logoCuza.png        logoLitere.png 

Atestate de limba germana

Atestate de competenţă lingvistică

LIMBA GERMANĂ

în conformitate cu 
Cadrul european comun de referinţă
pentru limbi

Organizăm periodic examinări pentru obţinerea

certificatului de competenţă lingvistică 

A1, A2, B1, B2, C1

DATA ȘI LOCUL:

de obicei, în prima zi de LUNI din lună, orele 14,

la sediul Catedrei de Germanistică.

Următoarea testare este programată pe 2.10, orele 14.

Înscrierile se fac în perioada 
25 -  29 septembrie 2017

SE TESTEAZĂ:

abilităţile de ascultare, citire, scriere şi vorbire, în conformitate cu cerinţele "Cadrului european comun de referinţă pentru limbi".

Proba de vorbire este eliminatorie.

CONDIȚII DE PREZENTARE LA EXAMEN:

- înscrierea online, la adresa 
  sprachdiplome.germanistik.iasi@gmail.com,
  în perioada indicată mai sus.

- la examen veţi prezenta un act de identitate valabil.

- la înscriere, candidaţii B2 si C1 trimit pe e-mail
  (în attachment) o fotografie (bust) color, actuală,
  (obligatoriu în format JPEG ori DSC - se poate face şi
  cu telefonul mo
bil). Imaginea se va aplica pe diplom
ă.

Examenul are loc numai dacă se înscriu cel puţin
patru candidaţi.

De aceea vă rugăm să achitaţi taxa doar în preziua testării, după ce vi se va confirma per e-mail susţinerea examenului.

ELIBERAREA DIPLOMELOR: 2-4 săptămâni.

TAXE DE EXAMINARE:

  80 RON pentru nivelurile A1, A2 şi B1
150 RON pentru nivelurile B2 si C1

Taxa se achită la BRD, în contul Universităţii "Al. I. Cuza"-Iaşi

RO68BRDE240 SV89534452400, cod 44.