logoCuza.png        logoLitere.png 

Start

Scurt istoric

Limba germană se predă în învățământul secundar din Iași încă din anii 1830. În ciuda forței de atracție exercitată constant asupra spațiului cultural românesc de cultură germană, mai vechiul deziderat al înființării unor catedre de limba și literatura germană în cadrul universităților din București și Iași se materializează abia după 1900. Traian Bratu, profesor de germană la Liceul Național din Iași, născut în 1875 la Rășinari, promovat doctor la Berlin în 1907, devine la 22 octombrie 1907 titular al conferinței de germanistică la  Universitatea din Iași; la 16 august 1916 este numit profesor. Și astăzi, la o sută de ani de la înființarea postului ocupat de Traian Bratu, seminarul catedrei de germanistică îi poartă numele.
Citiţi mai departe

Geschichtlicher Abriss

Die deutsche Sprache wird in den Jassyer Gymnasien schon seit den 1830er- Jahren unterrichtet. Trotz der auf den rumänsichen Kulturraum andauernd ausgeübten Anziehungskraft der deutschsprachigen Kultur, wird der ältere Vorsatz, im Rahmen der Universitäten aus Bukarest und Jassy, Lehrstühle für deutsche Sprache und Literatur einzurichten, erst nach 1900 Wirklichkeit. Traian Bratu, Deutschlehrer im Nationalen Gymnasium in Jassy, geboren 1875 in Rasinari, 1907 in Berlin zum Doktor der Philologie promoviert, wird am 22. Oktober 1907 Inhalber der Außerordentlichen Professur der Universität Jassy, am 16. August 1916 wird er zum Professor berufen. Auch heute, nach mehr als hundert Jahren seit der Einrichtung der von Traian Bratu besetzten Stelle, trägt das Seminar des Germanistiklehrstuhls seinen Namen.
Lesen Sie weiter