logoCuza.png        logoLitere.png 

Atestate de limba germana

Atestate de competenţă lingvistică

LIMBA GERMANĂ

în conformitate cu 
Cadrul european comun de referinţă
pentru limbi

Organizăm periodic examinări pentru obţinerea

certificatului de competenţă lingvistică

A1, A2, B1, B2, C1, C2


DATA ȘI LOCUL:

de obicei, în prima zi de LUNI din lună, 
orele 15:30, la sediul Catedrei de Germanistică.

Înscrierea se face în saptamâna anterioara celei în care are loc testarea, de luni pâna vineri.

.

 

SE TESTEAZĂ:

abilităţile de ascultare, citire, scriere şi vorbire, în conformitate cu cerinţele "Cadrului european comun de referinţă pentru limbi".

Proba de vorbire este eliminatorie.

CONDIȚII DE PREZENTARE LA EXAMEN:

- înscrierea online, la adresa 
sprachdiplome.germanistik.iasi@gmail.com,
în perioada indicată mai sus
.

- la examen veţi prezenta un act de identitate valabil.

- la înscriere, candidaţii B2 si C1 trimit pe e-mail
(în attachment) o fotografie (bust) color, actuală,
(obligatoriu în format JPEG ori DSC - se poate face şi cu telefonul mobil). Imaginea se va aplica pe diplom
ă.

Examenul pentru nivelul B2 are loc numai dacă se prezinta cel puţin patru candidaţi.
De aceea vă rugăm să achitaţi taxa doar în preziua testării, după ce vi se va confirma per e-mail susţinerea examenului.

ELIBERAREA DIPLOMELOR: 2-4 săptămâni.

TAXE DE EXAMINARE:

  80 RON pentru nivelurile A1, A2 şi B1
150 RON pentru nivelurile B2 si C1

Taxa se achită la BRD, în contul Universităţii 
"Al. I. Cuza"-Iaşi

RO68BRDE240 SV89534452400, cod 44.