logoCuza.png        logoLitere.png 

Atestate de limba germana

Atestate de competenţă lingvistică

LIMBA GERMANĂ

în conformitate cu 
Cadrul european comun de referinţă
pentru limbi

Organizăm periodic examinări pentru obţinerea

certificatului de competenţă lingvistică

A1, A2, B1, B2, C1, C2

 

DATA ȘI LOCUL:

Testările lingvistice pentru nivelurile A1, A2 şi B1 au loc LUNARîn fiecare primă zi de LUNI, orele 15, la Catedra de Germanistica.

.

Pentru nivelurile B2, C1 şi C2 organizăm 4 sesiuni, pe

- 20.01.2020

- 27.04.2020

- 20.07.2020

- 26.10.2020.

Pentru grupe mai mari, organizate (şcoli, firme etc.), oferim şi termene suplimentare.

Înscrierea se face în săptămâna anterioară celei în care are loc testarea, de luni până vineri. 


SE TESTEAZĂ:

abilităţile de ascultare, citire, scriere şi vorbire, în conformitate cu cerinţele "Cadrului european comun de referinţă pentru limbi".

Proba de vorbire este eliminatorie.


CONDIȚII DE PREZENTARE LA EXAMEN:

- înscrierea online, la adresa 
sprachdiplome.germanistik.iasi@gmail.com,
în perioada indicată mai sus
.

- la examen, veţi prezenta un act de identitate valabil;

- la înscriere, candidaţii B2, C1 si C2 trimit pe e-mail
(în attachment) o fotografie (bust) color, actuală,
(obligatoriu în format JPEG ori DSC - se poate face şi cu telefonul mobil). Imaginea se va aplica pe diplom
ă.

ELIBERAREA DIPLOMELOR: 2-4 săptămâni.

TAXE DE EXAMINARE:

  80 RON pentru nivelurile A1, A2 şi B1
150 RON pentru nivelurile B2, C1 
şi C2

Taxa se achită la BRD, în contul Universităţii 
"Al. I. Cuza"-Iaşi

RO68BRDE240 SV89534452400, cod 44.