logoCuza.png        logoLitere.png 

Atestate de limba germana

Atestate de competenţă lingvistică

LIMBA GERMANĂ

în conformitate cu 
Cadrul european comun de referinţă
pentru limbi

Organizăm periodic examinări pentru obţinerea

certificatului de competenţă lingvistică

B1, B2 si C1

 

Pe perioada pandemiei nu organizam testari.

 

Programarea se face la adresa de e-mail 

sprachdiplome.germanistik.iaşi@gmail.com

SE TESTEAZĂ:

abilităţile de ascultare, citire, scriere şi vorbire, în conformitate cu cerinţele "Cadrului european comun de referinţă pentru limbi".

Proba de vorbire este eliminatorie.

CONDIȚII DE PREZENTARE LA EXAMEN:

- înscrierea online, la adresa sprachdiplome.germanistik.iasi@gmail.com,

- la examen, veţi prezenta un act de identitate valabil;

- la înscriere, candidaţii B2 trimit pe e-mail
(în attachment) o fotografie (bust) color, actuală,
(obligatoriu în format JPEG ori DSC - se poate face şi cu telefonul mobil). Fotografia se va aplica pe diplom
ă.

ELIBERAREA DIPLOMELOR: 2-4 săptămâni.

TAXE DE EXAMINARE:

  80 RON pentru nivelul B1
150 RON pentru nivelul B2

Taxa se achită la BRD, în contul Universităţii 
"Al. I. Cuza"-Iaşi

RO68BRDE240 SV89534452400, cod 44.