliografie: Engel, Ulrich: Syntax der deutschen Gegenwartssprache, Berlin 1982; Hentschel/Weydt: Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin 1990; Helbig, Gerhart: Der uneingeleitete Nebensatz. Leipzig 1974; Flämig, Walter: Untersuchungen zum Finalsatz im Deutschen, München 1994; Schmidt, W.: Grundlagen der deutschen Grammatik. Eine Einführung in die funktionale Sprachlehre. Berlin 1985; Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik. Berlin 1991, Flmig, Walter: Untersuchungen zum Finalsatz im Deutschen. München 1994; Ulrich Engel, Mihai Isbășescu, Speranța Stănescu, Octavian Nicolae: Kontrastive Grammatik. Heidelberg 1993.

Câmpurile semantice (curs și seminar, anul 3, semestrul 2)
Obiective: Cursul se adresează tuturor studenţilor din anul IV. Cursul are loc în semestrul al II-lea, 1 oră de curs şi 1 oră de seminar pe săptămînă şi doreşte să facă o incursiune în câmpurile semantice germane. Tematica: introducere, câmpul temporalităţii, timpul absolut, timpul relativ, câmpul modalităţii, raport: realitate-irealitate, moduri. La seminar se vor face exerciții aferente la problematica dezbătută în curs. Verificarea se va face într-un examen oral. Bibliografie: Grebe, Paul: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim 1966; Schmidt, W.: Grundlagen der deutschen Grammatik. Eine Einführung in die funktionale Sprachlehre. Berlin 1985; Sommerfeldt, Elke: Semantische Felder, Leipzeig 1990.

Germana ca limbă străină pentru începători și avansați (anii 1 și 2)
Conform noului cadru comun de referință european, gradele de cunoaștere a limbilor străine se structurează în 6 niveluri: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Catedra de germană a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă șansa de a atinge orice nivel (inclusiv de a dobândi Certificatul de limba germană), astfel încât orice student al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de la orice disciplină, să aibă posibilitatea de a învăța limba germană, începând de la orice nivel, chiar și în timpul studenției. Cu ajutorul unor probleme de gramatică selecționate, se pun sau se solidifică bazele deja existente de cunoștințe gramaticale ale studenților. Prin exerciții de dificultate progresivă, studenții sunt conduși către un nivel de exprimare corect, la fel cum, prin metode comunicative, pornind de la faza de receptare, trecând prin cea de imitatoare și ajungând la faza productivă, le este facilitată învățarea limbii. La cursuri sunt abordate situații și teme tipice de conversație din cotidianul studenților, din mediul universitar și din cadrul cercului de preocupări studențești, precum referate, prezentări și discursuri în limba germană. Focalizarea principală este asupra facilitării comunicării prin abordarea vocabularului de limba germană prin aplicarea practică a lucrurilor asimilate teoretic. Manualele după care se lucreaza sunt din cele mai moderne și mai atractive, concepute în Germania, de către specialiști în domeniul predării limbii germane ca limbă  străină, materiale ce sunt însoțite de suport audio (CD-uri) și sunt puse la dispoziția tuturor studenților o dată cu manualele. Pentru consultarea manualelor, vezi secțiunea „Programe de studii”.


fara_poza.jpg